14-03-2013 00:33:07
 

Yargıtay Örnek Kararları İle AçıklamalıHUKUK DAVALARINDA DAVA EHLİYETİ VE DAVADA HUSUMET

Yazar(lar) : Hüseyin Çelik
Yayıncı : Adalet Yayınevi
Temin süresi 3 gündür.
Açıklama :
Mayıs 2006- 1. BasımCiltli, 1. Hamur, 1035 Sayfa
DAVADA İSTEKTARAF TEŞKİLİTEBLİGATHAKİMİN REDDİUYGULANACAK HUKUK KURALLARIVEKALET
1. KİTAPDAVA EHLİYETİ1. -GENEL OLARAK EHLİYET-3a. -Gerçek Kişilerde Ehliyet-3b. -Tüzel Kişilerde Ehliyet-44721 Sayıl B. K. da Ehliyetin Düzenlenmesi-5BİRİNCİ KİTAPKİŞİLER HUKUKUBİRİNCİ KISIMGERÇEK KİŞİLERBİRİNCİ BÖLÜMKİŞİLİKA. - Genel olarak-5I. -Hak ehliyeti-5II. -Fiil ehliyeti-51. -Kapsamı-52. -Koşulları-5-a. -Genel olarak-5b. -Erginlik-5c. -Ergin kılınma-5-d. -Ayırt etme gücü-6III. -Fiil ehliyetsizliği-61. -Genel olarak-62. -Ayırt etme gücünün bulunmaması-63. -Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar-6İKİNCİ KISIMTÜZEL KİŞİLERBİRİNCİ BÖLÜMGENEL HÜKÜMLER-6A. -Tüzel kişilik-6B. -Hak ehliyeti-6C. -Fiil ehliyeti-6I. -Koşulu-6II. -Kullanılması-7D. -Yerleşim yeri-7E. -Kişiliğin sona ermesi-7I. -Sınırlı devam etme-7II. -Malvarlığının tasfiyesi-7III. -Malvarlığının özgülenmesi-7F. -Saklı hükümler-72. -DAVA EHLİYETİ-7A. -KÜÇÜKLERİN DURUMU-8B. -AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAYANLARIN DURUMU-9C. -TÜZEL KİŞİLER-9D. -ÖLÜM HALİ-10ÜÇÜNCÜ FASILTaraflarBİRİNCİ KISIMTarafların ehliyetiOrman Davası - Temsil - Husumet-11Mülhak Vakıflar - Mütevelli - Davada Yetki-11Büyük Ana Ve Baba - Dava Açma Hakkı-11Kayyım - Doğmamış Çocuk-11Davalının Davadan Önce Ölmüş Olması-11Maddi Hata - Kazanılmış Hak-12Dava Ehliyeti -Davada Husumet -Bekletici Mesele-12Davada Ehliyet - Kayyım Atanması - Ana, Babanın Durumu-12Davada Husumet - Tüzel Kişilik - Vakıf-12Temyiz Kudreti - Dava Ehliyeti-12Hukuki Yarar - Dava Hakkı-13Aktif - Pasif Dava Hakkı-13Kayyım Tayini- Mal Memurunun Değişmesi-13Dava Açma Hakkı-13Dava Açma Hakkı-13Ölü Kişi Aleyhine Dava Açılması - Kamulaştırma-13Dava Açma Hakkı - Tüzel Kişi-13Davada Taraf Olmak - İstem-13Dava Ehliyeti - Dava Sırasında Reşit Olma-14Husumet - Kadastro Tesbiti-14Davada Sıfat-14Davada Sıfat-14Husumet İzni - Önel - Ehliyetsizlik-14Ehliyetsizlik - Müşavir Atanması-14Hukuki Ehliyet - Kısıtlılık Durumu - Açtığı Dava - Müşavir Atanması-15Aktif Dava Ehliyeti - Kayıt Maliki İle İrs Bağlantısı-15Aktif Dava Ehliyeti - Davanın Görülebilirlik Koşulu-15Aktif Dava Koşulu - Dava Konusunun Satılması-15Köy Muhtarının Dava Hakkı - Devletin Hüküm Ve TasarrufuAltındaki Yer-15Belediye Teşkilatı Olan Yer - Hazine - Aktif Dava Ehliyeti-15Hazine Taşınmazı - Belediye - Aktif Dava Ehliyeti-16Pasif Dava Ehliyeti - Kayıt Maliki İle İlliyet Bağı-16Kısıtlılık Hali - Kayyum Atanması-16Davacı Mahcurun Ölümü - Vesayet Ve Vekaletin Sona Ermesi Dava Şartı-16Husumet - Tapu Maliki - Hazine-16Dava Konusunun Devri - Yeni Malik-16Tapu Maliki ile Bağlantı - Davanın Görülebilirlik Koşulu-17Hasimda Değil Temsilcide Hata-17A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-17B. -DAİRE KARARLARI-17Orman Davası - Temsil - Husumet-159Mülhak Vakıflar - Mütevelli - Davada Yetki-159Davada Husumet - Taraf Olma Ehliyeti-159Temsilcide Hata - Davanın Husumetten Reddi-159Temyiz Kudreti - Dava Ehliyeti-160Temsilcide Hata - Husumet-160Davada Temsil - Yetki-160Aktif Dava Ehliyeti-160Dava Açma Hakkı-160Husumet -Halefiyet - Tüzel Kişilik-161Dava Açma Hakkı - Tüzel Kişi-161Husumetin Tevcihi - Temsilcide Hata-161Dava Açma Hakkı-161Husumet İtirazı-161Kooperatif Yöneticileri - Dava Açma Hakkı-161Köye Karşı Muhtarın Açtığı Dava- Husumet-161Husumet İzni - Önel - Ehliyetsizlik-161Ehliyetsizlik - Müşavir Atanması-161Köy Muhtarının Dava Hakkı - Devletin Hüküm Ve TasarrufuAltındaki Yer-162Kısıtlılık Hali - Kayyum Atanması-162Davacı Mahcurun Ölümü - Vesayet Ve Vekaletin -162Sona Ermesi - Dava Şartı-162Hasımda Değil Temsilcide Hata-162A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-163B. -DAİRE KARARLARI-182Aktif Dava Ehliyeti-197Kooperatif Yöneticileri - Dava Açma Hakkı-197A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-197B. -DAİRE KARARLARI-202Davalının Davadan Önce Ölmüş Olması-205Davada Ehliyet - Kayyım Atanması - Ana, Babanın Durumu-205A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-205B. -DAİRE KARARLARI-208Kayyım - Doğmamış Çocuk-221Dava Ehliyeti - Davada Husumet - Bekletici Mesele-221Davada Ehliyet - Kayyım Atanması - Ana, Babanın Durumu-221Husumet İzni - Önel - Ehliyetsizlik-222Kısıtlılık Hali - Kayyum Atanması-222Davacı Mahcurun Ölümü - Vesayet Ve Vekaletin Sona Ermesi Dava Şartı-222Ehliyetsizlik - Müşavir Atanması-222Hukuki Ehliyet - Kısıtlılık Durumu - Açtığı Dava - Müşavir Atanması-222A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-223B. -DAİRE KARARLARI-226İKİNCİ KİTAPDAVADAVEKALET1. -GENEL OLARAK VEKALET VE VEKİL-261ON ÜÇÜNCÜ BAPGenel Olarak VekaletBİRİNCİ FASILVekalet-263(A)-TARİFİ-263(B)-TEŞEKKÜLÜ-263(C)-HÜKÜMLERİ-264I. -Vekaletin şümulü-264II. -Vekilin borçları-264III. -Müvekkilin borçları-265IV. -Birden ziyade müvekkillerin mesuliyetleri-265(D)-VEKALETiN HİTAMI-265I. -Sebepleri-265II. -Hitamın hükümleri-2662. -DAVADA VEKALET-266BİRİNCİ KISIMAvukatlık ve Avukat-269ALTINCI KISIMAvukatın Hak ve Ödevleri-270DÖRDÜNCÜ FASILİki taraf vekilleri-281DAVADA TARAF OLMAK - İSTEM-282DAVA EHLİYETİ - DAVA SIRASINDA REŞİT OLMA-282A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-282B. -DAİRE KARARLARI-289A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-297B. -DAİRE KARARLARI-304Vekaletnamenin Dosyada Bulunmaması-312A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-312B. -DAİRE KARARLARI-320A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-327B. -DAİRE KARARLARI-335Hakimlerin Sorumluluğu - Ödence Davası Açma - Yetki-343Kabul - Vekilin Kabulü - Şartları-Kamu Düzeni-343Vekil - Ahzu Kabz Yetkisi - İsbat Yükü-343Feragat Beyanı - Zabtın İmzalanması-343Feragat Ve Sulh - Vekile Yetki Verilmesi-343Vazgeçme - Vekilin Vazgeçmesi-344-Ahzu - Kabze Yetki Vermeyen Vekalet - Alacağın Tahsili-344A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-344B. -DAİRE KARARLARI-351A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-361B. -DAİRE KARARLARI-369Vekaletname İbrazı-378Vekaletnamenin İbrazı Zorunluluğu-379A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-379B. -DAİRE KARARLARI-386Davanın Açılmamış Sayılması - Avukatın İstifası-395A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-396B. -DAİRE KARARLARI-403A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-412B. -DAİRE KARARLARI-4203. KİTAPTARAF TEŞKİLİBİRİNCİ BÖLÜM1. -DAVANIN AÇILMASI- 4332. -TARAFLARIN ÇAĞRILMASI-TEBLİGAT-4337201 Tebligat Kanunu-434BİRİNCİ BAPUmumi Hükümler-434BİRİNCİ FASILKanunun Şümulü-434İKİNCİ FASILTebligat Esasları-435İKİNCİ BAPHususi HükümlerBİRİNCİ FASILKazai tebligat-442İKİNCİ FASILİdari Tebligat-443ÜÇÜNCÜ FASILMali Tebligat-444ÜÇÜNCÜ BAPCezai Hükümler-444DÖRDÜNCÜ BAPMüteferrik Hükümler-4467201 Sayılı YASA TÜZÜĞÜTEBLİGAT TÜZÜĞÜ-448Umumi hükümlerBİRİNCİ FASILTüzüğün şumulü-448İKİNCİ FASILTebligat esasları-450ÜÇÜNCÜ FASILYabancı memlekette yapılacak veya yabancı memlekettengelecek veya yabancılara yapılacak tebligat-456DÖRDÜNCÜ FASILİlanen tebligat-459BEŞİNCİ FASILUsulsüz tebligat, gece ve tatilde tebligat-461İKİNCİ BAPHususi hükümler-461BİRİNCİ FASILKazai tebligat şumulü-461İKİNCİ FASILİdari tebligat-463ÜÇÜNCÜ FASILMali tebligat-465ÜÇÜNCÜ BAPTebliğ evrakının hazırlanması ve PTT İşletmesine tevdii-465BİRİNCİ FASILTebliğ evrakının hazırlanması-465İKİNCİ FASILTebliğ evrakının PTT işletmesine tevdii-466DÖRDÜNCÜ BAPMüteferrik hükümler-467A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-468B. -DAİRE KARARLARI-474BEŞİNCİ FASILİki tarafın hak ve vazifeleri-513İstekle Bağlı Olma Kuralı-513Husumet- Usulsüz Tayin Edilen Hakem Kararının Etkisi-Temyiz-513Davada Taraf Olmak - İstem-513A. HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-514B. DAİRE KARARLARI-534-Orman Davası - Temsil - Husumet-546Adına Toprak Tesçil Edilen Çiftçi - Husumet-546Yargılımanın Yenilenmesi - Taraf Teşkili-546Mülhak Vakıflar - Mütevelli - Davada Yetki-546Büyük Ana Ve Baba - Dava Açma Hakkı-546Maddi Hata - Kazanılmış Hak-546Kayyım Tayini - Mal Memurunun Değişmesi-547Davada Husumet - Taraf Olma Ehliyeti-547Temsilcide Hata - Davanın Husumetten Reddi-547Temsilcide Hata - Husumet-547Husumet - Yanılgı - Yıkım Davaları-547Yasal Tebligat - Taraf Teşkili-548Davanın Görülebilme Koşulu - Tebligat-548Husumet- Usulsüz Tayin Edilen Hakem Kararının Etkisi-Temyiz-548Husumet -Halefiyet - Tüzel Kişilik-548Yetkili Mahkeme - Davanın Tarafları - İpoteğin Kaldırılması-549Husumetin Yanlış Tevcihi - Islah-549Husumet - Tebliğ - Taraf Teşkili-549Husumet - Tapu Maliki - Hazine-549Hazine - Husumet-549Hazine Taşınmazı - Belediye - Aktif Dava Ehliyeti-549Hasımda Değil Temsilcide Hata-550Dava Dilekçesi Ve Duruşma Gününün Tebliğ Edilmemesi-550-Taşınmazı Satan Eski Malikin Dava Hakkı - Taşınmazın TümHaklarla Birlikte Satılması-550A. HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-551B. DAİRE KARARLARI-593-İKİNCİ BÖLÜMA. -TALEP-709B. -KARŞI TALEP-MÜDAFA-709C. -SONUÇ-DEĞERLENDİRME-709Hakimin Delilleri Takdiri - Yeni Delil İbrazı-710İstekle Bağlı Olma Kuralı-710Hakimin Görevi - Maddi Olay - Uygulanacak Hukuk Kuralı-710Hukuki Nitelendirme-711Hukuki Tavsif - Bir Kaç Hukuki Neden-711İstek-711İsteğin Aşılması-711İstek - Eksik Karar-711İsteğin Aşılması-711Dava Konusunun Açıklattırılması-712A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-712B. -DAİRE KARARLARI-719Hakimin Delilleri Taktiri - Yeni Delil İbrazı-746Hakimin Görevi - Maddi Olay - Uygulanacak Hukuk Kuralı-746Hukuki Tavsif - Bir Kaç Hukuki Neden-746Davanın Hasredilmesi-747A. -DAİRE KARARLARI-747-745ÜÇÜNCÜ BÖLÜMA. -OLAYIN BİLDİRİLMESİ-791B. -HUKUKİ TAVSİF VE UYGULANACAK YASA-791C. -DAVANIN BİTİRİLMESİ-791D. -MAHKEMENİN İDARESİ-792E. -MAHKEMELERİN ÇALIŞMASI-792Hukuki Tavsif - Bir Kaç Hukuki Neden-792Hukuk Kuralı - Re'sen Uygulama-793Hakimin Görevi - Maddi Olay - Uygulanacak Hukuk Kuralı-793Davada Maddi Vakıa-Hukuki Nitelendirme-793Hakimin Görevi-793A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-793B. -DAİRE KARARLARI-807Daire Kararları-841Münasebetsiz Evrak-842A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-843Tatil Zamanı - Tebliğler - Süre-851Tatil Zamanı-Tebliğler -Süre-8514. KİTAPHAKİMİN REDDİHAKİMİN DAVAYA BAKMASININ YASAK OLMASI VEREDDİ-855A. -HAKİMİN REDDİ-855a. -Hakimin Çekilmesi halleri-855b. -Hakimin davaya bakamaması ve red hali-855c. -Yasaklı bulunan hakimin Mahkemede hazır bulunması hali-856d. -Hakimin reddilmesi zaman ve süresi-856e. -Reddin şekli ve karar verecek merci-856f. -Karar-857B. -ZABIT KATİBİNİN REDDİ-858İKİNCİ FASILHakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi-858Bilirkişiliğe Engel Haller-859Hakimin Reddi - Ret Kararının Kesinleşmesi-DirenmeKararından Dönme-859Yargıtay Üye ve Daire Başkanlarının Tek Tek İsmen Reddi-Toplu Ret-859A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-859B. -DAİRE KARARLARI-861HAKİMİN REDDİ-874Hakimin İstinkafa Daveti-874Hakimin Davadan Çekilmesi - Merci Tayini-874B. -DAİRE KARARLARI-875Daire Kararları-888Daire Kararları-892Daire Kararları-902Daire Kararları-913Hakimi İstinkafa Davet-927Daire Kararları-927Hakimin Reddi İsteği - Davayı Uzatma Amacı-938A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-938B. -DAİRE KARARLARI-940Hakimin Reddi-954Hakimin Reddi - Ret Kararının Kesinleşmesi-DirenmeKararından Dönme-954A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-954B. -DAİRE KARARLARI-956Daire Kararları-967A. -HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-978B. -DAİRE KARARLARI-980KAYNAKÇA-993Gustav Floubert Basvuru Kitaplari Kitap Kitaplar Yerleşik Düşünceler Sözlüğü Kitabı Basvuru Kitaplari Kitapları Sevgi Türker Terlemez Basvuru Kitaplari Kitap Kitaplar Fransızca El Sözlüğü Kitabı Basvuru Kitaplari Kitapları Onur Dinçoğlu Basvuru Kitaplari Kitap Kitaplar Türkçe'de Yabancı Terimler Sözlüğü Kitabı Basvuru Kitaplari Kitapları Anonim Basvuru Kitaplari Kitap Kitaplar Time Out Barselona Kitabı Basvuru Kitaplari Kitapları Mehmet Kanar Basvuru Kitaplari Kitap Kitaplar Türkçe - Farsça Sözlük Küçük Boy Kitabı Basvuru Kitaplari Kitapları Anayasa Kanun Mevzuat Basvuru Kitaplari Kitap Kitaplar UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU Kitabı Basvuru Kitaplari Kitapları İhsan Işık Basvuru Kitaplari Kitap Kitaplar Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (3 Cilt) / İngilizce Kitabı Basvuru Kitaplari Kitapları Kolektif Basvuru Kitaplari Kitap Kitaplar Resmi Kurumlar Rehberi Kitabı Basvuru Kitaplari Kitapları Kolektif Basvuru Kitaplari Kitap Kitaplar Benim İlk Sözlüğüm Kitabı Basvuru Kitaplari Kitapları Mehmet Hengirmen Basvuru Kitaplari Kitap Kitaplar Türkçe - Özbekçe Konuşma Klavuzu Kitabı Basvuru Kitaplari Kitapları Anayasa Kanun Mevzuat Basvuru Kitaplari Kitap Kitaplar Yargıtay Örnek Kararları İle AçıklamalıHUKUK DAVALARINDA DAVA EHLİYETİ VE DAVADA HUSUMET Kitabı Basvuru Kitaplari Kitapları

webmaster

Yargıtay Örnek Kararları İle AçıklamalıHUKUK DAVALARINDA DAVA EHLİYETİ VE DAVADA HUSUMET

Konuya Gir