webmaster
 
Cevapla
22-03-2010 15:37:18
 

Sayı'yı Yazıya Çevir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Onlar Yüzler Binler vs vs Gibi Sayıları Oldugu Gibi yazıya çeviriyor kodlar alıntı olup tarafımca geliştirildi bir kaç yönleri. İYİ Çevirmeler


HTML-Kodu:
<form name="form1" method="post" action="default.asp?islem=cevir&sayi=<%=Request.Form("sayi")%>">
 Çevirilecek Sayı Giriniz : <input name="sayi" type="text" id="sayi" />
 <input type="submit" name="Submit" value="G&ouml;nder" />
</form>
<%if request.QueryString("islem")="cevir" Then%>
<% 
sayi = request.QueryString("sayi")
if InStr(sayi,",") > 0 then 
   bv=InStr(sayi,",") 
   bv2=bv-1 
   bv3=bv+1 
   bf=len(sayi) 
   ilk=Mid(sayi, 1, bv2) 
   son=Mid(sayi, bv3, bf) 
   for i=1 to len(ilk) 
      ysayi=len(ilk) 
      if ysayi="1" then 
        s1 = Array("","bir","iki","üç","dört","beş", "altı","yedi","sekiz","dokuz") 
      elseif ysayi="2" then 
        s1 = Array("","on","yirmi","otuz","kırk","elli", "altmış","yetmiş","++++en","doksan") 
      elseif ysayi="3" then 
        s1 = Array("","yüz","ikiyüz","üçyüz","dörtyüz","beşyüz", "altıyüz","yediyüz","sekizyüz","dokuzyüz") 
      elseif ysayi="4" then 
        s1 = Array("","bin","ikibin","üçbin","dörtbin","beşbin", "altıbin","yedibin","sekizbin","dokuzbin") 
      elseif ysayi="5" then 
        s1 = Array("","onbin","yirmibin","otuzbin","kırkbin","ellibin", "altmışbin","yetmişbin","++++enbin","doksanbin") 
      elseif ysayi="6" then 
        s1 = Array("","yüzbin","ikiyüzbin","üçyüzbin","dörtyüzbin","beşyü zbin", "altıyüzbin","yediyüzbin","sekizyüzbin","dokuzyüzbin") 
      elseif ysayi="7" then 
        s1 = Array("","birmilyon","ikimilyon","üçmilyon","dörtmilyon","be şmilyon", "altımilyon","yedimilyon","sekizmilyon","dokuzmilyon") 
      elseif ysayi="8" then 
        s1 = Array("","onmilyon","yirmimilyon","otuzmilyon","kırkmilyon", "ellimilyon", "altmışmilyon","yetmişmilyon","++++enmilyon","doksanmilyon") 
      elseif ysayi="9" then 
        s1 = Array("","yüzmilyon","ikiyüzmilyon","üçyüzmilyon","dörtyüzmi lyon","beşyüzmilyon", "altıyüzmilyon","yediyüzmilyon","sekizyüzmilyon","dokuzyüzmi lyon") 
      elseif ysayi="10" then 
        s1 = Array("","birmilyar","ikimilyar","üçmilyar","dörtmilyar","be şmilyar", "altımilyar","yedimilyar","sekizmilyar","dokuzmilyar") 
      end if 
      sayim=Mid(ilk, 1, 1) 
        response.write   s1(sayim) 
        sb=ysayi-1 
        ilk=right(ilk, sb) 
   next 
      s5 = Array("","onda","yüzde","binde","onbinde","yüzbinde", "milyonda","onmilyonda","yüzmilyonda","milyarda") 
      basamak=len(son) 
      response.write " tam "&s5(basamak) 
      
   for i=1 to len(son) 
      ysayi=len(son) 
      if ysayi="1" then 
        s1 = Array("","bir","iki","üç","dört","beş", "altı","yedi","sekiz","dokuz") 
      elseif ysayi="2" then 
        s1 = Array("","on","yirmi","otuz","kırk","elli", "altmış","yetmiş","++++en","doksan") 
      elseif ysayi="3" then 
        s1 = Array("","yüz","ikiyüz","üçyüz","dörtyüz","beşyüz", "altıyüz","yediyüz","sekizyüz","dokuzyüz") 
      elseif ysayi="4" then 
        s1 = Array("","bin","ikibin","üçbin","dörtbin","beşbin", "altıbin","yedibin","sekizbin","dokuzbin") 
      elseif ysayi="5" then 
        s1 = Array("","onbin","yirmibin","otuzbin","kırkbin","ellibin", "altmışbin","yetmişbin","++++enbin","doksanbin") 
      elseif ysayi="6" then 
        s1 = Array("","yüzbin","ikiyüzbin","üçyüzbin","dörtyüzbin","beşyü zbin", "altıyüzbin","yediyüzbin","sekizyüzbin","dokuzyüzbin") 
      elseif ysayi="7" then 
        s1 = Array("","birmilyon","ikimilyon","üçmilyon","dörtmilyon","be şmilyon", "altımilyon","yedimilyon","sekizmilyon","dokuzmilyon") 
      elseif ysayi="8" then 
        s1 = Array("","onmilyon","yirmimilyon","otuzmilyon","kırkmilyon", "ellimilyon", "altmışmilyon","yetmişmilyon","++++enmilyon","doksanmilyon") 
      elseif ysayi="9" then 
        s1 = Array("","yüzmilyon","ikiyüzmilyon","üçyüzmilyon","dörtyüzmi lyon","beşyüzmilyon", "altıyüzmilyon","yediyüzmilyon","sekizyüzmilyon","dokuzyüzmi lyon") 
      elseif ysayi="10" then 
        s1 = Array("","birmilyar","ikimilyar","üçmilyar","dörtmilyar","be şmilyar", "altımilyar","yedimilyar","sekizmilyar","dokuzmilyar") 
      end if 
      sayim=Mid(son, 1, 1) 
        response.write   s1(sayim) 
        sb=ysayi-1 
        son=right(son, sb) 
   next 
   
else 
for i=1 to len(sayi) 
   ysayi=len(sayi) 
      if ysayi="1" then 
        s1 = Array("","bir","iki","üç","dört","beş", "altı","yedi","sekiz","dokuz") 
      elseif ysayi="2" then 
        s1 = Array("","on","yirmi","otuz","kırk","elli", "altmış","yetmiş","++++en","doksan") 
      elseif ysayi="3" then 
        s1 = Array("","yüz","ikiyüz","üçyüz","dörtyüz","beşyüz", "altıyüz","yediyüz","sekizyüz","dokuzyüz") 
      elseif ysayi="4" then 
        s1 = Array("","bin","ikibin","üçbin","dörtbin","beşbin", "altıbin","yedibin","sekizbin","dokuzbin") 
      elseif ysayi="5" then 
        s1 = Array("","onbin","yirmibin","otuzbin","kırkbin","ellibin", "altmışbin","yetmişbin","++++enbin","doksanbin") 
      elseif ysayi="6" then 
        s1 = Array("","yüzbin","ikiyüzbin","üçyüzbin","dörtyüzbin","beşyü zbin", "altıyüzbin","yediyüzbin","sekizyüzbin","dokuzyüzbin") 
      elseif ysayi="7" then 
        s1 = Array("","birmilyon","ikimilyon","üçmilyon","dörtmilyon","be şmilyon", "altımilyon","yedimilyon","sekizmilyon","dokuzmilyon") 
      elseif ysayi="8" then 
        s1 = Array("","onmilyon","yirmimilyon","otuzmilyon","kırkmilyon", "ellimilyon", "altmışmilyon","yetmişmilyon","++++enmilyon","doksanmilyon") 
      elseif ysayi="9" then 
        s1 = Array("","yüzmilyon","ikiyüzmilyon","üçyüzmilyon","dörtyüzmi lyon","beşyüzmilyon", "altıyüzmilyon","yediyüzmilyon","sekizyüzmilyon","dokuzyüzmi lyon") 
      elseif ysayi="10" then 
        s1 = Array("","birmilyar","ikimilyar","üçmilyar","dörtmilyar","be şmilyar", "altımilyar","yedimilyar","sekizmilyar","dokuzmilyar") 
      end if 
   sayim=Mid(sayi, 1, 1) 
      response.write   s1(sayim) 
      sb=ysayi-1 
      sayi=right(sayi, sb) 
next 
end if 
%> <br /><br />
<input onclick="history.back();" type="button" value="<<geri dön">
<%end if%>

Bir önceki yazı Javascript Telefon Maskeleme Kodları hakkında bilgi vermektedir.

22-03-2010 16:37:38
 
kardeş eline sağlık ama bizim ne işimize yarıyacak tam anlamadım ben.

22-03-2010 19:47:10
 
Genelde Para birimlerinde kullanılır Sayıyla verir altında yazıylada yazılır fatura görüdysen ne demek istediğimi anlarsın buyuk firmalarda genelde vardır

04-02-2012 00:50:04
 
Biraz yanlışlık yapılmış. QueryString ile veri alamıyor. Birazcık değiştirdim ve çalışır duruma getirdim.
Kod:
<form name="form1" method="get" action="?islem=cevir&sayi=">
 Çevirilecek Sayı Giriniz : <input name="sayi" type="text" id="sayi"> <input name="islem" type="hidden" value="cevir" id="sayi">
 <input type="submit" name="Submit">
</form>
<%if request.QueryString("islem")="cevir" Then%>
<% 
sayi = request.QueryString("sayi")
if InStr(sayi,",") > 0 then 
   bv=InStr(sayi,",") 
   bv2=bv-1 
   bv3=bv+1 
   bf=len(sayi) 
   ilk=Mid(sayi, 1, bv2) 
   son=Mid(sayi, bv3, bf) 
   for i=1 to len(ilk) 
      ysayi=len(ilk) 
      if ysayi="1" then 
        s1 = Array("","bir","iki","üç","dört","beş", "altı","yedi","sekiz","dokuz") 
      elseif ysayi="2" then 
        s1 = Array("","on","yirmi","otuz","kırk","elli", "altmış","yetmiş","++++en","doksan") 
      elseif ysayi="3" then 
        s1 = Array("","yüz","ikiyüz","üçyüz","dörtyüz","beşyüz", "altıyüz","yediyüz","sekizyüz","dokuzyüz") 
      elseif ysayi="4" then 
        s1 = Array("","bin","ikibin","üçbin","dörtbin","beşbin", "altıbin","yedibin","sekizbin","dokuzbin") 
      elseif ysayi="5" then 
        s1 = Array("","onbin","yirmibin","otuzbin","kırkbin","ellibin", "altmışbin","yetmişbin","++++enbin","doksanbin") 
      elseif ysayi="6" then 
        s1 = Array("","yüzbin","ikiyüzbin","üçyüzbin","dörtyüzbin","beşyü zbin", "altıyüzbin","yediyüzbin","sekizyüzbin","dokuzyüzbin") 
      elseif ysayi="7" then 
        s1 = Array("","birmilyon","ikimilyon","üçmilyon","dörtmilyon","be şmilyon", "altımilyon","yedimilyon","sekizmilyon","dokuzmilyon") 
      elseif ysayi="8" then 
        s1 = Array("","onmilyon","yirmimilyon","otuzmilyon","kırkmilyon", "ellimilyon", "altmışmilyon","yetmişmilyon","++++enmilyon","doksanmilyon") 
      elseif ysayi="9" then 
        s1 = Array("","yüzmilyon","ikiyüzmilyon","üçyüzmilyon","dörtyüzmi lyon","beşyüzmilyon", "altıyüzmilyon","yediyüzmilyon","sekizyüzmilyon","dokuzyüzmi lyon") 
      elseif ysayi="10" then 
        s1 = Array("","birmilyar","ikimilyar","üçmilyar","dörtmilyar","be şmilyar", "altımilyar","yedimilyar","sekizmilyar","dokuzmilyar") 
      end if 
      sayim=Mid(ilk, 1, 1) 
        response.write   s1(sayim) 
        sb=ysayi-1 
        ilk=right(ilk, sb) 
   next 
      s5 = Array("","onda","yüzde","binde","onbinde","yüzbinde", "milyonda","onmilyonda","yüzmilyonda","milyarda") 
      basamak=len(son) 
      response.write " tam "&s5(basamak) 
      
   for i=1 to len(son) 
      ysayi=len(son) 
      if ysayi="1" then 
        s1 = Array("","bir","iki","üç","dört","beş", "altı","yedi","sekiz","dokuz") 
      elseif ysayi="2" then 
        s1 = Array("","on","yirmi","otuz","kırk","elli", "altmış","yetmiş","++++en","doksan") 
      elseif ysayi="3" then 
        s1 = Array("","yüz","ikiyüz","üçyüz","dörtyüz","beşyüz", "altıyüz","yediyüz","sekizyüz","dokuzyüz") 
      elseif ysayi="4" then 
        s1 = Array("","bin","ikibin","üçbin","dörtbin","beşbin", "altıbin","yedibin","sekizbin","dokuzbin") 
      elseif ysayi="5" then 
        s1 = Array("","onbin","yirmibin","otuzbin","kırkbin","ellibin", "altmışbin","yetmişbin","++++enbin","doksanbin") 
      elseif ysayi="6" then 
        s1 = Array("","yüzbin","ikiyüzbin","üçyüzbin","dörtyüzbin","beşyü zbin", "altıyüzbin","yediyüzbin","sekizyüzbin","dokuzyüzbin") 
      elseif ysayi="7" then 
        s1 = Array("","birmilyon","ikimilyon","üçmilyon","dörtmilyon","be şmilyon", "altımilyon","yedimilyon","sekizmilyon","dokuzmilyon") 
      elseif ysayi="8" then 
        s1 = Array("","onmilyon","yirmimilyon","otuzmilyon","kırkmilyon", "ellimilyon", "altmışmilyon","yetmişmilyon","++++enmilyon","doksanmilyon") 
      elseif ysayi="9" then 
        s1 = Array("","yüzmilyon","ikiyüzmilyon","üçyüzmilyon","dörtyüzmi lyon","beşyüzmilyon", "altıyüzmilyon","yediyüzmilyon","sekizyüzmilyon","dokuzyüzmi lyon") 
      elseif ysayi="10" then 
        s1 = Array("","birmilyar","ikimilyar","üçmilyar","dörtmilyar","be şmilyar", "altımilyar","yedimilyar","sekizmilyar","dokuzmilyar") 
      end if 
      sayim=Mid(son, 1, 1) 
        response.write   s1(sayim) 
        sb=ysayi-1 
        son=right(son, sb) 
   next 
   
else 
for i=1 to len(sayi) 
   ysayi=len(sayi) 
      if ysayi="1" then 
        s1 = Array("","bir","iki","üç","dört","beş", "altı","yedi","sekiz","dokuz") 
      elseif ysayi="2" then 
        s1 = Array("","on","yirmi","otuz","kırk","elli", "altmış","yetmiş","++++en","doksan") 
      elseif ysayi="3" then 
        s1 = Array("","yüz","ikiyüz","üçyüz","dörtyüz","beşyüz", "altıyüz","yediyüz","sekizyüz","dokuzyüz") 
      elseif ysayi="4" then 
        s1 = Array("","bin","ikibin","üçbin","dörtbin","beşbin", "altıbin","yedibin","sekizbin","dokuzbin") 
      elseif ysayi="5" then 
        s1 = Array("","onbin","yirmibin","otuzbin","kırkbin","ellibin", "altmışbin","yetmişbin","++++enbin","doksanbin") 
      elseif ysayi="6" then 
        s1 = Array("","yüzbin","ikiyüzbin","üçyüzbin","dörtyüzbin","beşyü zbin", "altıyüzbin","yediyüzbin","sekizyüzbin","dokuzyüzbin") 
      elseif ysayi="7" then 
        s1 = Array("","birmilyon","ikimilyon","üçmilyon","dörtmilyon","be şmilyon", "altımilyon","yedimilyon","sekizmilyon","dokuzmilyon") 
      elseif ysayi="8" then 
        s1 = Array("","onmilyon","yirmimilyon","otuzmilyon","kırkmilyon", "ellimilyon", "altmışmilyon","yetmişmilyon","++++enmilyon","doksanmilyon") 
      elseif ysayi="9" then 
        s1 = Array("","yüzmilyon","ikiyüzmilyon","üçyüzmilyon","dörtyüzmi lyon","beşyüzmilyon", "altıyüzmilyon","yediyüzmilyon","sekizyüzmilyon","dokuzyüzmi lyon") 
      elseif ysayi="10" then 
        s1 = Array("","birmilyar","ikimilyar","üçmilyar","dörtmilyar","be şmilyar", "altımilyar","yedimilyar","sekizmilyar","dokuzmilyar") 
      end if 
   sayim=Mid(sayi, 1, 1) 
      response.write   s1(sayim) 
      sb=ysayi-1 
      sayi=right(sayi, sb) 
next 
end if 
%> <br /><br />
<input onclick="history.back();" type="button" value="<<geri dön">
<%end if%>
Bu şekilde çalışıyor ...

30-05-2012 16:25:24
 
teşekkürler

27-10-2012 00:42:59
 
sagol hocam eline saglık

Cevapla

"Sayı'yı Yazıya Çevir" konusu hakkında etiketler
110 1234 56789 70674 asp besbin besyuz bin binde bir birler cevi cevir cevirme cevirmek cvirme diziyle faturaya htm html ikiyuzbin ile kac kadar kodlari lira metine nasil nput olarak Onda parayi rakam rakama rakami rakamla rakamlari rakamli rmeme sayi sayilari sayisini sayiya sayiyi sayiyla sifir type ucyuz ucyuza ucyuzbin var yazi yaziir yazilir yaziya yaziyacevir yaziyi yaziyla ytl yuz yuzbin yuzbinbir yuzde yuzdelik yuzler

Javascript Telefon Maskeleme Kodları Önceki | Sonraki Asp Databaseden Veri Silme !
Saat: 11:17 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik