webmaster
 
Cevapla
03-12-2011 08:46:05
 

Havanın Kirliliği Nedir?

Havanın,doğal yollarla ya da insanlann çeşitli etkinlikleri sonucuatmosfere karışan katı, sıvı ve gaz hâlindeki kirleticilerinetkisiyle fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinindeğişerek, insan ve diğer canlılar ile cansız varlıkları olumsuz yöndeetkileyebilecek duruma gelmesi, hava kirliliği olarak tanımlanmaktadır.Bu olay,önemli miktarda can ve mal kaybına nedenolması halinde bir afet olarakdeğerlendirilmektedir.

Volkanizma,orman yangınları, toz ve kum fırtınaları ve bitki örtüsü,doğalkirleticikaynaklardır. Kentsel ve endüstriyel faaliyetlerise, beşerîkirleticilere kaynak oluşturmaktadır.

Atmosfere karışankirleticilerin yoğunluğu, dolayısıyla yoğun hava kirliliğininyaşanması, havaya verilen kirleticilerin miktarları yanında, oranınkli-matolojik-meteorolojik ve jeomorfolojik özellikleriyle de doğrudanilişkilidir.

Çukur alanlar, etrafı dağlarla çevrili düzlükler vedolayısıyla platolar ile rüzgârsız alanlar, özellikle kışın oluşan yerinversiyonunun hava kirliliğinin çok yoğun olarak yaşandığı yerlerdir

Hava kirliliğinin verdiği zararlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Özelliklefosil yakacakların yanması sonucu atmosfere verilen maddeler ileatmosferde çeşitli nedenlerle oluşan bazı kanserojen maddeler insanyaşamını olumsuz yönde etkiler.

Atmosferin en alt bölümündeki veburadan yeryüzüne inen çeşitli kirleticiler bitki ve hayvanların yaşamıüzerinde olumsuz etkiler yaratır.

Bazı kirleticilerin uzundalgalı yer radyasyonunu tutma özelliğine sahip olması, bazılarının iseozon tabakasının incelmesine katkıda bulunması nedeniyle atmosferinsera etkisi artar ve küresel ısınmaya doğru bir gidiş olur.

Hava kirliliğiyle ilişkili olarak oluşan asit yağmurları, canlı ve cansız çevreye büyük zararlar verir.

Suve toprak kirliliğine neden olduğundan ekolojik dengenin bozulmasıylaçevre sorunlarının yaşanmasına büyük can ve mal kayıplarına neden olur.

Tarihî, sanatsal ve kültürel varlıklar üzerindeki olumsuz etkileri sonucu büyük ekonomik ve kültürel olumsuzluklar ortaya çıkar

Genelolarak yoğun hava kirleticileri ile sili oluşturan suyun birleşmesisonucu, sülfürik asit (II^SO,) oluştuğundan sisli havalarda havakirliliği, afet halım almakta, büyük can ve mal kayıptan görülmektedir.Nitekim bugüne kadar hava ikililiğinin birçok ülkede. örneğin, Belçika,ABD, Meksika VC İngiltere'de ölümlere neden olduğu görülmüştür. 1952yılında Londra'da 5 gün içindi 1000 kişinin hayatını kaybettiği, hayvanve bitki varlığının büyük zarar gördüğü hava kirliliği, sis olayı bugünhile önemini korumaktadır.

Yine Londra'da duman ve sisin yoğunolduğu bir dönemde 1873 yılında 700 kişi 1911 yılında ise 1150 kişi,Belçika'da 1990 yılında 63 kişi. ABD'de Pensivanya'da 20 kişi yaşamınıyitirmiştir.
Hava kirliliği, meteorolojik klimantolojik vejeomorfolojik özellikleri ile sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle ülkemizdeözellikle de büyük kentlerimiz için önemli bir sorun olmaktadır. Ancakülkemizde görülen hava kirliliği Türkiye içinde ki kirleticilerdendeğil, diğer ülkelerden gelen kirleticilerin birikmesiyle deoluşmakladır.Bunun sonucunda özellikle kirliliğin yoğun olduğu kışmevsiminde ve büyük kentlerimizde, sağlıklı bir veri olmasa da, solunumyolu hastalıklarında ve ölümlerde artış olduğu, doğal ve beşerîçevrenin çok büyük zarar gördüğü bilinmekledir

Asit yağmurlarının verdiği zararlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

İnsan sağlığı olumsuz yönde etkilenmekte, hastalık ve ölüm oranlarında artış olmaktadır.

Toprak ve su ortamlarının asit dengesi bozulmakta canlı yaşamı tehlikeye girmektedir.

Doğal ve kültür bitkileri ve özellikle de ormanlar ile hayvan varlığı büyük zarar görmektedir.

Tarihî, sanatsal ve kültürel varlıklar üzerindeki olumsuz etkileri sonucu büyük ekonomik ve kültürel olumsuzluklar ortaya çıkar

Genelolarak yoğun hava kirleticileri ile sili oluşturan suyun birleşmesisonucu, sülfürik asit (II^SO,) oluştuğundan sisli havalarda havakirliliği, afet halım almakta, büyük can ve mal kayıptan görülmektedir.Nitekim bugüne kadar hava ikililiğinin birçok ülkede. örneğin, Belçika,ABD, Meksika VC İngiltere'de ölümlere neden olduğu görülmüştür. 1952yılında Londra'da 5 gün içindi 1000 kişinin hayatını kaybettiği, hayvanve bitki varlığının büyük zarar gördüğü hava kirliliği, sis olayı bugünhile önemini korumaktadır.

Yine Londra'da duman ve sisin yoğunolduğu bir dönemde 1873 yılında 700 kişi 1911 yılında ise 1150 kişi,Belçika'da 1990 yılında 63 kişi. ABD'de Pensivanya'da 20 kişi yaşamınıyitirmiştir.

Hava kirliliği, meteorolojik klimantolojik vejeomorfolojik özellikleri ile sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle ülkemizdeözellikle de büyük kentlerimiz için önemli bir sorun olmaktadır. Ancakülkemizde görülen hava kirliliği Türkiye içinde ki kirleticilerdendeğil, diğer ülkelerden gelen kirleticilerin birikmesiyle deoluşmakladır.Bunun sonucunda özellikle kirliliğin yoğun olduğu kışmevsiminde ve büyük kentlerimizde, sağlıklı bir veri olmasa da, solunumyolu hastalıklarında ve ölümlerde artış olduğu, doğal ve beşerîçevrenin çok büyük zarar gördüğü bilinmekledir.
Bir önceki yazı Hava Kirliliği Nedir? hakkında bilgi vermektedir.

Cevapla

"Havanın Kirliliği Nedir?" konusu hakkında etiketler
asit bilgi canli canlilarin cansiz cevre cozumleri daki ekonomiye etkileri etkileyen etkisi fotograflari hakkinda hava hayatini insan kirliligi kirliligine kirliliginin kisa londra nedir olayi olumsuz orman ozet pdf sagligina sisin tipi varliklara volkanizmanin yagmurunun yonde zararlari

Hava Kirliliği Nedir? Önceki | Sonraki Heyelan Toprak Kayması Nedir?
Saat: 19:43 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik