webmaster
 
Cevapla
14-07-2009 18:05:05
 

Kıyamet ne zaman kopacak?

İşte foto anlatımlı kıyamet alametleri.
Kıyamet ne zaman kopacak? Herkesin merak ettiği, ama cevabını sadece Allah’ın bildiği bir soru…
Kıyametin ne zaman kopacağı tam olarak bilinmese de alametleri Kuran’da belirtilmiştir.
Kıyamet’in büyük ve küçük alametleri vardır. Küçük alametlerinin çoğunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz.


Ama önce KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİne bir bakalım;
1- MEHDİ GELECEK
Babası Abdullah, annesi Âmine'dir. Mehdî'nin başı hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek "Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin" diyecektir.2- DECCAL GELECEK

Deccâl yalancı bir kişidir. İslam dinini kötülüğe sevk etmek isteyecektir. Tanrı olduğunu söyleyecektir. Onun Tanrı olduğuna inananın îmânı gidecektir.
Deccal'in sağ gözü kördür. İki gözünün ortasında “kafir” yazmaktadır. Çocuğu yoktur. Medine’ye ve Mekke’ye giremez. Ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde 40 gün kalacak bu süre zarfında bazı olağanüstü olaylar gösterecektir.
Daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği hadislerde belirtilmiştir.
3- HAZRETİ İSA GÖKTEN İNECEK
Kıyâmet kopmadan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, Hıristiyanları İslâm'a davet edecek, Deccâl'i öldürecektir.
4- DABBET-ÜL ARZ ÇIKACAK
Kıyâmet'ten önce çıkacağı bildirilen yaratıktırtır. Kelime anlamı "yer hayvanı" demektir. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vardır. Biri şöyle: “Dâbbet-ül-arz, mü'mine âsa ile dokunur, alnına "Bu Cennetlik" yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire vurunca, "Cehennemlik" diye yazılır, yüzü simsiyah olur”
5- YE'CÜC VE ME’CÜC ÇIKACAK

Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak "yeryüzünde bozgunculuk yapacak" olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur. Hz. ZülKarneyn'in önlerine yaptığı seddin yıkılarak açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir
6- DUHAN ÇIKACAKTIR
Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir. Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü'minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.
7- GÜNEŞ BATIDAN DOĞACAKTIR
Kıyametin en önemli göstergesi güneşin batıdan doğacak olmasıdır. Güneşin batıdan doğduğunu görüp kıyametin kopacağını anlayan insanlar topluca iman edecektir. Ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır.
8- ATEŞ ÇIKACAKTIR

Hicaz’dan çıkacak olan büyük bir ateş insanları önüne katarak sürecek. Öyle güçlü bir ateş olacak ki, ta Basra’daki develerin boynu aydınlanacak.
9- YER ÇÖKECEK
Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet'in büyük alametlerindendir
10- KA’BE YIKILACAK

Kıyâmet koparken, dünya, şimdiki yörüngesinden çıkıp, başka bir yörüngeye girer, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi atılır, taş taş üstünde kalmaz. Apartmanlar, gökdelenler, saraylar yıkılır. Madden böyle virân olduğu gibi ma'nen de, virân olur.

KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ İSE ŞÖYLE;

Fırat nehrinin suları çekilecek, nehir yatağından altın çıkacak!
İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.Adam öldürme olayları ve fitne artacak.Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak.Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.Zina açıkça işlenir hale gelecek.Kötülük ve +++++ yayılacak.Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak.İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek.Allah Allah diyecek kimse kalmayacak.Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecekCihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek.Sadece din dışı ilimler öğrenilecek.Kur'ân'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.Namaz kılınmayacak.Emanete riayet edilmeyecek.Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek.Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.Yöneticiler insanlara zulmedecek.Liderliğe elverişli kimseler azalacak.Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek.Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek.Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacakTicareti dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek.Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek.


Yıldız falına inanılacak.Ani ölümler çoğalacak.Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek.Akrabalık bağı kesilecek!Kitapların sayısı artacak.


Gasp olayları çoğalacak...

Bir önceki yazı Dünyanın en büyük elması hakkında bilgi vermektedir.

14-07-2009 20:10:33
 
Apansız gelecektir

Rahman ve Rahim Olan ALLAH'ın Adıyla...

Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler.

(YASİN/49-50)


Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek, ne de kendilerine mühlet verilecektir.

(ENBİYA/40)Artık onlar, kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelivermesine mi bakıyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca anlamaları neye yarar?

(MUHAMMED/18)


Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyâmetin başlarına gelmesini mi bekliyorlar?

(ZUHRUF/66)


Hiç Şüphe Yok ki En Doğru Söz ALLAH'ındır...

14-07-2009 20:16:24
 
Kıyamet gününün tasviri

Rahman ve Rahim Olan ALLAH'ın Adıyla...

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.
O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.

(ZİLZAL/1-5)

Sûr'a bir tek üfleme üflendiği,
Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, İşte o gün olacak olur. O gün gök yarılmış, sarkmıştır.

(HAKKA/13-16)

O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.
Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.

(NEBE/18-20)

Dağlar serpildikçe serpildiği, Dağılıp toz duman haline geldiği...

(VAKİ'A/5-6)

O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur.

(MEARİC/8-9)

Göğü, kitab dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız.

(ENBİYA/104)

(Ey Muhammed!) Sana dağlar(ın kıyametteki durumunu) sorarlar, de ki: "Rabbim onları ufalayıp savuracak."
"Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak."
"Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin."

(TAHA/105-107)


Hiç Şüphe Yok ki En Doğru Söz ALLAH'ındır...

14-07-2009 20:25:13
 
en çok meraklı olduğum bır konu sadece şunu söliyeyim beklenen en büyük kıyamet belirtileri her geçen gün gerçekleşiyor yanı anlıcanız küçük belırtıler gerçekleşti suankı dünyamızı demicem müslüman ülkesi olan türkiyenın halını görüyorsunuz herşeyiyle rüya olan rahat yaşam tarzı olan amerikadan cokmu fazla geride? yada çokmu bağlıyız eskisi gibi dinimize yada yenı nesil diyelim.Genelleme yapmak istemıyorum ama her geçen gün dinden ımandan çıkıyoruz sırf özentiler ve içimizdekı zevk duyguları için sonunu düşünmuyormuyuz? düşünüyoruz 1dakika? 2dakıka sonra? unutup gidiyoruz ya diyoruz aman be daha o zamana çok var.Ya da tv de gördüğümüz unlüler yada filmlerde izledimiz uygunsuz sahneler vs.. vs.. bunlar böyle yapıyor düşünmuyor ben niye düşüniyim. O zaman geldiğinde bırakın korkmayı kaçmayı şaşkınlıktan kalıcaksınız.ne yaptım ben diceksiniz töbe'ler dua'lar etmeye başlıcaksınız af diliceksiniz ne için? dünyada yapmadığınız şey içinmi?ALLAH'ın yasakladığı şeyleri yaptınız içinmi?din'le iman'la alakanız olmadığı için mi? yada zevk uğruna gunah işleyip veya sırf kendını tatmın etmek için başkalarının günahlarına ortak oldunuz içinmi af diliceksınız? daha once zamanınız yokmuydu töbe etmek için dua etmek için neden en sonunda o korku'yu iliklerinize kadar yaşadığınız'da bunlar? yada dünya'da hep kalıcağınızımı sandınız? cehennem cennet din iman 1,2 dk aklınızda kalması nefsinizi tutamamnızın hatalarının töbesi ecel yaklaştığında'mı? hesab sorulacağı günü'mü aklınıza gelıyor ve ben ne yaptım diyorsunuz? yazık cehennem'deki ufacık bi kıvılcım dünyayı kül eder sözünü hatırlatırm ve umarım 1,2 gunluk hayat'da 1 sanıye içinde bıle ne olacağı bılınmeyen bır yaşamda elınızden geldiğince dua edin töbe edin hesap günü hesabını veremiyeceğiniz günahlarla çıkmayın....

14-07-2009 21:02:31
 
Rahman ve Rahim Olan ALLAHın c.c. Adıyla..
Salat ve Selam Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) in mübarek ruhuna olsun...ALLAH c.c tüm günah ve kusurları insanlar için yarattı, aynı şekilde de sevap ve güzel işleri. Hatasız ve yanlışsız olan yanlız ALLAHtır. Her tesbihi elimize aldığımızda SUBHANALLAH deriz. Bir çoğumuz bu kelimenin ne anlama geldiğini bile bilmez kendi nefsime söylüyorum. SUBHANALLAH " ALLAH c.c tüm eksik ve noksan sıfatlardan münezzeh (uzak)tır" anlamına gelir ve yüce Yaradanın tesbih etmemizi istediğini ve Onun hoşuna giden en güzel kelimedir.

Yüce Yaradan bizleri dünyaya kendisine kulluk etmemiz amacıyla göndermiştir. Yarattığı tüm canlı ve cansızlara da bir ömür tayin etmiştir. Buna dünyada dahildir. Her canlı yaşamına son verdiğine buna biz öldü deriz. Dünya ve evren ise yaşantısına , Yaradandan aldığı görevine son verilmesine ise kıyamet denir. Kıyamet bir son değil aksine bir başlangıctır.

ALLAH c.c günah konusunda bizleri açıkca uyarmıştır. Ama günaha düşen insanları da unutmayıp onlara da açık müjdeler vermiştir. Tevbe etmek, özür dilemek, hatayı kabul etmek, bir daha işlememek, kalben ve ruhen pişman olmak ve bunları yaptıktan sonra da ALLAHtan c.c af dilemek... Tevbe etmek nasıl ki Namaz farz ise oda insanlar üzerine farzdır.

Kimse tevbesini güneşin batıdan doğduğu güne ertelemesin... Çünkü o gün insanlar o kadar hüsran içinde olacaklar ki güneşin doğusunu göremeyecekler çünkü kimse sabah namazına kalkmadığı için güneşin doğuşunu göremeyecek... Uyandıklarında ise birde bakacaklarki güneş batıdan doğmuş... Artık bundan sonra edilen dua yapılan tevbe huzur-u ilahide kabul olmayacak. Tevbe kapısı kıyamete kadar açıktır. Lakin güneş batıdan doğduğu an kapı kapanmış olacaktır.

Bu yazıda anlatmak istediklerimi kısaca özetlemek gerekirse öncelikle bu yazıları yazabilmek için bana ömür tayin eden ALLAHa c.c hamd olsun... HER İNSANIN ÖLÜMÜ O İNSANIN KIYAMETİDİR. Kıyametin ne zaman kopacağına dair kesin bir bilgi yoktur. Bizim burada üzerimize düşen görev kıyamet saatini araştırmak değil o güne hazırlık yapmaktır.


Selam ve Dua İle
bySonsuzluk
Alıntı DEĞİLDİR...

15-07-2009 11:18:58
 
çok yararlı bilgiler teşekkürler arkadaslar

Cevapla

"Kıyamet ne zaman kopacak?" konusu hakkında etiketler
akiyamet alamet alametleri arap bilinmeyenler buyuk cak ciglik dabbe deccal deriz dinimizde dunyada dunyaya durumlarda durumu fotograf gelcek geldikten gelecek gelicek geliyor gosteri gun gunler gunu hangi ilde ilgili indiginde inecek isa kaldi kesin kitamet kiya kiyaet kiyamat kiyame kiyamet kiyametb kiyameti kiyametin kiyametle kiyametnezaman kiyametnezamankopacak kiyamette kiyametteki kiyamey kiymamet kiymat kiymet kiysmet kobacak kopa kopabilir kopacagi kopacak kopacakmi kopacaktir kopcak kopicak kopocak kopucak kuranda mehdi mekke melekler met muhammed muhammet mustafa nasil neler nezaman nezamn nin olacak olarak olcak olur resmi sadece sav simdiki sonra sozleri subhanallah tam tarihi yapmaliyim yarimadasinin yasi yeryuzune zama zaman zamn zamzn zanam zmaan zman

Dünyanın en büyük elması Önceki | Sonraki Bunları Biliyor Musunuz - 14
Saat: 23:17 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik