webmaster
 
›
Cevapla
03-12-2011 08:37:01
 

Ar Ge Nin Nedenleri Nedir?

Günümüzde işletmelerin araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem vermelerinin temel nedenleri şunlardır Pazarla İlgili Nedenler: Pazarda önde gelen işletme olmak ve bunu korumak, rakiplere karşı koyabilmek için mamul geliştirmek.o Örgütsel Nedenler: Endüstride yenilikçi olarak isim yapmak ve bunu sürdürmek, aralarında seçim yapabilecek alternatif mamullere sahip olmak.

o Sosyal Nedenler: Değişiklik bekleyen tüketicileritatmin etmek, kamu organlarına ve kamuoyuna karşı firmanın toplumsalyararlılığını kanıtlamak.

o Personelle İlgili Nedenler:Yetenekli ve istekli araştırıcıları çekebilmek, bunları işletmedetutabilmek, çalışmalara çalışma zevki ve anlamı kazandırmak.

Araştırma ve geliştirmede işletmelerin izleyeceği strateji, devamlıyenilik yaparak sürekli, düzenli ve kararlı büyümeyi sağlamakolmalıdır. Onun için strateji belirlemesinde, çevresel gelişmetahminlerinde, işletme olanaklarının analizine ve işletme stratejisineilişkin bilgilere gereksinim duyulur. Çevresel gelişme tahminleriniyapılması, işletmeye, gelecekte ortaya çıkabilecek olanakların vetehlikelerin belirlenmesi, beklenmedik teknolojik ve ekonomiksürprizlerle karşılaşılmaması ve yeni iş alanlarının ve rekabetçigelişmelerin önceden tanınması gibi yararlar sağlar.

Bu aradarakip işletmelerin çevresel değişime nasıl tepki göstereceklerininbilinmesi de büyük önem taşır. Bu, kesin olarak önceden bilinemez.Ancak, rakip işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerinin tanınması iletahmin edilebilir. İşletmelerin sahip olduğu olanakların analizi deizlenecek yenilik stratejisinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.İşletmenin olanaklarının belirli bir stratejiyi izlemeye uygun olmamasıdurumunda ise işletme yeni işgörenler istihdam etme, işletmedekiişgörenleri yeniden görevlendirme, örgütleme ve yeniden eğitme gibiçeşitli yöntemleri deneyebilir.

İşletme stratejisi iseişletmenin gelişen teknolojiler ve değişen pazar koşulları nedeniylekendi mamullerine yönelebilecek tehlikeleri önceden görebilmeyeteneğini kapsar. Bu strateji, rakip firmaların yeni teknoloji ileürettikleri mamulleri tanıma ve kendi mamullerine yönelebilecektehlikeleri önceden görebilme yeteneğini geliştirir. Böylece işletmede,mamullerin pazardaki yaşam seyrinin güvenilir bir biçimdedeğerlendirilebilmesine ilişkin karar alınmasını kolaylaştırır.

İşletmenin yenilik stratejisinin belirlenmesinde iki önemli etken daha bulunmaktadır. Bunlar:

1. Üst yöneticileri risk almaya karşı tutumları, yenilik girişimindenbeklentileri ve işletmenin yenilikçi olarak tanınma düzeyi ile,

2. İşletmenin mamul geliştirme amacıyla gereksinim duyduğu finansal kaynakları sağlayabilme yeteneğidir.

İşletmelerde izlenebilecek araştırma-geliştirme ve yenilik stratejileri ise şunlardır:

1. Yeni mamulü veya yeni üretim sürecini rakip işletmelerden öncegeliştirip pazara sunarak teknik alanda ve pazarda önderliği elegeçirme amacı güden yenilik stratejisi.

2. Savunmaya yönelik yenilik stratejisi.

3. Taklitçi yenilik stratejisi.

4. Geleneksel ve fırsatçı yenilik stratejisi.

Birinci strateji, yüksek risk ve yüksek gelir beklentisi olan saldırganbir stratejidir. İkincisi, dünya teknolojisi ve pazarlarında ilk olmaamacı taşımamakta, fakat teknik gelişmelerin de arkasında kalmakistememektedir. Bu stratejiyi izleyen bir işletme teknolojik yenilikyapma yerine mevcut bir teknolojiyi daha da ileri götürmeyi amaçlar. Bustrateji, özellikle mamul farklılaşmasına ağırlık veren pazarlardayaygındır.

Üçüncüsü, lisans alma yolu ile teknolojidekiönderleri izlemeyi tercih eder. Dördüncü fırsatçıdır. Pazarda herhangibir değişiklik istemi ve rekabet koşullarında bu yönde bir uyarıcıolmaması durumunda yenilik yapmaya gerek duymaz. Ayrıca bu stratejiyiuygulayan işletmeler çoğu kez yenilik yapabilecek bilimsel ve teknikbeceriye de sahip değillerdir. Teknikten çok moda anlamında bazıtasarım değişiklikleri yapabilirler.

Ar-Ge'nin Zorlukları

Değişen müşteritalepleri, teknolojik gelişmenin hızlı adımları, yoğun uluslar arasırekabet büyük endüstriyel işletmelerin yapılarını ve fonksiyonlarınıderin bir şekilde değiştirmektedir. Bu gelişmeler, verimlilikişletmelerini kalite işletmelerine, sonra esneklik işletmelerine vesonra da yenilikçilik işletmelerine değiştiren adımlar serisi olaraktanımlanabilir.

Her bir adım araştırma ve geliştirmeyönetimini daha güçlü rekabet gücü haline getirmiştir. Japonendüstrisinin başlattığı kalite baskılarıyla başlayan, satıcıpazarlarından alıcı azarlarına dönüşümde , araştırma ve geliştirmemüşteri istekleriyle başa çıkabilmesi gerekliliği araştırma vegeliştirme ile ticaret arasında yakınlaşma sağlamıştır. Bu değişimtasarım aşamasında üretilebilirliğe ve kullanılabilirliğe daha fazlaönem verilmesi gerektiği anlamına da gelir.

Zaman baskısıaltında rekabet etme zorunluluğu araştırma ve geliştirme çalışmalarınıköklü şekilde değiştirmiştir. Pazardaki zamanla ilgili rekabetbaskıları araştırma ve geliştirme bölümlerini bir "buluş fabrikası"varmış gibi yönetmeye zorlamıştır. Araştırma ve geliştirme çalışanlarıiş bölümünün bir elemanı gibi, rekabetin sıcaklığını hissederekçalışmaya başlamışlardır. Kısıtlı zaman araştırma ve geliştirmeyönetimini yap-yada-al seçimini yapma durumunda bırakmıştır.

Kısaca, büyük endüstriyel işletmeler artan ölçüde yenilikçilikkabiliyetleri ile rekabet etmektedirler. Bu satış, pazarlama ve üretimgibi organizasyonun ana fonksiyonlarıyla araştırma ve geliştirmefonksiyonunun çalışmalarını yakınlaştırmıştır.
Bir önceki yazı Ar Ge Kavramı Nedir? hakkında bilgi vermektedir.

Cevapla

"Ar Ge Nin Nedenleri Nedir?" konusu hakkında etiketler
acisindan ama amaci arastima arastirma arge argenin baslica bir bulus calismalarina cok firsatci geleneksel gelistirme gelistirmeye genin gucunun guzel isletme ISLETMEDE isletmeler isletmelerde isletmelerin isletmenin makale neden nedeni nedenler nedenleri nedir nelerdir nin onem onemi onemin organizasyonu orgutsel rakip satis sirketler sletmelerin strateji tehlikeleri verilen verilir verilmesi verilmesinin verir verme vermelerinin yapma yapmak yenilik yenilikcilik

Ar Ge Kavramı Nedir? Önceki | Sonraki Arbitraj Nedir?
Saat: 03:23 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik