webmaster
 
›
Cevapla
16-03-2010 17:32:33
 

Adananın Ekonomisi

<U>
İLİN ARAZİ VARLIĞI


Adana ilinin yüzölçümü 1.403.000 hektardır. Bu arazinin kullanım durumuna göre dağılımı şöyledir.
İşlenen tarım arazisi540.000hektarÇayır ve mera48.970 hektarOrman-çalılık ve fundalık547.730 hektarDağlık-Taşlık234.300 hektarYerleşim13.000 hektarSu Yüzeyleri19.000 hektar
Adana ilinin toprak işlemeli tarıma elverişli arazileri şu şekildedir. I.sınıf arazi198.000 hektarII.sınıf arazi85.000 hektarIII.sınıf arazi117.000 hektarIV.sınıf arazi69.000 hektar
Toprak işlemeli tarıma elverişsis araziler (V.,VI., ve VII.sınıf) ise 821.000 hektardır. Tarıma elverişsiz araziler 113.000 hektardır.
Adana Arazi Dağılım Grafiği

Adana Tarım Arazisinin Dağılım GrafiğiTarım Sektöründeki İnsan Gücü ve İşletme Sayısı
İlde 13 ilçeye bağlı 550 köyde 75.502 çiftçi ailesi tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu sayı 425.654 tarımsal nüfusa karşılıktır. Ayrıca ilde çeşitli büyüklüklerde 72.572 kadar tarımsal işletme bulunmaktadır.
1997 yılında üretimi yapılan buğday, pamuk, karpuz, narenciye ve mısırın ekim alanları verimi. Ürün TürüEkim Alanı(Ha)Üretim (Ton)Verim (Km/Ha)Buğday308.7921.0586133.410Pamuk77.712215.4382.7 70Karpuz15.441613.04541.075Narenciye24.847492.6839 .725Mısır105.137961.4639.140
Yıllar İtibariyle Adana İlinden Yapılan Hayvansal Ürün İhracatı 19931994199519961997Canlı Koyun(Baş)78.73867.83915.501----------------Koyun Eti(Kg.)1.543.0216.69.8681.958.7701.145.2881.822.4 62Tavuk Eti(Kg.)--------32.000--------19.355--------Muhtelif Su Ürünleri(Kg)446.259866.460836.588538.877731.207Dam ızlık Yumurta Adet--------321.460134.465----------------
1987 İhracat
1987 Yılı Kuru Ürün İhracatı
Bakliyat1.659.022 kg.Çeşitli yem.yağ 40.118.326 kg.Pamuk ve benzerleri16.679.020Kereste6.734 m3
1997 İhracat 1997 Yılı Kuru Ürün İhracatı Margarin, maya, un, katkı mad. , muh. gıda150.001.303 kg.Sıvıyağ, bira, meyve suyu, glikoz şurubu62.484.060 Lt.Pamuk ve benzerleri10.165.454 kg.Çam Kereste, lambri150.660 m3
1987 Yılı Yaş Sebze ve Meyve İhracatı 4.616.425 kg.

1997 Yılı Yaş Sebze ve Meyve İhracatı 26.173.486 kg.
1987 İthalat Çeşitli Tohum 10.170 kg.
1997 İthalat Çeşitli tohum75.884 kg.Ekmeklik buğday kg. 236.062.821 kg.Yem-Mısır10.276.439 kg.Soya küspesi3.238.000 kg.
ADANA'DA SANAYİ1930-1940 yıllarında tarıma ve tüketime dayalı sanayileşme ile başlayan sanayi faaliyetleri 1940 yılından itibaren büyük ölçekli fabrikalar olma sürecine girmiştir.
1950'li yıllarda hızlı kentleşmeye bağlı olarak inşaat malzemesi üreten fabrikalar da faaliyete başlamıştır. 1956 yılında Osmaniye, Gaziantep, İçel, Konya yollarının birinci sınıf yol durumuna gelmesi Adana'nın transit merkez olmasını sağlamış ve ilin önemi artmıştır. Aynı yıllarda Seyhan Hidroelektrik Santrali Çukurova Elektrik A.Ş.'ye devredilmiştir. 1960'lı yıllarda çeşitli sektörde birçok fabrika faaliyete geçmiş, 1970'li yıllarda ise sanayi sektöründe holdingleşme başlamıştır. Bugün Sasa, Çukurova Elektrik, Marsa, Bossa, Güney Sanayi, Temsa, Adana Çimento, Çukobirlik, Mensa, Pilsa, Güney Biracılık, Paksoy, Özbucak ülke genelinde faaliyet gösteren 500 sanayi kuruluşu içinde yer almaktadır. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Adana'da 2 iplik ve dokuma fabrikası var iken bugün 25 ve daha yukarı işçi çalıştıran işyeri sayısı 189'a çıkmıştır.

1980'li yıllardan sonraki sanayileşme sürecinde, gerek iç pazar gerekse dış pazarda rekabet gücünü artırıcı yeni düzenlemelere gidilmiştir. Girişimcilere kolaylık sağlamak, imalat sanayiini dağınıklıktan kurtarmak, verimli tarım arazileri üzerinde sanayi yapılaşmasıı ve sağlıksız kentleşmeyi önlemek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi (O.S.B) kurulmuştur.
Sanayileşme sürecine 19.yüzyılda giren ancak, geçen yıllar içerisinde potansiyelini verimli değerlendirmeyen Adana'ya yeni bir canlılık getirmek, burada yaşayan insanlar arasında dayanışmayı yaratmak, güçbirliğini sağlamak ve Adana için ihtiyaç olan küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerin gelişmesini sağlamak amacıyla da "Adana Güç Birliği Vakfı" kurulmuştur.

Adana'da Bulunan Sanayi İşletmeleri
KİT'ler
İlde bulunan 9 adet Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü Özelleştirme yasasından sonra 4'e inmiştir Halen KİT olarak faaliyetine devam edenler ise Et Balık Kurumu, Tekel Yaprak Tütün Fabrikası, Tekel ++++++ Fabrikası ve Pamuk Üretme Çiftliğidir.ADANA'DA TİCARET


Sanayi ve ticaretin birbirini tamamlayan faaliyet kolları olması nedeniyle, Adana ticareti sanayileşmeye paralel olarak gelişme göstermiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ulucami ve Seyhan nehri kıyılarında kurulan Pazar yerlerinde haftanın bazı günlerinde köylü vatandaşın getirdiği ürünler pazarlanmakta iken bugün bunun yerini Avrupa standartlarına uygun, çok uluslu büyük satış merkezleri ile hal ve Pazar yerleri almıştır.
Bugün kent merkezinde Seyhan Nehri kıyısında 44.000 m2 alan üzerine kurulan Galleria İş Merkezi, 62.000 m2 kapalı alana sahiptir. Merkezi soğutma-ısıtma sistemi bulunan, 624 adet dükkan, 1 eğlence merkezi, 6 adet sineması, 52 adet fast-food ve 800 araçlık açık, 400 araçlık kapalı otoparkı bulunan bu iş merkezinde ihtiyacı karşılayacak her tür mal ve hizmet halka sunulmaktadır. Herkesin kolayca ulaşabileceği bir yerde sosyal ve kültür parkı olarak nitelendirilen mekanlara yakınlığından dolayı buraya yoğun bir nüfus akışı olmaktadır. Fuar ve sergilerin açılabileceği uygun mekanlar olduğundan zaman, zaman çeşitli faaliyetler yapılmakta ve ilgi görmektedir.
Ayrıca kentin çeşitli semtlerinde Migros mağzalarının şubeleri, yine kentin kuzey tarafında açılan Carrefour-sa, Groseri, Metro, Real gibi satış merkezleri Adana ticaretine canlılık getirmiştir.
Büyük bir sanayi ve ticari potansiyele sahip olan Adana, 2000'li yıllara altyapısı tamamlanmış olarak girmektedir. Bugün faal olan Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Serbest Bölgesi, yapımları devam eden Yumurtalık Serbest Sanayi Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Projesi ile Adana, merkez bir konumda olup, önemi daha da artacaktır.
İç Ticaret:
Tarımın gelişmiş olması nedeniyle, Adana iç ticaretinin ağırlığını da tarım ürünleri, pamuk, çiğit, tekstil ürünleri, yağlar, sebze ve meyve oluşturmaktadır.
Ticaretteki gelişme, beraberine değişim ve gelişimi getirmekte olup, bunun sonucunda hızlı bir şirketleşme olgusu yaşanmaktadır. 1985 yılında 1.700 olan şirket sayısı 1997 yılında 12.000'e ulaşmıştır.
Dış Ticaret
İhracat: İhracatın önemli bölümünü pamuk ve tekstil ürünleri ile meyve ve sebze ürünleri oluşturmaktadır. İlde en çok ihracat yapıln ülkeler Almanya, İtalya, İngiltere, Ürdün, İran, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Kıbrıs ve diğerleridir.Gümrük Müdürlüğü'nden alınan son beş yıllık rakamlara göre ihracat Yıl Dolar($) 1993 240.581.556 1994 284.824.750 1995 502.141.271 1996 315.694.394 1997 371.267.609 Son beş yıllık rakamlara göre ithalat Yıl Dolar($) 1993 290.490.451 1994 225.726.565 1995 343.527.071 1996 560.534.427 1997 564.247.333
İthalat:İthalatın ağırlığını sanayi için makinalar ve yedek parçalar oluşturmaktadır. En çok ithalat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Belçika, ABD, Azerbaycan, Makedonya, Japonya, Kore, Çekoslovakya, Avustralya, İran, Suudi Arabistan ve diğerleridir.

Ticari Kuruluşlar
Türkiye'nin ilk borsalarından birisi olan Adana Ticaret Borsası 1913, Ceyhan Ticaret Borsası ise 1943 yılında kurulmuştur. Borsalar yurtiçi ve yurtdışı pazarları takip ederek fiyatlar konusunda tüccara yardımcı olmaktadır. Bugün Adana Ticaret Borsasının 1.042, Ceyhan Ticaret Borsasının 315 üyesi bulunmaktadır.
Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası Cumhuriyet'in kurulmasından önce 1894 tarihinde kurulmuştur. Ayrıca Ceyhan, Kozan İlçelerinde de faaliyet gösteren ticaret odaları bulunmaktadır. Ticaret odasının kayıtlı üye sayısı merkezde 19.948, ilçelerde 5.500 dir.
Esnaf Dernekleri
507 sayılı yasayla kurulmuş bulunan Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren esnaf ve küçük sanat sahiplerinin çalışmalarını, ihtiyaçlarını ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak vebunların birbirleriyle ve halkla ilişkilerini düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Adana'da bugün 85 esnaf odası faaliyet göstermekte, bu odaların yaklaşık 84.500 üyesi bulunmaktadır. Kooperatifler
1163 sayılı kooperatifler yasasına göre kurulmuş 11 değişik dalda faaliyet gösteren 1.685 kooperatif ve 6 kooperatifler birliği bulunmaktadır.


SOSYO-EKONOMİK KATKI SAĞLAYAN ÖZEL KURULUŞLAR


ADSİAD(Adana Sanayici ve İşadamları Derneği)
1991 yılında kurulan ADSİAD, Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve reformist düşünceler ışığında, ülkenin demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kurulmuş olduğu yıldan itibaren ekonomik ve sosyal içerikli pekçok konferans, panel ve toplantı düzenlenmiş, çeşitli araştırmalara katılarak rapor ve proje hazırlanmıştır. Organize Sanayi Bölgesi içinde ADSİAD Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'i, yine Mahfesığmaz semtinde "ADSİAD Ormanı'nı" kurulmuştur.
AGİAD(Adana Genç İşadamları Derneği)
1992 yılında kurulan AGİAD'ın amacı üyeler arasında dayanışma ve işbirliği olanakları yaratarak bölge ve ülke ekonomisi yararına katkı sağlamaktır. AGİAD, bu amaçlarına yönelik olarak 14 derslik bir okul inşaatı planlamıştır. Okul 1998-1999 yılında hizmete girecektir. Yine O.S.B.'de 24.000m2 arsa alınmış ve işyerlerinin ortak olduğu "AGİAD Tekstil Plastik ve Medikal San. Ve Tic. A.Ş." kuruluş çalışması tamamlanmak üzeredir.
ÇUGİAD(Çukurova Genç İşadamları Derneği)
1992 yılında Adana merkezli olarak kurulan derneğin amacı, T.C. Anayasası'nın öngördüğü şekilde ve Atatürk ilkelerine bağlı olarak faaliyet göstererek, bölgesel kalkınma yoluyla ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Dernek ulusal ve uluslar arası olmak üzere iki alanda çalışma yapmaktadır. Ulusal alanda yerel yönetimler, üniversiteler, sendikalar, devlet kurumları ve basın-yayın organları ile ilişkileri geliştirmek, ulusal ve uluslar arası boyutta kredilendirmelerde proje geliştirmek ve referans destek sağlamak, konferans, panel ve toplantılar düzenlemek, kendi adına menkul ve gayrimenkuller edinmek ve daha pekçok konuda çalışmalar yapmaktadır. Uluslar arası alanda ise ülkenin diplomatik ve uluslar arası ilişkileri parelelinde bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Türk Cumhuriyeti, İslam Kalkınma Örgütü Üyeleri, RCD, Nato üyesi ülkeler ve yetkili makamların izin vereceği diğer dünya ülkeleriyle mesleki ve iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde ilişkilerde bulunmak, yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlamak gibi amaçlara yönelik olarak çalışmalar yapmaktadır. MÜSİAD(Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği)
1990 yılında İstanbul'da kurulmuştur. İlde de şubesi bulunan derneğin amacı; ülke ekonomisi ile ilgili sorunları tespit etmek, ekonomik gelişmeler ışığında çözüm yolları aramak, dünyadaki gelişen teknoloji ve pazarları takip ederek yeni ekonomik stratejiler geliştirmektir.
Adana'nın kalkınması için yerel idarelerce yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli tesbitler elde edilmiş, önem taşıyan ihtiyaçların kısa bir dönem içinde hayata geçirilmesi benimsenmiştir. Yoğun göç nedeniyle artan nüfusa paralel olarak konut ihtiyacı da artış göstermiştir. Sanayileşme, konutlaşmadaki yanlış uygulamalar güneyde kalan verimli tarım alanları tarım dışı amaçlarla kullanılmış ve kent dokusu büyük ölçüde zarar görmüştür. Bu nedenle güney Adana'ya göre daha yüksekte ve serin olan, yerleşmeye elverişli ve tarıma elverişli olmayan kuzey kesimde yeni konut alanları açılarak yeni imar planları hazırlanmıştır. Yeni imar uygulamalarıyla cadde ve sokakları birbirine bağlayan geniş bulvarlar ve bu alanlarda çağdaş yaşam standartlarına uygun konutlar, sosyal ihtiyaçları karşılayan tesisler inşaa edilmiştir.

Ayrıca 2000'li yıllarda Türkiye'nin büyük megapolleri arasında yer alması düşünülen Adana'nın uluslar arası platformda tüm yönleriyle tanıtılması ve ticaretinin geliştirilmesi amacıyla, tüm hizmetleri içine alacak uluslar arası boyutta bir fuar açılması düşünülmüş ve kentin kuzey kesiminde Seyhan Gölü civarında 830 dönümlük bir alan "Uluslar arası Fuar" için imar planı içinde yer almıştır. Tarihin derinliklerinden gelen adından övgü ile bahsedilen, tertemiz deniziyle, renk renk ovası, yemyeşil dağları, havası kadar sıcak insanları, bereketli toprakları ile kültür ve sanatın birleştiği bu yer, hak ettiği yeri almış ve almaya devam edecektir.
İlin eğitim, kültür, sağlık, tarım, yol, içmesuyu gibi ortak genel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan tüzel kişiliğe sahip olan İl Özel İdaresi tarafından il merkezi ve ilçelerde çeşitli amaçlara uygun tesisler yapılmıştır.


Seyhan Çok Katlı Otopark
İl merkezinde Kuruköprü civarındadır. 4 katlı olup, otopark ihtiyacını önemli ölçüde karşılamaktadır. 125 arabanın park edebileceği otopark, günün 24 saati hizmet vermektedir.
Beyaz Saray Tesisleri İl merkezinin kuzey kesiminde Menderes Bulvarı üzerinde, Seyhan Baraj gölü manzaralı olup, 1970 tarihinde hizmete açılmıştır. Çeşitli sosyal hizmet amaçlı fiziki yapıya sahip olan Beyaz Saray Tesisleri'nde yüzme havuzu, restaurant, çay bahçesi, düğün salonu gibi üniteler bulunmaktadır.


Karataş Dinlenme Tesisleri 1984 tarihinde Karataş ilçesinde bitirilerek hizmete girmiştir. 72 yazlık konuttan oluşan tesiste yüzme havuzu, gazino, resturant bulunmakta ve tüm bakanlıklara bağlı personel yararlanmaktadır.

Seyhan 100.Yıl Çarşıları İl merkezinin kuzeyinde kurulan 100.Yıl konut alanının içinde bulunan 4 adet çarşıda 80 işyeri bulunmaktadır.

Mantar Üretim Tesisi
Ali Hocalı köyü yakınlarında daha önce canlı hayvan pazarı olarak planlanan alanın yerinde İl Özel İdare Müdürlüğünca 1996 kasım ayından bu yana şampiyon türü mantar üretilmeye başlanmıştır. 440 m2 alan üzerinde 15 ton/yıl mantar üretilmekte ve toptan satış yapılmaktadır.

Ceyhan Ağaçpınar Tesisleri
Eski Ceyhan yolu üzerinde Ağaçpınar köyü sınırları içerisinde olan tesiste yüzme havuzu ve 150 kişi kapasiteli resturant bulunmaktadır. 1984 yılında halkın hizmetine açılmıştır.


Konfeksiyon Eğitim Merkezi
Adana'da mevcut sanayi yatırımları ile birlikte astihdam edilecek kalifiye eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İşsizlik sorununa da bir öiçüde çözüm getirmek amacıyla İl Özel İdaresi tarafından Konfeksiyon Eğitim Merkezi açılmıştır. Birinci kurs dönemi 10.11.1997-07.11.1998 tarihleri arasında yapılmış ve 44 kursiyer kursa katıarak mezun olmuştur. Bunlar çeşitli atölyelerde işe yerleştirilmişlerdir.Açıldığı tarihte 42 olan makine sayısı 61'e çıkarılmış, dolayısıyla kursiyer sayısı da artmıştır. Kurslar dönemler itibariyle devam etmektedir.İl Fidanlığı
Narenciye bahçesi oluşturulacak olan çiftçilere kaliteli ve güvenilir narenciye fidanı sağlamak amacıyla, İl Özel İdaresinin katkısı ile Yüreğir ilçesi Yunusoğlu köyü sınırları içerisinde 147 ha üzerinde kurulmuştur. 1995-1996 yılları dikim sezonunda 5.795 adet mevcut fidanının tamamı satılmıştır. İl fidanlığı bünyesinde aşı gözü ve aşı kalemi temini ihtiyacını karşılamak üzere bütün narenciye türlerinden olmak üzere 70 hektar anaç bahçesi yetiştirilmiştir ve 1994 yılından itibaren aşı gözü ve kalemi üreticinin hizmetine sunulmaktadır. 1993 yılından itibaren bölge ve yöre halkına büyük boy örtü altı(sera) sebze yetiştiriciliğini teşvik etmek ve bu konuya özendirmek amacıyla sera yapılmış ve deneme üretimine geçilmiştir.
Fidanlıkta damızlık olarak şeftali, erik ve soğan tohumu temin etmek amacıyla 5 hektar turunç fidanı ile 4 hektar kardinal türü üzüm bağı mevcuttur.

Yumurtalık Öztur Oteli
1984 tarihinde hizmete giren tesiste,28 yazlık konut ve resturant bulunmaktadır. Halka açık bir sosyal tesistir.

İş Hanları
İl Özel İdaresine ait, Seyhan ilçesinde 8 katlı Kuruköprü işhanı, 4 katlı Karasoku işhanı, Yumurtalık, İmamoğlu, Feke ilçelerinde 5’er katlı, Tufanbeyli ilçesinde 4 katlı işhanı, ayrıca Karaisalı ilçesinde 2 katlı binadan birinci katı işyeri olan taşınmaz malları bulunmaktadır.


LOKMAN HEKİM DİYARI


Çukurova tarih öncesinden bugüne kadar Lokman Hekim diyarı olarak bilinmektedir. Yörede yetişen binbir çeşit bitki sağlık ve şifa dağıtmaktadır. Bütün bu özellikleri taşımasına karşılık yöre Cunhuriyet'ten önce sağlık Konusunda yeterince gelişme gösterilmemiştir. Zaman, zaman gelen salgınlardan yüzlerce kişi ölmüştür. Adana'da sağlık kuruluşu 1885 yılında hizmete giren Adana Devlet Hastanesi'dir. Cumhuriyet'in ilanından sonra çağdaşlık yolunda ilerlemeye başlayan Adana'da 1928 yılında ülkenin kendi alanında tek kuruluşu olan Sıtma Enstitüsü'nün temeli atılmış, bu hastalıkla savaşabilmek için ülke çapında araştırma, denetim ve halk eğitimi konularında çalışmalar yapılmıştır. Bunu takiben 1969 yılında Numune Hastanesi, 1929 yılında Doğumevi,
1955'te Göğüs Hastanesi, 1960'ta Ceyhan Devlet Hastanesi, 1962'de Hıfzıssıhha Enstitüsü, 1965'te Sağlık Meslek Lisesi, 1972'de Tıp Fakültesi ile Kozan Devlet Hastanesi, 1984'te Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi açılmıştır. 1982 yılında 224 Sayılı Yasa ile Adana ili sosyalizasyon kapsamına alınmıştır. Bu uygulama bugün de devam etmektedir.
1997 yılında kazalara ve acil durumlara en kısa sürede müdahele etmek amacıyla Acil Servis hizmete girmiştir. Hizmetin en seri bir şekilde yapılması için biri Misis'te olmak üzere 7 nokta tesbit edilmiştir.Acil Servis ise merkez Hekimevi'nin ikinci katındadır.
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Adana İlinde kişiye ve çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, ilk yardım ve acil müdahele I. Basamak tedavi hizmetleri, hasta takibi ve laboratuvar hizmetleri, kayıt bildirimi, istatistik işlemlerinin yürütülmesi için 13 ilçe de planlanan toplam 128 sağlık ocağından 120'si hizmet vermektedir.Yeşil Kart Uygulaması
Yataklı tedavi kurumlarından aldıkları hizmete karşılık ödeme gücü olmayan vatandaşlar 1992 yılının Ağustosundan itibaren yeşil kart kapsamına alınmıştır. Özellikle Güneydoğudan gelen göçle nüfusun hızlı bir şekilde artması sonucu yıllar itibariyle yeşilkart başvurusu artmış, 1993 yılında 65.221 kişiye 41 Milyar 259 Milyon TL. yardım yapılırken, 1997 yılında 38.099 kişiye 1 Trilyon 252 Milyar 728 Milyon TL. yardım yapılmıştır.
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşları Kuruluşun AdıSayısıSağlık Evi776Sağlık Ocağı120Verem Savaş Dispanseri5AÇS ve AP Merkezi2Hıfzıssıhha Bölge Laboratuvarı1Hastane8Sıtma Enstitüsü1Sağlık Meslek Lisesi5Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu8Acil Yardım ve Komuta Merkezi1Frengi-Lepra Savaş Dispanseri 1Sıtma Savaş Dispanseri1Bölge Depo Tamirhane Müdürlüğü1B.C.G. Grup Başkanlığı1Bölge Tüberküloz Laboratuvarı1


Sosyal Sigortalar Kurumu'na Bağlı Sağlık Kuruluşları Kuruluşun AdıSayısıDispanser5Hastane2


Diğer Sağlık Kuruluşları Kuruluşun AdıSayısıÇukurova Üniversitesi Hastanesi1Özel Hastaneler8DiğerSağlık İşletmeleri170Eczaneler480

Özel Hastaneler Hastane AdıYatak SayısıOrtadoğu Hastanesi90İhsan Önal Hastanesi20Hayat Hastanesi40Can Doğum Cerrahi Kliniği12Zeki Çağlar Doğum Cerrahi Kliniği10Çukurova Doğum Cerrahi Kliniği16Çukurova Göz Hastanesi14Seyhan Hastanesi84Başkent Hastanesi250Toplam536Çukurova Üniv.Balcalı Hastanesi(Ek Yatak Sayısı 300)861

Özel Sağlık İşletmeleri Polik. Say.Lab.Say.Rönt Say.Sağ.Kab.Say.Serb.Hek.Say.Serb.Diş Hek.Say.Fenni Göz.Say.832925337878376
İlin Gelişimine Katkı Sağlayan ve Valilik Koordinasyonunda Faaliyet Gösteren Vakıflar


Güç BirliğiVakfı
Adana ülkenin gelişmiş illeri arasında olabilecek büyük bir potansiyele sahip iken bugün istenilen gelişmeyi gösterememiştir. Gelecek yıllarda megapol olması beklenen ilin sorunlarını ortaya çıkarmak, sorunlara çözüm gerektirmek ve Adana'yı gelişmiş iller kapsamına almak amacıyla kamu ve özel kesimden çeşitli kişi, kurum ve kuruluşları Adana Valisi Oğuz Kağan KÖKSAL, 27.06.1996 tarihinde "Güç Birliği Toplantıları" adı altında bir toplantıya çağırmıştır. Bu toplantıya ilgi çok büyük olmuş, tam bir takım çalışması yapılmıştır. Bunu takip eden toplantılarda katılanların da görüşü alınarak vakıf kurulması kararlaştırılmıştır. 20.01.1997 tarihinde vakıf kurucu üyelerinin görüşünü almak üzere bir toplantı yapılmış, önerilen görüşler doğrultusunda Vakıf Tesis Senedi son şeklini almış, daha sonra onaylanarak ilk genel kurul toplantısı 06.06.1997 tarihinde yapılmıştır. Vakıf Mütevelli Heyetini aşağıda sıralanan kişi, kurum ve kuruluşlar temsil etmektedir.
Adana Valiliği İl Özel İdaresi, Üniversite (10 Öğretim Üyesi), Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği, Adana Genç İşadamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Esnaf Dernekleri Birliği, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova Tekstil ve Konfeksiyoncular Derneği, Sanayici, tüccar, işadamı ve diğer mesleklerden oluşan 76 gerçek kişi.
Vakfın Amacı
Adana'nın ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunmak, gelişmiş bir Adana gerçekleştirmektir. Bu amaca ulaşabilmek için vakıf :
 1. İlin ticari ve sınai potansiyelini çok daha iyi şekilde değerlendirir,
 2. Turizm potansiyeli'nin gelişmesine yardımcı olur,
 3. Devlet imkanlarından daha fazla yararlanması çalışmalarında bulunur,
 4. İlin gelişmesine yardımcı olacak kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur,
 5. İli tanıtıcı toplantılar düzenler,
 6. İlin arzu edilen alanlarda genel ve bireysel potansiyelini ortaya koymak maksadıyla envanter çıkartır,
 7. Kısa ve uzun vadede çalışmalarda bulunmaları için dalında uzman elemanlardan yararlanır,
 8. Üniversite ile işbirliği yapar,
 9. İlin tanıtılması ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin eder,
 10. Yurt içi ve yurt dışı amacını gerçekleştirmek için gerekrtiğinde borç alır, ipotek verir, gayri menkul ve menkul varlıklar edinir,
 11. Vakf'ın amacına ulaşabilmesini temin için maddi ve manevi destek temin eder, sosyal çalışmalarda bulunur,
 12. Amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında bürolar açar,
 13. İli tanıtıcı konularda yarışmalar düzenler, sergi açar, burs verir,
 14. Amaca yönelik maddi gelir sağlamak için şirket kurabilir, kurulmuş şirkete ortak olabilir.
  Vakıf amacına ulaşmak için 19.03.1997 tarihinde yapılan toplantıda aşağıdaki kurulları oluşturmuştur.
  • Ekonomik Araştırmalar ve Proje Hazırlama Kurulu
  • Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Kurulu
  • Eğitim, Gençlik ve Spor Kurulu
  • Çukurova Toplantıları Kurulu
  • Tarımsal Araştırmalar Kurulu
  • Yerel Yönetimler Kentsel Gelişim ve Turizm Kurulu
  • Çevre Sağlığı Kurulu
  • Koordinasyon ve Dış İlişkiler Kurulu
  • Mali İşler ve Mali Kaynak Yaratma Kurulu
  • Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım ve Yayım Kurulu


  Vakfın Çalışmaları
  Güneydoğudan Göçün Rehabilitasyonu ve Güney Adana Dinamik Adana Kalkınma Projesi (KADKAP) :
  Bu proje Adana Valiliği, Üniversite, Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile başlatılmış olup, Ekonomik Araştırmalar Kurulu tarafından sürdürülmektedir.
  Eğitim Köyü Projesi:
  Bu proje Eğitim, Gençlik ve Spor Kurulu tarafından yürütülmektedir. Projenin gerçekleştirilmesi için baraj gölü kıyısında 107.000 m2'lik alan üzerine anaokulu, ilköğretim okulu, özürlüler okulu, normal lise, anadolu güzel sanatlar lisesi, bilgisayar meslek lisesi, merkezi kütüphane, bilgisayar eğitim merkezi, çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, merkezi laboratuvarlar, futbol sahası, voleybol ve basketbol sahası, tenis kortları, trafik eğitim pisti ve kafeteryalardan oluşmaktadır.

  Çukurova Toplantıları
  Bu toplantılar daha önceleri Mülkiyeliler Birliği tarafından gerçekleştirilmekte iken, Vakfı'n kurulmasından sonra Vakıf çalışmaları kapsamına alınmıştır. Bu çalışmalar Mülkiyeliler Birliği ile birlikte yürütülmektedir.
  Adana 1. Tarım Şurası
  Adana Güçbirliği Vakfı bünyesinde kurulmuş olan Tarımsal Araştırmalar Kurulu 15-17 Ekim tarihleri arasında "Adana İli I. Tarım Şurası"nı gerçekleştirmiştir. Tarım Şurası'nın toplanmasının ana amaçları; Tarım sektörü ile ilgili olan tüm kesimleri aynı amaç doğrultusunda birlikte harekete yöneltmek,tarımsal sorunları ortaya çıkarmak, tartışmak ve çözüm üreterek öneriler ortaya koymaktır. Ulusal boyutta bir organizasyon olan I. TarımŞurası, Devlet, Üniversite, Adana Güçbirliği Vakfı, sanayici, tüccar ve üreticilerin ortak emeği ile gerçekleştirilmiştir.
  Yerel Ekonomi
  Geliştirme Programı(YEG)
  Adana Valiliği koordinasyonunda hazırlanan bu çalışmada komiteye Valilik, Üniversite, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Çiftçiler Birliği Kosgeb, Halk Bankası, Çukurova Tekstil ve Konfeksiyoncular Derneği'nden üyelerle çeşitli projeler hazırlanmış ve gerçekleşmesi için halkın talebine sunulmuştur. Bu projeler:
  • Konfeksiyon(İç ve dış pazarlar için pantolon ve gömlek)
  • El emeği göz nuru(İç ve dış pazarlar için halı, kilim, heybe ve elişileri)
  • Karides (iç ve dış pazarlar için jumbo karides üretimi)
  • Kiraz yetiştiriciliği (İhraraç edilecek kiraz üretimi)
  • Et ve et ürünleri(Karkas et ve şarküteri ürünleri)
  • Tarım makinaları (Çeşitli tarım makinaları)
  • Ekoteks (Ecobel verilmesi)
  • Dış ticaret ve teknoloji transferi(Danışmanlık)
  • Sürekli Eğitim Merkezi (KOBİ'lere üretim, pazarlama, finansman, teknoloji gibi konularda danışmanlık, eğitim ve destek hizmetleri
   Çevre Koruma Vakfı
   Vakfın amacı, insanın, sağlığının çevrenin korunma ve iyileştirmesi kırsal ve kentsel alanda arazinin doğal kaynakların en uygun şekilde korunması ve her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal bitki ve hayvan sağlığı ile tarihi zenginliklerin korunması için maddi ve manevi katkıda bulunmaktır. Vakıf, 01 Şubat 1991 yılında kurulmuştur. Vakıfça yapılan çalışmalar
  • İlçelerde bulunan 18 anıt ağaç koruma altına alınmıştır.
  • İlçelerdeki motorlu taşıtların egzoz gazlarını ölçmek için ölçüm cihazı alınmıştır.
  • Fabrika bacası ölçüm cihazı alınmıştır.
  • Hıfzıssıhha Enstitüsü'ne fabrika atıksularındaki yağ, gres araştırılmasında kullanılmak üzere bir ölçüm cihazı alınmıştır.
  • Flor tesbiti için Hıfsıssıha Enstitüsü'ne flor kitleleri satın alınmıştır.
  • İl Çevre Müdürlüğü'ne kirli havadaki karbondioksit gazının ölçümü için ölçüm cihazı ile güç kaynağı cihazı satın alınmıştır.
  • Sağlık Müdürlüğü'ne bağırsak enfeksiyonu mücadelesinde kullanılmak üzere flor eriyiği ve plastik şişeler satın alınmıştır.
  • Adana Valiliği'ne iki binek otomobil ile İl Çevre Müdürlüğü'ne minibüs, vakıf hizmetlerinde kullanılmak üzere bir binek otomomil satın alınmıştır.
  • Oto tamircilerini, sürücüleri, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini çevre kirliliği konusunda eğitmek amacıyla kitaplar el ilanları bastırılmıştır.
  • Karataş-Tuzla-Akyatan'da bulunan ormanın ve yaban hayatının koruma altına alınması sağlanmış, gözleme kulesi yaptırılarak bir teleskop yerleştirilmiştir.
  • Tuzla Belediyesi'ne çocuk parkı, Karataş Belediyesi'nin sahil yolu düzenlemesi, Karaisalı Belediyesi'ne piknik alanı düzenlemesi için maddi katkı sağlanmıştır.
  • Pozantı Belediyesi'ne ait çöp depolama alanı için proje hazırlanmış, Çakıt deresindeki çöplerin temizlenmesi için maddi katkı sağlanmıştır.
  • İl Çevre Müdürlüğünce hazırlanan "1997 yılı Adana Çevre Durum Raporu"nun kitap haline getirilmesi için maddi yardım yapılmıştır.
  • Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunlarının Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Su Ürünleri Fakültesi, çevre kirliliği araştırmasına, uydu çalışmalarına ve Seyhan nehri kirliliğinin araştırılmasına maddi katkı sağlanmıştır.
  • Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'ne iklimlendirme cihazı temin edilmiştir.
  • Adana-Ceyhan karayolu üzerindeki Yılankale'ye bir kır kahvesi yaptırılmıştır.
  • Adana-Ceyhan Karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boş alanın 50 dönümüne ağaç dikimi yapılmıştır.
   İldeki resmi kuruluşlar, Çukurova Üniversitesi ve TEMA Vakfı ile işbirliği yapılarak Türkiye'nin "Erezyon Sorunu ve Adana'nın Yeri" konulu kongre 05-06 Aralık 1997 tarihinde yapılmıştır. Kongre tebliğleri kitap haline getirilmiştir.

   Adana Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı
   Türk Medeni kanunu hükümlerine göre Adana Valiliği himayesinde kurulan ve kısa adı KİSAV olan "Adana Kültür, Sanat ve Araştırma Vakfı" 17 Ağustos 1995 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Vakfın amacı, güzel sanatların bütün dallarıyla (plastik sanatlar, tarih, mimari, edebiyat, sinema, halk oyunları, el sanatları v.b.) ilgili olarak yurt içinde, yurt dışında ulusal ve uluslar arası düzeyde festival, şenlik, gösteri, sergi konser, toplantı v.b. çalışmalar düzenlemek, Türk sanatını ve sanatçılarını tanıtmak, tarihi ve kültürel değerlerimizi ve eserlerimizi bulup ortaya çıkarmak, tanınmasını ve korunmasını sağlamak bunun için gerekli kazı, resterasyon, çevre düzenlemesi yapmak, yapımı devam etmekte olanlara maddi katkıda bulunmak, bu amaçla projeler hazırlamak, proje yarışmaları düzenlemektir.

   Vakfın Faaliyetleri
  • 11 Nisan 1997 tarihinde Adans Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı ile Adana İl Kültür Müdürlüğü işbirliği ile "Şiir Şöleni" düzenlenmiştir.
  • 29 Nisan 1997 tarihinde Adana Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı, Adana İl Kültür Müdürlüğü, Ç.Ü. Rektörlüğü işbirliği ile Ç.Ü. Klasik Türk Müziği Korosu konser vermiştir.
  • 25 Nisan 1998 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda "Cumhuriyetimizin 75.Yıl Etkinlikleri" içerisinde yer alan Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği korosuna konser verdirilmiştir.
  • Tarihi Adana Evleri'nin korunması ile ilgili çalışmaları devam etmektedir.

   İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
   3224 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışması Teşvik kanununa göre 1987 yılında faaliyete giren İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, yiyecek, giyecek, yakacak yardımı ve çeşitli yardımlar yapılmaktadır. İl merkezinin Yüreğir ilçesi bölümünde yardıma muhtaç vatandaşlara yardım amacıyla iki aşevi Seyhan İlçesinde sokak çocuklarının sosyal ve eğitim ihtiyaçları için Çocuk Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açılmıştır.

   I.Aşevi
   Merkez ilçelerimizden Yüreğir'de kurulan I.Aşevi inşaatı 12.02.1997 tarihinde bitirilerek hizmete girmiştir. Aşevi, 3.500-4.000 kapasiteli olup, şu anda 1.950 kişiye yemek dağıtmaktadır. Günde iki çeşit yemek çıkarılmakta ve bunun 550'si Yüreğir II.Aşevinde dağıtılmaktadır.

   II.Aşevi
   Yine Yüreğir ilçesinde Kaymakamlık binasının yanında ve kamuya ait mevcut bir binanın tadilatı yapılarak hizmete girmiştir.

   75. Yıl Çocuk Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi
   Çocuk Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi 20.03.1997 tarihinde hizmete açılarak çocuk kabülüne başlanmıştır. Merkezde çocukların, sağlık, sosyal ve bir ölçüde eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmaktadır. 24.06.1998 tarihi itibariyle 107 çocuk ve aileleri ile görüşmeler yapılmıştır. Merkeze başvuran çocukların %76’sı Şanlıurfa ve Mardin kökenli olup, bunlar Adana’nın güneyinde bulunan Anadolu, 19 Mayıs, Barbaros, Hürriyet, ve Yenibey mahallelerinde ikamet etmektedir. Büyük bir çoğunluk ilkokul mezunu, ilkokulu terk ve devam etmekte, küçük çoğunluk 10-15 yaş gurubunda olup ailelerin sabit gelirleri olmadıklarından erkek çocukları 7-8 yaşta sokakta çalıştırılmaktadırlar.
   Merkeze başvuran çocuklar görevli Sosyal Hizmet Uzmanlarınca görüştürülmekte, yine merkezde görevli doktor ve hemşireler tarafından muayeneleri yapılmaktadır. Okur-yazarlığı olmayan veya ilkokulu terkeden çocuklarla ve derslerini geliştirmek isteyen çocuklara, merkezede görevli öğretmenler aracılığıyla yardımcı olunmaktadır. Merkeze devam eden çocukların boş zamanlarını değerlendirmek, el becerilerini geliştirmek için resim, boyama ve değişik el sanatları dersleri verilmekte ve bunlar sergilenmektedir.
</U>

Bir önceki yazı Madenlerimiz-2 hakkında bilgi vermektedir.

Cevapla

"Adananın Ekonomisi" konusu hakkında etiketler
1960 1962 2000 adana adanada adananin adanin adsiad agacpinar arastirma arazi artisi beyaz beyazsaray bina binasi bolumunde buyuksehir ceyhan cukurova dagilimi durumu egitim ekonomi ekonomik ekonomisi ekonomiye faaliyet faaliyetleri fabrika fidanlik gelisme girafigi girafiyi giyecek grafigi grafik grafikleri havuz havuzu hayati ile iletisim ilgili ilinin imar karadenizin karaisali karatas katkisi kent kir kirliligi kisa konn konya kullanis kultur kulturel kurma lisesi mersin meslek nedir nelerdir nin nufus nufusumuzun oguz osmanli plani planlamasi raporu resmi saglik sanat sanayi sanayilesme saray sektoru sektorunun sinif sorunlari sosyo tarim tarimi tarimsal tekstil tesisleri toprak turkiye tuzlada uretim uretimi uzum vakfi yapisi yas yili yilin yillarda yiyecek

Madenlerimiz-2 Önceki | Sonraki Türk turizmciler Rodos ve Kos'a talip
Saat: 13:14 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik