webmaster
 
›
Konu Kilitli
19-03-2009 18:03:26
 

WP Bot Nasıl Yazılıyor ?

Değerli webmaster üstadlarım wp video bot yazmak istiyorum ( php ) ama nasıl olacağı konusunda pek bilgim yok. Yardımcı olabilecek biri var mı ?

Bir önceki yazı Hacker'lara sert yumruk! hakkında bilgi vermektedir.

20-03-2009 20:50:02
W-S W-S offline
 
Video botlar genelde <embed> etiketlerini tanıyacak şekilde hazırlanır. PHP kullanıp dbiçinde senin kategorilerini tanıyan bi yapı oluştutup karşı taraftan alınan başlık, açıklama vb doğrudan içeriğe kazandırılır. botlarla alınan içerikten pek hayır gelmez. Aynı vakitte güzel bir kaç makale yazsan daha çok trafik gelir.

03-10-2010 18:38:38
 
ya bu vidivodo botunu nasıl elde edebiliriz

03-10-2010 18:59:57
 
file_get_contents komutu ile ve title ile baslıklara göre botu olusturabilirsiniz php hakkında bilginiz yoksa biraz zorlanabılırsınız.

21-12-2010 03:00:25
 
birileri örnek bir yazılım koyarsa hem öğretici olur

21-12-2010 03:31:24
 
HTML-Kodu:
<?php

$site = file_get_contents("http://www.webmastersitesi.com/google/wp-bot-nasil-yaziliyor.44535");

$title = explode ('<title>',$site);
$title = explode ('</title>',$title[1]);

echo $title[0];

?>
örnek kod ws deki bu konun title ini çekiyor gerisini yaratıçılığınızla siz konuşturun...

Örnek Kod:
burdan bakınızedit: bu arada konuyu kim hortlattı şimdi fark ettim

21-12-2010 12:09:59
 
benim demek istediğim böle değil örnek olarak yaho video botunu gösteriyorum
Alıntı:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Yahoo video Bot
</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
</head><body>


<?

######### By MCX cODER#########
####################### -R10-Dextroit- ########################################
//Database ayarları wordpress için
$dbhost="localhost"; //Db Host
$dbkullanici="DB_USERNAME"; //Db Kullanıcısi
$dbsifre="DB_PASS"; //Db Şifre
$dbadi="DB_NAME"; //Db İsmi
$siteadresi="http://www.domain.com"; //Site Adresi
################################################## #############

$baglan = mysql_connect($dbhost,$dbkullanici,$dbsifre);
mysql_select_db($dbadi,$baglan);
mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");
mysql_query("SET CHARACTER SET UTF8");
mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION = 'UTF8_turkish_ci'");

function birdensuna($sayi,$maximum) {
if ( $sayi >= 1 AND $sayi <= $maximum ) { return $sayi; }
else { return $maximum; }
}

function DosyaAl($url){
//$ch = curl_init();
//$timeout = 0;
//curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
//curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
//curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
//$xml = curl_exec($ch);
//curl_close($ch);
//if(!$xml) die('Baglantı Hatası');
$xml = file_get_contents($url);
return $xml;
}

function trsil($url)
{
$url = trim($url);
$url = strtolower($url);
$find = array('<b>', '</b>');
$url = str_replace ($find, '', $url);
$url = preg_replace('/<(\/{0,1})img(.*?)(\/{0,1})\>/', 'image', $url);
$find = array(' ', '&quot;', '&amp;', '&', '\r\n', '\n', '/', '\\', '+', '<', '>');
$url = str_replace ($find, '-', $url);
$find = array('é', 'è', 'ë', 'ê', 'É', 'È', 'Ë', 'Ê');
$url = str_replace ($find, 'e', $url);
$find = array('í', '?', 'ì', 'î', 'ï', 'I', '?', 'Í', 'Ì', 'Î', 'Ï');
$url = str_replace ($find, 'i', $url);
$find = array('ó', 'ö', 'Ö', 'ò', 'ô', 'Ó', 'Ò', 'Ô');
$url = str_replace ($find, 'o', $url);
$find = array('á', 'ä', 'â', 'à', 'â', 'Ä', 'Â', 'Á', 'À', 'Â');
$url = str_replace ($find, 'a', $url);
$find = array('ú', 'ü', 'Ü', 'ù', 'û', 'Ú', 'Ù', 'Û');
$url = str_replace ($find, 'u', $url);
$find = array('ç', 'Ç');
$url = str_replace ($find, 'c', $url);
$find = array('?', '?');
$url = str_replace ($find, 's', $url);
$find = array('?', '?');
$url = str_replace ($find, 'g', $url);
$find = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/');
$repl = array('', '-', '');
$url = preg_replace ($find, $repl, $url);
$url = str_replace ('--', '-', $url);
return $url;
}


function acilma_suresi (){
$time = explode( " ", microtime());
$usec = (double)$time[0];
$sec = (double)$time[1];
return $sec + $usec;
}
//Bunu sayfanın en üst kısmına koyarsanız iyi olur
$saymaya_basla = acilma_suresi();
$page = $_GET['page'];
$kelime = $_GET['kelime'];
$max=100;
if (!$page) $page=1;
$alt=($page - 1) * $max;
$et = explode(",",$etiketler);
$cek = rand(0,count($et));
if(!$kelime) $kelime = $et[$cek];
$aranan = urlencode($kelime);

$ix = $_POST['ix'];
if($ix == "1"){
$adi = $_POST['adi'];
$kategori = $_POST['kategori'];
$aciklama = $_POST['aciklama'];
$resim = $_POST['resim'];
$kod = $_POST['kod'];
$tarih = time();
$sef = trsil($adi) ;
$konu = "<p align=\"center\">$kod</p><p align=\"center\"><!--more--></p><p align=\"center\">$aciklama</p>" ;

$sql="select * from wp_posts order by ID DESC LIMIT 1";
$dogru=mysql_query($sql);
$post_id=mysql_result($dogru,0,"ID");
$post_ids = $post_id+1 ;
$guid="$siteadresi/?p=$post_ids";


$result = mysql_query("Insert Into wp_posts (guid,post_author,post_date,post_date_gmt,post_con tent,post_title,post_status,comment_status,ping_st atus,post_name,post_modified,post_modified_gmt,pos t_type) values ('$guid','1',Now(),Now(),'$konu','$adi','publish', 'open','open','$sef',Now(),Now(),'post')");

$results2 = mysql_query("Insert Into wp_term_relationships (object_id,term_taxonomy_id) values ('$post_ids','$kategori')");
echo "<b>Video eklendi!!<br>&nbsp;";
echo mysql_error();

}else{
?>
<FORM NAME="form" METHOD="GET" ACTION="">
<div align="center"><font face="Tahoma" size="2" class="ara">
<input type="text" name="kelime" class="ara" size="40" value="<?echo "$aranan";?>" />
</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<input type="submit" name="onay" value="Aramaya Başla" />
<BR>
</div></FORM>

<?

$data=DosyaAl('http://video.yahoo.com/search/?p='.$aranan);
if(eregi("<div class=\"result\">",$data)) {
$bol = explode("<div class=\"result\">",$data);
if(count($bol)-1<$max) {
$git = count($bol)-1;
}else{
$git = $max;}
for ($i=1;$i<=$git;$i++) {

preg_match("'clipid=\"(.*?)\"'si",$bol[$i], $clipid);
preg_match("'id=\"playHere_(.*?)\"'si",$bol[$i], $id);
preg_match("'<img src=\"(.*?)\" width'si",$bol[$i], $resim);
preg_match("'<p class=\"resultDesc\">(.*?)</p>'si",$bol[$i], $aciklama);
preg_match("'alt=\"(.*?)\"'si",$bol[$i], $adi);?> <FORM action=yahoo.php
method=post><input type=hidden name=ix value=1>
<div class="post" style="padding-top: 5px;">
<h2 class="title">isim:
<input name="adi" class="field" id="adi"
style="WIDTH: 200px; HEIGHT: 20px" value="<?=$adi[1];?>" size="10" />
Link:
<input name="" class="field"
style="WIDTH: 200px; HEIGHT: 20px" value="http://video.yahoo.com/watch/<?=$id[1];?>/<?=$clipid[1];?>" size="10" />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n bsp;&nbsp;&nbsp;<INPUT class=button type=submit value=Ekle name=send_button></h2>
<div class="entry">
<table border="0" width='100%'>
<tr>
<td valign="top" width='217'><div align="center"><img border="0" src="<?=str_replace('320x240','160x120',$resim[1]);?>" alt="<?=$adi[1];?>" height="103" width="138" /></div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="220" align="left"
border="0">
<tbody>
<tr height="25">
<td width="84" align="left"><b>Kategori :</b></td>
<td width="136"><select name="kategori" id="kategori">
<?

$isimx="select * from wp_term_taxonomy where taxonomy='category'";
$sorgu=mysql_query($isimx);
while($veri = mysql_fetch_array($sorgu))
{

$q2=mysql_query("Select * from wp_terms where term_id='$veri[term_id]'");
$r2=mysql_fetch_array($q2);
echo "<option value=$veri[term_taxonomy_id]>$r2[name]</option>";
}
?></select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
<td width="269" valign="top"><p><strong>Aciklama:</strong></p>
<p>
<textarea class="field" style="WIDTH: 416; HEIGHT: 159" name="aciklama" rows="5" cols="40"><?=strip_tags(str_replace(' style="display:none;"','',str_replace('>','',$acik lama[1])));?></textarea></p></td>
<td width="458" valign="top"><p><strong>Embed Kodu:</strong></p>
<p>
<textarea class="field" style="WIDTH: 416; HEIGHT: 159" name="kod" rows="5" cols="40" id="kod">
<div>
<object width="512" height="322">
<param name="movie" value="http://d.yimg.com/static.video.yahoo.com/yep/YV_YEP.swf?ver=2.2.30" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="AllowScriptAccess" VALUE="always" />
<param name="bgcolor" value="#000000" />
<param name="flashVars" value="id=<?=$clipid[1];?>&vid=<?=$id[1];?>&amp;lang=en-us&intl=us&thumbUrl=<?=$resim[1];?>&amp;embed=1" />
<embed src="http://d.yimg.com/static.video.yahoo.com/yep/YV_YEP.swf?ver=2.2.30" type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="322" allowFullScreen="true" AllowScriptAccess="always" bgcolor="#000000" flashVars="id=<?=$clipid[1];?>&vid=<?=$id[1];?>&amp;lang=en-us&intl=us&thumbUrl=<?=$resim[1];?>&amp;embed=1" >
</embed>
</object>
</div></textarea>
<br />
<strong>Resim Konumu</strong>:
<input name="resim" class="field" id="resim"
style="WIDTH: 200px; HEIGHT: 20px" value="<?=$resim[1];?>" size="10" />
</p></td>
</tr>
</table>
</div>
</FORM>
<center>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
</center>
<? } } } ?>
<BR>
<BR>

</body>
</html>
örneğin bu botu dan video çekmek istiyorum sinema5 benim sade örnek sunuyorum mesela bu botta ayarlancak yerleri renkli olarak işaretlerseniz ve açıklayıcı olarak anlatılırsa daha anlaşılır olabilir ve gerçekten çok ilgi göreceğine inanıyorum wp botu olacak şekilde tabi teşekkür ederim

Konu Kilitli

"WP Bot Nasıl Yazılıyor ?" konusu hakkında etiketler
44535 atletizm biyografi bot botlar botlari botu dabulu ekle ekleme eklenir film firsat for gelen htm ibot icerik ile insert kategori kategoriyicek kelime kodu konu movie mysql nasil nasilyaziliyor ornegi php posts publish query r10 resim select sitesi taxonomy term textarea title titlem url urlencode video wordpress wpwp writing yapimi yapma yapmak yazdirma yazi yazilir yaziliyor yazimi yazma yazmak

Hacker'lara sert yumruk! Önceki | Sonraki Siteyi google'dan kaldırıp yeniden ekleme
Saat: 02:27 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik