webmaster
 
Konu Kilitli
01-12-2007 14:12:37
 

Windows XP'de Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Bu yazıda XP kullanırken çoğu kullanıcının karşılaştığı hataların çözümlerini sizlere anlatacağız.


Sorun

NTLDR is compressed!

Çözüm

Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutları sırasıyla yazın.


Kod:
Kod:
CD \

ATTRIB -C NTLDR
Sorun

Hal.dll Bulunamıyor

Çözüm

Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutları sırasıyla yazın.


Kod:
Kod:
Attrib -H -R -S C:\Boot.ini
DEL C:\Boot.ini
BootCfg /Rebuild
Fixboot
Sorun

Karşılam ekranındaki Gina.dll hatası.

Çözüm

Kod'u not defterine yapıştırın ve uzantısını .vbs yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde sağ tıklayarak çalıştırın.


Kod:
Kod:
On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GinaDLL"

Message = "Your Windows Logon Screen is restored" & vbCR & vbCR
Message = Message & "You may need to log off/log on, or" & vbCR
Message = Message & "restart for the change to take effect."

X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Done")
Set WshShell = Nothing
Sorun

Bilgisayarım'ın özelliklerini göstermiyorsa veya "Sistem Geri Yükleme" doğru bir şekilde çalışmıyorsa veya rundll32.exe ile ilgili bir hatayla karşılaştığınızda,hatayı siz de giderebilirsiniz..

Çözüm

Bu hataların sorumlusu,yüksek ihtimalle zarar görmüş Winsta.dll dosyasıdır.Windows/System32 klasöründe bulunan bu dosya çok kolay bir şekilde zarar görebilir..

Sorunu gidermek için bilgisayarı yeniden başlatın ve başlatırken "F8" tuşuna basarak Windows Güvenli mod'da açılmasını sağlayın.C:windows/inf klasörüne geçin ve SR.inf dosyasına sağ tıklayarak "Yükle" 'yi seçin.Bilgisayarı yenidn başlattığınızda sorun giderilmişse,en son yüklemiş oldğunuz Service Pack'i yeniden yükleyin..


Sorun

Açılışta bulunamayan boot.ini dosyası.

Çözüm

Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutu verin.

Kod:
Bootcfg /rebuild
Sorun

XP'de kullandığınız masaüstü,umulmadık bir anda tamamen kaybolabilir.Bu bir sorun olduğu için doğal olarak çözümüde var

Çözüm

Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısı .vbs yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya'ya sağ tıklayarak "Komut İstemiyle Aç" 'ı seçin.
PHP- Kodu:
Kod:
'xp_taskbar_desktop_fixall.vbs - Repairs the Taskbar when minimized programs 

don't show. 
'© Kelly Theriot and Doug Knox - 8/22/2003 

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 

Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR 
Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR 
Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR 
Message = Message & "Continue?" 

X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice") 

If X = 6 Then 

On Error Resume Next 

WshShell.RegDelete 

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects2\" 
WshShell.RegDelete 

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StreamMRU\" 
WshShell.RegDelete 

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop\" 

WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer 

Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\BarSize" 

P1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\" 

WshShell.RegWrite p1 & "NoBandCustomize", 0, "REG_DWORD" 
WshShell.RegWrite p1 & "NoMovingBands", 0, "REG_DWORD" 
WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD" 
WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar", 0, "REG_DWORD" 
WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD" 
WshShell.RegWrite p1 & "NoSaveSettings",0,"REG_DWORD" 
WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD" 
WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar",0,"REG_DWORD" 
WshShell.RegWrite p1 & "NoActiveDesktop",0,"REG_DWORD" 
WshShell.RegWrite p1 & "ClassicShell",0,"REG_DWORD" 

p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy 

Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ 

" 

WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD" 
WshShell.RegDelete p1 & "NoMovingBands" 

p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell" 

WshShell.RegWrite p1, "explorer.exe", "REG_SZ" 

p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer 

Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\" 
WshShell.RegDelete p1 & "BarSize" 
WshShell.RegWrite p1, "Media Band", "REG_SZ" 

On Error Goto 0 

For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _ 
  ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe") 
  Process.terminate(0) 
Next 

MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot and Doug Knox", 4096, 

"Done" 

Else 

MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot 

and Doug Knox", 40
Sorun

WMP İç Uygulama HatasıÇözüm

Başlat=>Çalıştır => regsvr32 jscript.dll =>ENTER'a basın

Başlat=>Çalıştır => regsvr32 Vbscript.dll => ENTER'a basın.


Sorun

Kayıt Defteri Yönetici Tarafından Devredışı Bırakıldı

Çözüm


PHP- Kodu:
Kod:
'Enable/Disable Registry Editing tools 
'© Doug Knox - rev 12/06/99 
'This code may be freely distributed/modified 

Option Explicit 
'Declare variables 
Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers 
Dim enab, disab, jobfunc, itemtype 

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 
p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\" 
p = p & "DisableRegistryTools" 
itemtype = "REG_DWORD" 
mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes" 
enab = "ENABLED" 
disab = "DISABLED" 
jobfunc = "Registry Editing Tools are now " 

'This section tries to read the registry key value. If not present an 
'error is generated. Normal error return should be 0 if value is 
'present 
t = "Confirmation" 
Err.Clear 
On Error Resume Next 
n = WSHShell.RegRead (p) 
On Error Goto 0 
errnum = Err.Number 

if errnum <> 0 then 
'Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0 
WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype 
End If 

'If the key is present, or was created, it is toggled 

'Confirmations can be disabled by commenting out 
'the two MyBox lines below 

If n = 0 Then 
n = 1 
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype 
Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t) 
ElseIf n = 1 then 
n = 0 
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype 
Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t) 
End If

Bir önceki yazı 10 Basit Adımda Windows XP'de Performans Artırımı hakkında bilgi vermektedir.

01-12-2007 14:15:36
 
Sorun

Bozulan sistem geri yükleme hizmetini yeniden kuralım.

Çözüm

Başlat-Çalıştır ==> %Windir%\INF yazın.

Açılan klasörde ihtiyacımız olan dosyayı bulabilmemiz için "Gizli Dosya ve Klasör Göster" seçeneğini aktif hale getirmeliyiz.

Bunun için şu yolu izleyelim;

Araçlar---Klasör Seçenekleri---Görünüm---Gizli Dosya ve Klasörleri Göster
seçeneğini işaretleyin ve TAMAM'a basarak yapılan değişikliği onaylayın.

sr.inf dosyasını bulun ve sağ tıklayarak YÜKLE 'yi seçin.Sizden Service Pack 2 cd'sini isteyecektir.O yüzden bu işlemlerden önce mutlaka Windows XP SP2 cd'si optik sürücünüz içerisinde olmalıdır.

NOT

Eğer daha önce Windows klasörü içerisinde ServicePackFiles\i386 klasörü varsa cd'ye gerek yok demektir.

Sizden İstenilecek Olan Dosyalar

FILELIST.XML
RSTRUI.EXE
SR.SYS
SRCLIENT.DLL
SRDIAG.EXE
SRFRAME.MMF
SRRSTR.DLL
SRSVC.DLL
SRVSVC.DLL


Sorun

Görev Yöneticiniz Yönetici Tarafından Kapatılmıştır.

Çözüm

Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısnı .reg yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde çift tıklayarak girişi onaylayın.


PHP- Kodu:
Kod:
Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem] 
"DisableTaskMgr"=dword:00000000 

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionGroup Policy ObjectsLocalUserSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem] 
"DisableTaskMgr"=dword:00000000 
"**del.DisableTaskMgr"=" " 

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciessystem] 
"DisableTaskMgr"=dword:00000000 

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon] 
"DisableCAD"=dword:00000000
Sorun

Windows XP'de tüm uyarı seslerinin kaybolup gitmesi

Çözüm

Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısını .reg yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde çift tıklayarak girişi onaylayın.


PHP- Kodu:
Kod:
Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default] 
@="Windows" 
"DispFileName"="@mmsys.cpl,-5856" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default.Default] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default.Default.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,44,00,69,00,6e,00,67,00,2e,00,77,00,61, 

 00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default.Default.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,44,00,69,00,6e,00,67,00,2e,00,77,00,61, 

 00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultAppGPFault] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultAppGPFault.Current] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultAppGPFault.Default] 
@=hex(2):00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCCSelect] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultClose] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultClose.Current] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultClose.Default] 
@=hex(2):00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCriticalBatteryAlarm] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCriticalBatteryAlarm.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79, 

& nbsp;00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00, 

 76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCriticalBatteryAlarm.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79, 

& nbsp;00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00, 

 76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceConnect] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceConnect.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72, 

& nbsp;00,65,00,20,00,49,00,6e,00,73,00,65,00,72,00,74,00,2e,00,77,00,61,00,76,00, 

 00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceConnect.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72, 

& nbsp;00,65,00,20,00,49,00,6e,00,73,00,65,00,72,00,74,00,2e,00,77,00,61,00,76,00, 

 00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceDisconnect] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceDisconnect.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72, 

& nbsp;00,65,00,20,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00,65,00,2e,00,77,00,61,00,76,00, 

 00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceDisconnect.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72, 

& nbsp;00,65,00,20,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00,65,00,2e,00,77,00,61,00,76,00, 

 00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceFail] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceFail.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72, 

 00,65,00,20,00,46,00,61,00,69,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceFail.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72, 

 00,65,00,20,00,46,00,61,00,69,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultLowBatteryAlarm] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultLowBatteryAlarm.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79, 

 00,20,00,4c,00,6f,00,77,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultLowBatteryAlarm.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79, 

 00,20,00,4c,00,6f,00,77,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMailBeep] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMailBeep.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e, 

 00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMailBeep.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e, 

 00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMaximize] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMaximize.Current] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMaximize.Default] 
@=hex(2):00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuCommand] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuCommand.Current] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuCommand.Default] 
@=hex(2):00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuPopup] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuPopup.Current] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuPopup.Default] 
@=hex(2):00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMinimize] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMinimize.Current] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMinimize.Default] 
@=hex(2):00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultOpen] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultOpen.Current] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultOpen.Default] 
@=hex(2):00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultPrintComplete] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultPrintComplete.Current] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultPrintComplete.Default] 
@=hex(2):00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreDown] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreDown.Current] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreDown.Default] 
@=hex(2):00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreUp] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreUp.Current] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreUp.Default] 
@=hex(2):00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultShowBand] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemAsterisk] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemAsterisk.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,72,00,72,00,6f,00,72,00,2e,00,77, 

 00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemAsterisk.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,72,00,72,00,6f,00,72,00,2e,00,77, 

 00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExclamation] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExclamation.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,78,00,63,00,6c,00,61,00,6d,00,61, 

 00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExclamation.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,78,00,63,00,6c,00,61,00,6d,00,61, 

 00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExit] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExit.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77, 

 00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExit.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77, 

 00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemHand] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemHand.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61, 

 00,6c,00,20,00,53,00,74,00,6f,00,70,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemHand.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61, 

 00,6c,00,20,00,53,00,74,00,6f,00,70,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemNotification] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemNotification.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,6c,00,6c,00,6f,00,6f,00,6e, 

 00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemNotification.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,6c,00,6c,00,6f,00,6f,00,6e, 

 00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemQuestion] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemQuestion.Current] 
@="" 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemQuestion.Default] 
@=hex(2):00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemStart] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemStart.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,74,00,61,00,72,00,74,00,75,00,70, 

 00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemStart.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,74,00,61,00,72,00,74,00,75,00,70, 

 00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogoff] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogoff.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,66,00,66,00,20, 

 00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogoff.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,66,00,66,00,20, 

 00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogon] 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogon.Current] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,20,00,53, 

 00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00 

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogon.Default] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00, 

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,20,00,53, 

 00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

01-12-2007 14:17:16
 
Sorun

Sistem Geri Yükleme hizmetini çalıştırdığınızda, yalnızca boş bir takvim ile karşılaşıyorsanız eğer çözüm olarak aşağıdakini deneyebilirsiniz.


Çözüm

Kodları not defterine yapıştırın.Farklı Kaydet'i seçerek,dosya uzantısına .reg yazın.Kaydedilen dosyaya çift tıklayın ve kaydı onaylayın.


PHP- Kodu:
Kod:
Windows Registry Editor Version 5.00 

 [HKEY_CLASSES_ROOT.htc] 
 "Content Type"="text/x-component" 
 @="htcfile" 

 [HKEY_CLASSES_ROOTMIMEDatabaseContent Typetext/x-component] 
 "CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}" 
 "Extension"=".htc" 

 [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}] 
 @="Microsoft Html Component" 
 [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}InProcServer32] 
 @="C:\\WINDOWS\\System32\\mshtml.dll" 
 "ThreadingModel"="Apartment"" 

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.htc] 
 "Content Type"="text/x-component" 
 @="htcfile"

Sorun

İmzasız Sürücü uyarılarında kafanız karışmasın.Sürücü imzasız olsa bile sizi uyarmadan direk kurulsun.


Çözüm

Başlar>Çalıştır = regedit yazın ve aşağıdaki yolu takip edin.

HKEY_CURRENT_USER---Software---Policies---Microsoft---Windows NT---Driver Signing ve sağ panel'de BehaviorOnFailedVerify isminde bir DWORD değeri oluşturun.Değerini "0" olarak ayarlayın.


Sorun

Ağ Erişiminde Oluşan "Hata 1606"

Çözüm

Uzantısı .vbs yaparak kaydedin ve çalıştırın.


PHP- Kodu:
Kod:
Option Explicit 

Dim WSHShell, n, MyBox, p, itemtype, Title 
Dim FSO, WinFolder 

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set WinFolder = fso.GetSpecialFolder(0) 
Set FSO = Nothing 

WinFolder = Left(WinFolder,3) 


Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 
p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\" 
p = p & "Common Administrative Tools" 
itemtype = "REG_SZ" 
n = WinFolder & "Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsAdministrative Tools" 

WSHShell.RegWrite p, n, itemtype 
Title = "Common Administrative Tools are now reset." & vbCR 
Title = Title & "You may need to Log off/Log on or" & vbCR 
Title = Title & "reboot for the change to take effect." 
MyBox = MsgBox(Title,4096,"Finished")

01-12-2007 14:17:49
 
Sorun

Yardım ve Destek servisim çalışmıyor.Ne olur yardım edin !

Çözüm


PHP- Kodu:
Kod:
Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionApp PathsHELPCTR.EXE] 
@="C:\\WINNT\\PCHealth\\HelpCtr\\Binaries\\HelpCtr.exe" 

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{8E82AD02-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}] 
@="Help and Support Services: Upload Manager" 
"AppID"="{8E82AD01-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}" 
"ThreadingModel"="Both" 

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{8E82AD03-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}] 
@="Help and Support Services: Connection State" 
"AppID"="{8E82AD01-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}" 
"ThreadingModel"="Both" 

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceshelpsvc] 
"Type"=dword:00000020 
"Start"=dword:00000002 
"ErrorControl"=dword:00000001 
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00, 
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73, 
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00, 
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00 
"DisplayName"="Help and Support" 
"DependOnService"=hex(7):52,00,50,00,43,00,53,00,53,00,00,00,00,00 
"DependOnGroup"=hex(7):00,00 
"ObjectName"="LocalSystem" 
"Description"="Enables Help and Support Center to run on this computer. If this service is stopped, Help and Support Center will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start." 
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03, 
00,01,00,00,00,64,00,00,00,01,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,64,00,00,00 

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceshelpsvcParameters] 
"ServiceDll"=hex(2):25,00,57,00,49,00,4e,00,44,00,49,00,52,00,25,00,5c,00,50, 
00,43,00,48,00,65,00,61,00,6c,00,74,00,68,00,5c,00,48,00,65,00,6c,00,70,00, 
43,00,74,00,72,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,61,00,72,00,69,00,65,00,73,00,5c, 
00,70,00,63,00,68,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00 

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceshelpsvcSecurity] 
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02, 
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00, 
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00, 
05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00, 
20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00, 
00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01, 
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00 

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceshelpsvcEnum] 
"0"="Root\\LEGACY_HELPSVC\\0000" 
"Count"=dword:00000001 
"NextInstance"=dword:00000001 


[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}] 
@="Help and Support" 
"LocalizedString"="@explorer.exe,-7021" 
"InfoTip"="@explorer.exe,-7001" 

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}DefaultIcon] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00, 
65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,32,00,34, 
00,00,00 

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}InProcServer32] 
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25, 
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00, 
64,00,6f,00,63,00,76,00,77,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00 
"ThreadingModel"="Apartment" 

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}Instance] 
"CLSID"="{3f454f0e-42ae-4d7c-8ea3-328250d6e272}" 

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}InstanceInitPropertyBag] 
"CLSID"="{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}" 
"command"="@shell32.dll,-12709" 
"method"="Help" 

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellex] 

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellexContextMenuHandlers] 

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellexContextMenuHandlers{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}] 
@="" 

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellexMayChangeDefaultMenu] 
@="" 

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}ShellFolder] 
"Attributes"=dword:00000000

01-12-2007 14:18:58
 
Sorun

Windows Update [Hata Kodu: 0x8DDD0009].Çözümü nedir ?.Bulana +rep

Çözüm

Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) İndirin

Internet Explorer'ı kapatın ve Tanımlama Bilgilerini temizleyin.

Başlat-Çalıştır 'a girin ve aşağıdaki komutu vererek update servisini kapatın.

net stop wuauserv

Başlat-Çalıştır'a girin ve birer birer dosyaları tazeleyin.

regsvr32 wuapi.dll
regsvr32 wups.dll
regsvr32 wuaueng.dll
regsvr32 wuaueng1.dll
regsvr32 wucltui.dll
regsvr32 wuweb.dll
regsvr32 MSXML3.dll
regsvr32 qmgr.dll
regsvr32 qmgrprxy.dll
regsvr32 jscript.dll

Başlat-Çalıştır'a girin ve update servisini çalıştırın.

net start wuauserv


Sorun

XP'deki ikonlarım nedense normalden daha büyük gözüküyorlar.


Çözüm


Kod:
Kod:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics]
"Shell Icon BPP"="16"
"Shell Icon Size"="32"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
Sorun

Sağ tıkladığımda sistem çöküyor.RightClick Spy .


Çözüm


Kod:
Kod:
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\ShortcutShredXP] 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
"NoViewContextMenu"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoViewContextMenu"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSetTaskbar"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000

01-12-2007 14:23:12
 
Sorun

Arkadaşlar ben Office kuracağım fakat ürün anahtarını unuttum.
Arkadaşlar ben XP kuracağım fakat ürün anahtarını unuttum.
Sorun

WMP11,Windows Defender,IE7 gibi lisans doğrulaması isteyen programları "KORSAN" XP'ye kuramıyorum.Sorun

Microsoft Update'e bağlandıktan bir süre sonra ya da Microsoft Update arkaplan'da çalışmaya başladığında svchost.exe servisinin CPU kullanımı %100 'de sabitlenip ,bellek kullanımı ise 100 MB'a kadar ulaşıyor.Ne yapmalıyım ?

Çözüm

Bu sorun yalnızca Microsoft Update 'i kullananlar için geçerli.Yalnızca Windows Update 'i kullananlar için bir sorun yok.
bu bır alıntıdır(*Döküman'ı Hazırlayan*

ICEEXOL )

Konu Kilitli

"Windows XP'de Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri" konusu hakkında etiketler
100 1606 65b anahtari and are back bulunamadi bulunmuyor cok compressed cozme cozum cozumleri cozumu cpu dalikla defterinde denir dll donma dosyasi duzeltme editing editor enabled error exce exe explorer failed giderebilir giderme gizli hatalar hatalari hatamshtml hatasi help helpctr indir inmiyor install isletim jscript karsilasilan klasorunden kod kodlari komutu kpfiu kurarken log manager miyim mshtml nedir not now ntldr off problemler qmgrprxy regedit register registry regsvr32 rundll32 sayisi service services sifre siklikla sini sira sistemi sorun sorunlar sorunlari sorunu sp2 srdiag support system32 takip taskbar tools update urun uyarisi uygulama uzantisi vbs version win win7 windows windowssystem32 wuaueng wuauserv xpde

10 Basit Adımda Windows XP'de Performans Artırımı Önceki | Sonraki Windows’u Format Atmadan Silmek
Saat: 02:23 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik