webmaster
 
›
Konu Kilitli
11-04-2011 15:32:43
 

Resim doğrulama hatası

merhaba arkadaşlar üyelerim siteme kayıt yaptırmak istediği zaman resim doğrulama bölümündeki resim gözükmüyor ve siteye kayıt yapılamıyor nasıl çözerim


teşekkürler

Bir önceki yazı hata alıyorum yardım edin 404 hakkında bilgi vermektedir.

11-04-2011 15:38:04
 
Merhabalar

İsterseniz resim doğrulama sistemini kapatarak sorunu çözebilirsiniz. Nasıl kapatılacağını soracaksanız konudan yazabilirim

Saygılarımızla
AktasBilgi.Com Bilişim Hizmetleri
İyi günler

11-04-2011 15:49:12
 
Alıntı:
Merhabalar

İsterseniz resim doğrulama sistemini kapatarak sorunu çözebilirsiniz. Nasıl kapatılacağını soracaksanız konudan yazabilirim

Saygılarımızla
AktasBilgi.Com Bilişim Hizmetleri
İyi günler
hocam konuya göstermiş olduğunuz ilgiden teşekkür ederim ama bu seferde forum sitem botlar tarafından işgal edilip saçma sapan konular açılmaz mı .

11-04-2011 15:59:41
 
Peki resim doğrulama daha önce çalışıyor muydu?

11-04-2011 16:20:24
 
yok resim yerine boş ve 30x30 boyutlarında bir resim çıkıyor beyaz kırmızı X işareti var resimi bulamıyor

11-04-2011 16:23:15
 
O zaman captcha.php dosyasını yenisiyle değiştirebilir misiniz?

11-04-2011 16:34:42
 
sistem vb ise resim doğrulama yerine soru cevap seklinde yapın bence örnk : makinecu.com

11-04-2011 20:07:30
 
Alıntı:
O zaman captcha.php dosyasını yenisiyle değiştirebilir misiniz?
değiştiriyorum hocam

MKERDOĞAN :

Sistemim mybb hocam


LOST :

Hocam olmadı aynı sorun ben size kodları vereyim :

Alıntı:
<?php
/**
* MyBB 1.6
* Copyright 2010 MyBB Group, All Rights Reserved
*
* Website:
* License:
*
* $Id: captcha.php 5016 2010-06-12 00:24:02Z RyanGordon $
*/
define("IN_MYBB", 1);
define("NO_ONLINE", 1);
define('THIS_SCRIPT', 'captcha.php');
define("ALLOWABLE_PAGE", 1);
require_once "./global.php";
$img_width = 200;
$img_height = 60;
// The following settings are only used for TTF fonts
$min_size = 20;
$max_size = 32;
$min_angle = -30;
$max_angle = 30;
if($mybb->input['imagehash'] == "test")
{
$imagestring = "MyBB";
}
elseif($mybb->input['imagehash'])
{
$query = $db->simple_select("captcha", "*", "imagehash='".$db->escape_string(strval($mybb->input['imagehash']))."'", array("limit" => 1));
$regimage = $db->fetch_array($query);
$imagestring = $regimage['imagestring'];
}
else
{
return false;
}

$ttf_fonts = array();
// We have support for true-type fonts (FreeType 2)
if(function_exists("imagefttext"))
{
// Get a list of the files in the 'catpcha_fonts' directory
$ttfdir = @opendir(MYBB_ROOT."inc/captcha_fonts");
if($ttfdir)
{
while($file = readdir($ttfdir))
{
// If this file is a ttf file, add it to the list
if(is_file(MYBB_ROOT."inc/captcha_fonts/".$file) && get_extension($file) == "ttf")
{
$ttf_fonts[] = MYBB_ROOT."inc/captcha_fonts/".$file;
}
}
}
}
// Have one or more TTF fonts in our array, we can use TTF captha's
if(count($ttf_fonts) > 0)
{
$use_ttf = 1;
}
else
{
$use_ttf = 0;
}
// Check for GD >= 2, create base image
if(gd_version() >= 2)
{
$im = imagecreatetruecolor($img_width, $img_height);
}
else
{
$im = imagecreate($img_width, $img_height);
}
// No GD support, die.
if(!$im)
{
die("No GD support.");
}
// Fill the background with white
$bg_color = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
imagefill($im, 0, 0, $bg_color);
// Draw random circles, squares or lines?
$to_draw = my_rand(0, 2);
if($to_draw == 1)
{
draw_circles($im);
}
else if($to_draw == 2)
{
draw_squares($im);
}
else
{
draw_lines($im);
}
// Draw dots on the image
draw_dots($im);
// Write the image string to the image
draw_string($im, $imagestring);
// Draw a nice border around the image
$border_color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
imagerectangle($im, 0, 0, $img_width-1, $img_height-1, $border_color);
// Output the image
header("Content-type: image/png");
imagepng($im);
imagedestroy($im);
exit;
/**
* Draws a random number of lines on the image.
*
* @param resource The image.
*/
function draw_lines(&$im)
{
global $img_width, $img_height;
for($i = 10; $i < $img_width; $i += 10)
{
$color = imagecolorallocate($im, my_rand(150, 255), my_rand(150, 255), my_rand(150, 255));
imageline($im, $i, 0, $i, $img_height, $color);
}
for($i = 10; $i < $img_height; $i += 10)
{
$color = imagecolorallocate($im, my_rand(150, 255), my_rand(150, 255), my_rand(150, 255));
imageline($im, 0, $i, $img_width, $i, $color);
}
}
/**
* Draws a random number of circles on the image.
*
* @param resource The image.
*/
function draw_circles(&$im)
{
global $img_width, $img_height;

$circles = $img_width*$img_height / 100;
for($i = 0; $i <= $circles; ++$i)
{
$color = imagecolorallocate($im, my_rand(180, 255), my_rand(180, 255), my_rand(180, 255));
$pos_x = my_rand(1, $img_width);
$pos_y = my_rand(1, $img_height);
$circ_width = ceil(my_rand(1, $img_width)/2);
$circ_height = my_rand(1, $img_height);
imagearc($im, $pos_x, $pos_y, $circ_width, $circ_height, 0, my_rand(200, 360), $color);
}
}
/**
* Draws a random number of dots on the image.
*
* @param resource The image.
*/
function draw_dots(&$im)
{
global $img_width, $img_height;

$dot_count = $img_width*$img_height/5;
for($i = 0; $i <= $dot_count; ++$i)
{
$color = imagecolorallocate($im, my_rand(200, 255), my_rand(200, 255), my_rand(200, 255));
imagesetpixel($im, my_rand(0, $img_width), my_rand(0, $img_height), $color);
}
}
/**
* Draws a random number of squares on the image.
*
* @param resource The image.
*/
function draw_squares(&$im)
{
global $img_width, $img_height;

$square_count = 30;
for($i = 0; $i <= $square_count; ++$i)
{
$color = imagecolorallocate($im, my_rand(150, 255), my_rand(150, 255), my_rand(150, 255));
$pos_x = my_rand(1, $img_width);
$pos_y = my_rand(1, $img_height);
$sq_width = $sq_height = my_rand(10, 20);
$pos_x2 = $pos_x + $sq_height;
$pos_y2 = $pos_y + $sq_width;
imagefilledrectangle($im, $pos_x, $pos_y, $pos_x2, $pos_y2, $color);
}
}
/**
* Writes text to the image.
*
* @param resource The image.
* @param string The string to be written
*/
function draw_string(&$im, $string)
{
global $use_ttf, $min_size, $max_size, $min_angle, $max_angle, $ttf_fonts, $img_height, $img_width;

if(empty($string))
{
return false;
}

$spacing = $img_width / my_strlen($string);
$string_length = my_strlen($string);
for($i = 0; $i < $string_length; ++$i)
{
// Using TTF fonts
if($use_ttf)
{
// Select a random font size
$font_size = my_rand($min_size, $max_size);

// Select a random font
$font = array_rand($ttf_fonts);
$font = $ttf_fonts[$font];

// Select a random rotation
$rotation = my_rand($min_angle, $max_angle);

// Set the colour
$r = my_rand(0, 200);
$g = my_rand(0, 200);
$b = my_rand(0, 200);
$color = imagecolorallocate($im, $r, $g, $b);

// Fetch the dimensions of the character being added
$dimensions = imageftbbox($font_size, $rotation, $font, $string[$i], array());
$string_width = $dimensions[2] - $dimensions[0];
$string_height = $dimensions[3] - $dimensions[5];
// Calculate character offsets
//$pos_x = $pos_x + $string_width + ($string_width/4);
$pos_x = $spacing / 4 + $i * $spacing;
$pos_y = ceil(($img_height-$string_height/2));

if($pos_x + $string_width > $img_width)
{
$pos_x = $pos_x - ($pos_x - $string_width);
}
// Draw a shadow
$shadow_x = my_rand(-3, 3) + $pos_x;
$shadow_y = my_rand(-3, 3) + $pos_y;
$shadow_color = imagecolorallocate($im, $r+20, $g+20, $b+20);
imagefttext($im, $font_size, $rotation, $shadow_x, $shadow_y, $shadow_color, $font, $string[$i], array());

// Write the character to the image
imagefttext($im, $font_size, $rotation, $pos_x, $pos_y, $color, $font, $string[$i], array());
}
else
{
// Get width/height of the character
$string_width = imagefontwidth(5);
$string_height = imagefontheight(5);
// Calculate character offsets
$pos_x = $spacing / 4 + $i * $spacing;
$pos_y = $img_height / 2 - $string_height -10 + my_rand(-3, 3);

// Create a temporary image for this character
if(gd_version() >= 2)
{
$temp_im = imagecreatetruecolor(15, 20);
}
else
{
$temp_im = imagecreate(15, 20);
}
$bg_color = imagecolorallocate($temp_im, 255, 255, 255);
imagefill($temp_im, 0, 0, $bg_color);
imagecolortransparent($temp_im, $bg_color);
// Set the colour
$r = my_rand(0, 200);
$g = my_rand(0, 200);
$b = my_rand(0, 200);
$color = imagecolorallocate($temp_im, $r, $g, $b);

// Draw a shadow
$shadow_x = my_rand(-1, 1);
$shadow_y = my_rand(-1, 1);
$shadow_color = imagecolorallocate($temp_im, $r+50, $g+50, $b+50);
imagestring($temp_im, 5, 1+$shadow_x, 1+$shadow_y, $string[$i], $shadow_color);

imagestring($temp_im, 5, 1, 1, $string[$i], $color);

// Copy to main image
imagecopyresized($im, $temp_im, $pos_x, $pos_y, 0, 0, 40, 55, 15, 20);
imagedestroy($temp_im);
}
}
}
?>

teşekkürler

11-04-2011 20:16:00
 
İsterseniz aşağıdaki eklentiyi deneyiniz. Eklentiyle ilgili açıklamalar eklentinin konusunda bulunmaktadır. Eklenti 1.4 sürümü içindir. 1.6 sürümüne uyarlama aynı sitede bulunmaktadır


Saygılarımızla
AktasBilgi.Com Bilişim Hizmetleri
İyi günler

11-04-2011 20:21:48
 
dostum hiç resim doğrulama ile uğraşma, kısa bir yolu var bunun, kayıt özelliklerine özel alan ekleyebilrsin, mesela başkentimiz neresidir diye soabilirsin cevap ankara yazarsın, başka birşey yapmana gerek yok

11-04-2011 20:27:51
 
Alıntı:
dostum hiç resim doğrulama ile uğraşma, kısa bir yolu var bunun, kayıt özelliklerine özel alan ekleyebilrsin, mesela başkentimiz neresidir diye soabilirsin cevap ankara yazarsın, başka birşey yapmana gerek yok
evet çok teşekkürle hocam

LOST :

Hocam sizede çok teşekkür ederim

11-04-2011 20:29:22
 
Rica ederiz

Saygılarımızla
AktasBilgi.Com Bilişim Hizmetleri
YS NO: 2099
İyi günler

Konu Kilitli

"Resim doğrulama hatası" konusu hakkında etiketler
bilgisi captcha dogrulama dogrulamasi gorunmuyor goruntu gozukmuyor hatasi kaldirilir kod kodu mybb nasil resim sitede sorunu uyelik

hata alıyorum yardım edin 404 Önceki | Sonraki Class_session hatası
Saat: 11:04 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik