webmaster
 
Konu Kilitli
24-12-2007 12:19:52
 

CD Player Yapmak

CD Player Yapmak Kod:
CD Player Yapmak

'Projenize 1 adet ClassModül ekleyerek adını CDAudio olarak değiştirin
'Formunuza 14 Command Button ve 2 TextBox ekleyin

Class Modülün Adını CDAudio olarak değiştirin'Aşağıdaki kodları Class Modüle yapıştırın

Private Declare Function mciGetErrorString Lib "winmm.dll" Alias "mciGetErrorStringA" (ByVal dwError As Long, ByVal lpstrBuffer As String, ByVal uLength As Long) As Long

Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As LongFunction StartPlay()

mciSendString "play cd", 0, 0, 0

End FunctionFunction SetTrack(Track%)

mciSendString "seek cd to " & Str(Track), 0, 0, 0

End FunctionFunction StopPlay()

mciSendString "stop cd wait", 0, 0, 0

End FunctionFunction PausePlay()

mciSendString "pause cd", 0, 0, 0

End FunctionFunction EjectCD()

mciSendString "set cd door open", 0, 0, 0

End FunctionFunction CloseCD()

mciSendString "set cd door closed", 0, 0, 0

End FunctionFunction UnloadAll()

mciSendString "close all", 0, 0, 0

End FunctionFunction SetCDPlayerReady()

mciSendString "open cdaudio alias cd wait shareable", 0, 0, 0

End Function

Function SetFormat_tmsf()

mciSendString "set cd time format tmsf wait", 0, 0, 0

End FunctionFunction SetFormat_milliseconds()

mciSendString "set cd time format milliseconds", 0, 0, 0

End FunctionFunction CheckCD$()

Dim s As String * 30

mciSendString "status cd media present", s, Len(s), 0

CheckCD = s

End FunctionFunction GetNumTracks%()

Dim s As String * 30

mciSendString "status cd number of tracks wait", s, Len(s), 0

GetNumTracks = CInt(Mid$(s, 1, 2))

End FunctionFunction GetCDLength$()

Dim s As String * 30

mciSendString "status cd length wait", s, Len(s), 0

GetCDLength = s

End FunctionFunction GetTrackLength$(TrackNum%)

Dim s As String * 30

mciSendString "status cd length track " & TrackNum, s, Len(s), 0

GetTrackLength = s

End FunctionFunction GetCDPosition$()

Dim s As String * 30

mciSendString "status cd position", s, Len(s), 0

GetCDPosition = s

End FunctionFunction CheckIfPlaying%()

CheckIfPlaying = 0

Dim s As String * 30

mciSendString "status cd mode", s, Len(s), 0

If Mid$(s, 1, 7) = "playing" Then CheckIfPlaying = 1

End FunctionFunction SeekCDtoX(Track%)

StopPlay

SetTrack Track

StartPlay

End FunctionFunction ReadyDevice()

UnloadAll

SetCDPlayerReady

SetFormat_tmsf

End FunctionFunction FastForward(Spd%)

Dim s As String * 40

SetFormat_milliseconds

mciSendString "status cd position wait", s, Len(s), 0

CheckIfPlaying%

If CheckIfPlaying = 1 Then

mciSendString "play cd from " & CStr(CLng(s) + Spd), 0, 0, 0

Else

mciSendString "seek cd to " & CStr(CLng(s) + Spd), 0, 0, 0

End If

SetFormat_tmsf

End FunctionFunction ReWind(Spd%)

Dim s As String * 40

SetFormat_milliseconds

mciSendString "status cd position wait", s, Len(s), 0

CheckIfPlaying%

If CheckIfPlaying = 1 Then

mciSendString "play cd from " & CStr(CLng(s) - Spd), 0, 0, 0

Else

mciSendString "seek cd to " & CStr(CLng(s) - Spd), 0, 0, 0

End If

SetFormat_tmsf

End Function

'Aşağıdaki kodları formunuza kopyalayın

Dim Snd As CDAudio
Private Sub Command1_Click()
Snd.SeekCDtoX Val(Text1)
End Sub

Private Sub Command10_Click()
MsgBox Snd.CheckIfPlaying
End Sub

Private Sub Command11_Click()
s = Snd.GetCDPosition
MsgBox "Track: " & CInt(Mid$(s, 1, 2)) & " Min: " & _
CInt(Mid$(s, 4, 2)) & " Sec: " & CInt(Mid$(s, 7, 2))
Track = CInt(Mid$(s, 1, 2))
Min = CInt(Mid$(s, 4, 2))
Sec = CInt(Mid$(s, 7, 2))
End Sub

Private Sub Command12_Click()
s = Snd.GetCDPosition
MsgBox Snd.GetTrackLength(CInt(Mid$(s, 1, 2)))
End Sub

Private Sub Command13_Click()
Snd.PausePlay
End Sub

Private Sub Command14_Click()
Snd.StartPlay
End Sub

Private Sub Command2_Click()
s$ = Snd.GetCDLength
MsgBox "Total length of CD: " & s, , "CD len"
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Snd.CloseCD
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Snd.EjectCD
End Sub

Private Sub Command5_Click()
Snd.StopPlay
End Sub

Private Sub Command6_Click()
Snd.ReWind Val(Text2) * 1000
End Sub

Private Sub Command7_Click()
Snd.FastForward Val(Text2) * 1000
End Sub

Private Sub Command8_Click()
MsgBox Snd.CheckCD
End Sub

Private Sub Command9_Click()
MsgBox Snd.GetNumTracks
End Sub

Private Sub Form_Load()
Set Snd = New CDAudio
Snd.ReadyDevice
Command1.Caption = "Play track"
Command2.Caption = "Get CD Length"
Command3.Caption = "Close CD"
Command4.Caption = "Eject CD"
Command5.Caption = "Stop"
Command6.Caption = "Rewind"
Command7.Caption = "Fast Forward"
Command8.Caption = "Check if CD in drive"
Command9.Caption = "Get numbre of tracks"
Command10.Caption = "Check If Playing"
Command11.Caption = "Get CD Position"
Command12.Caption = "Get current track Length"
Command13.Caption = "Pause"
Command14.Caption = "Resume"
Text1.Text = "1"
Text2.Text = "5"
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Snd.StopPlay
Snd.UnloadAll
End Sub

alıntıdır...

Bir önceki yazı Ses Kartının Olup Olmadığını Denetlemek hakkında bilgi vermektedir.

Konu Kilitli

"CD Player Yapmak" konusu hakkında etiketler
basic calar commands icin klasse mcisendstring oynatici player video visual yapma yapmak

Ses Kartının Olup Olmadığını Denetlemek Önceki | Sonraki MIDI Dosyası Çalmak
Saat: 20:20 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik