webmaster
 
Konu Kilitli
24-01-2008 13:41:12
 

Çizim Programı v2.0

Option Explicit
Dim sekil, A, B, H, X, Y, X1, X2, Y1, Y2, Q, Yazi

Private Sub cmdCiz_Click()

‘Eğer KoorX ve KoorY alanını boş bırakılırsa program hata mesajı verir ve sonlanır.Bunu engelliyoruz…

If KoorX.Text = “” Or KoorY.Text = “” Then
If KoorX.Text = “” Then Yazi = “X Koordinatını boş bıraktınız…”
If KoorY.Text = “” Then Yazi = “Y Koordinatını boş bıraktınız…”
MsgBox Yazi, vbCritical, “Eksik Bilgi”
Exit Sub
End If

‘Girilen bilgileri cm ye çeviriyor ve gerekli değişkenlere aktarıp, gerekli hesaplamaları yapıyoruz….

X = KoorX.Text
Y = KoorY.Text
X = X * 1500 / 2.8
Y = Y * 1500 / 2.8

X = X + 1680
Y = Y + 480


‘Çizim alanı dışına çizim yapmayı engelliyoruz….

If (X < 1680 Or Y < 480) Then MsgBox “Koordinatlar çizim alanı dışında!”, vbCritical, “Tekrar Girin”: GoTo EnSon
If (X > 1680 + 8055 Or Y > 7455 + 480) Then MsgBox “Koordinatlar çizim alanı dışında!”, vbCritical, “Tekrar Girin”: GoTo EnSon
If (X < 1680 And Y > 7455 + 480) Then MsgBox “Koordinatlar çizim alanı dışında!”, vbCritical, “Tekrar Girin”: GoTo EnSon
If (X > 1680 + 8055 And Y < 480) Then MsgBox “Koordinatlar çizim alanı dışında!”, vbCritical, “Tekrar Girin”: GoTo EnSon
If (X > 1680 + 8055 Or Y > 7455 + 480 Or X < 1680 Or Y < 480) Then MsgBox “Koordinatlar çizim alanı dışında!”, vbCritical, “Tekrar Girin”: GoTo EnSon

‘Kare çizimi için programa gönderilen komutlar…

If sekil = “KARE” Then
A = A * 1500 / 2.8
Me.Line (X, Y)-(X + A, Y)
Me.Line (X, Y)-(X, Y + A)
Me.Line (X, Y + A)-(X + A, Y + A)
Me.Line (X + A, Y)-(X + A, Y + A)
End If

‘Dikdortgen çizimi için programa gönderilen komutlar…

If sekil = “DIKDORTGEN” Then
A = A * 1500 / 2.8
B = B * 1500 / 2.8
Me.Line (X, Y)-(X + B, Y)
Me.Line (X, Y)-(X, Y + A)
Me.Line (X, Y + A)-(X + B, Y + A)
Me.Line (X + B, Y)-(X + B, Y + A)
End If

‘Üçgen çizimi için programa gönderilen komutlar…

If sekil = “UCGEN” Then
H = A * (3 ^ 0.5) / 2
‘Son çizilen üçgenin yüksekliği hesaplanıp H değişkenine aktarılıyor ve ekranda gösterilmesi sağlanıyor…
Label8.Caption = H

A = A * 1500 / 2.8
H = A * (3 ^ 0.5) / 2
Me.Line (X, Y)-(X + A, Y)
Me.Line (X + A, Y)-(X + A / 2, Y - H)
Me.Line (X + A / 2, Y - H)-(X, Y)
End If

‘Çizgi çizimi için programa gönderilen komutlar…

If sekil = “CIZGI” Then
A = A * 1500 / 2.8

If Aci.Text = “0″ Then Q = 0
If Aci.Text = “30″ Then Q = 30: X2 = X + (A * 3 ^ 0.5 / 2): Y2 = Y + (A * 0.5)
If Aci.Text = “45″ Then Q = 45: X2 = X + (A * 2 ^ 0.5 / 2): Y2 = Y + (A * 2 ^ 0.5 / 2)
If Aci.Text = “60″ Then Q = 60: X2 = X + (A * 0.5): Y2 = Y + (A * 3 ^ 0.5 / 2)
If Aci.Text = “90″ Then Q = 90: X2 = X + (A * 0): Y2 = Y + (A * 1)
If Aci.Text = “” Then X2 = X + (A * 1): Y2 = Y + (A * 0)

Me.Line (X, Y)-(X2, Y2)
End If

‘Çizim tamamlandıktan sonra diğer çizim işlemine geçiş, gerekli butonların aktif olup gereksizlerin aktifliği kaldırılır…
‘Ayrıca önceki şekil için girilen bilgiler ekrandan silinir…

Son:
KoorX.Text = “”
KoorY.Text = “”
Aci.Text = “”
Label5.Enabled = False: Label6.Enabled = False: Label7.Enabled = False
KoorX.Enabled = False: KoorY.Enabled = False: Aci.Enabled = False

cmdCiz.Default = False
cmdCiz.Enabled = False
cmdGonder.Enabled = True
Text1.Enabled = True
cmdGonder.Default = True
Exit Sub

EnSon:
KoorX.Text = “”
KoorY.Text = “”
Aci.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdKaydet_Click()

‘Çizilecek şeklin boyutlarının yazıldıktan sonra kaydedilmesi(değişkenlere aktarılması)..
‘Boş kalan kutular için uyarı mesajları ve gerekli butonların aktif diğerlerinin pasif hale getirilmesi..

A = KenarA.Text
B = KenarB.Text

If KenarA.Text = “” Then
MsgBox “Kenar(A) uzunluğunu yazmadınız…”, vbCritical, “Eksik Bilgi”
Exit Sub
End If

If KenarB.Enabled = True And KenarB.Text = “” Then
MsgBox “Kenar(B) uzunluğunu yazmadınız…”, vbCritical, “Eksik Bilgi”
Exit Sub
End If

Label3.Enabled = False: Label4.Enabled = False
KenarA.Enabled = False: KenarB.Enabled = False
cmdKaydet.Default = False
cmdKaydet.Enabled = False
Label5.Enabled = True: Label6.Enabled = True
KoorX.Enabled = True: KoorY.Enabled = True

If sekil = “CIZGI” Then
Label7.Enabled = True: Aci.Enabled = True
End If

cmdKaydet.Enabled = False
cmdCiz.Enabled = True
cmdCiz.Default = True
KoorX.Text = “”
KoorY.Text = “”
KenarA.Text = “”
KenarB.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdGonder_Click()

‘Bilgisayarın hangi şekli çizmesi istendiğinin belirlenmesi…
‘Burada program kullanıcısının farklı yazmasına göre tanımlanmıştır..
‘Örneğin;bilgisayara kare çizdirceksiniz.Siz kare yazdınız ama başkası Kare yada KARE yazabilir..
‘bu olayın programı dondurmaması için yapılan kodlama bölümü..

If Text1.Text = “Kare” Or Text1.Text = “kare” Or Text1.Text = “KARE” Then
sekil = “KARE”
Label3.Enabled = True: KenarA.Enabled = True

ElseIf Text1.Text = “Üçgen” Or Text1.Text = “üçgen” Or Text1.Text = “ÜÇGEN” Then
sekil = “UCGEN”
Label3.Enabled = True: KenarA.Enabled = True

ElseIf Text1.Text = “Dikdörtgen” Or Text1.Text = “dikdörtgen” Or Text1.Text = “DİKDÖRTGEN” Then
sekil = “DIKDORTGEN”
Label3.Enabled = True: KenarA.Enabled = True
Label4.Enabled = True: KenarB.Enabled = True

ElseIf Text1.Text = “çizgi” Or Text1.Text = “ÇİZGİ” Or Text1.Text = “Çizgi” Then
sekil = “CIZGI”
Label3.Enabled = True: KenarA.Enabled = True

Else
MsgBox “Yazdığınız şekil programa kayıtlı değil..”, vbInformation, “Tanımsız Şekil”
GoTo Son
End If

cmdKaydet.Enabled = True
cmdGonder.Default = False
cmdKaydet.Default = True
cmdGonder.Enabled = False
Text1.Enabled = False
Son:
Text1.Text = “”

End Sub

Private Sub Form_Load()

‘Program ilk başladığında nesnelerin adlarının girilmesi ve programın kullanılabilir olması için gerekli
‘nesnelerin aktif gereksizlerin pasif hale gelmesi…

frmCizimProgV2.AutoRedraw = True
Me.Line1.Visible = False

Label3.Enabled = False: Label4.Enabled = False
Label5.Enabled = False: Label6.Enabled = False
KoorX.Enabled = False: KoorY.Enabled = False
KenarA.Enabled = False: KenarB.Enabled = False
Label7.Enabled = False: Aci.Enabled = False
Label8.Caption = “”: Label9.Caption = “cm”
Label10.Caption = “h=”
cmdKaydet.Enabled = False
cmdCiz.Enabled = False

Label3.Caption = “Kenar A (cm)”: KenarA = “”
Label4.Caption = “Kenar B (cm)”: KenarB = “”
Label5.Caption = “Koor. X”: Label6.Caption = “Koor. Y”
Label7.Caption = “Açı”: Aci.Text = “”
KoorX.Text = “”: KoorY.Text = “”

cmdCiz.Caption = “Çi&z”
cmdGonder.Caption = “Gön&der”
cmdGonder.Default = True
Frame1.Caption = “Şekil Çiz”
Label1.Caption = “Çizim Alanı”
Label2.Caption = “Şekil İsmi :”
Text1.Text = “”
cmdKaydet.Caption = “Kay&det”

End Sub

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

‘imleç işaretinin (mouse için) çizim alanında farklı, çizim alanı dışında farklı görünmesinin sağlanması…

Me.MousePointer = 2
If (X < 1680 And Y < 480) Then Me.MousePointer = 1
If (X > 1680 + 8055 Or Y > 7455 + 480) Then Me.MousePointer = 1
If (X < 1680 And Y > 7455 + 480) Then Me.MousePointer = 1
If (X > 1680 + 8055 And Y < 480) Then Me.MousePointer = 1
If (X > 1680 + 8055 Or Y > 7455 + 480 Or X < 1680 Or Y < 480) Then Me.MousePointer = 1
End Sub

Bir önceki yazı VB'de Yazılan Bir Program'ı Parçalamak !!! VB Decompiler 2.2 hakkında bilgi vermektedir.

31-07-2009 18:56:39
 
merhaba bir çizim programı arıyorum
mesleki programı geliştirmek amacıyla bir cad programı arıyorum tabiki
istediğimiz şartları sağlayan
bununla ilggileniyorsanız beni arayın

cep 0533 726 69 42
not: çalışmalarınız karşılığı ücret ödemeyi düşünüyorum..

Konu Kilitli

"Çizim Programı v2.0" konusu hakkında etiketler
aci acili acisal adi alan basic basiccizim bilgisayar bilgisayarda birakilan bormi boyutlu cad cizgi cizilir cizim cizimi ciziminde cizme desen desenleri dikgen dizayn ekrana full gerekli hali hangi hayvan hesaplama icin ile indir kare karel kareler kareli kenar kenarda nasil ndi nesnede option poragmi pro program programda programi programini programla programlar programlari rdi resim resimli robot sekil sitesi sove tex ucgen v20 vb60 veresiye visual web webmaster yapilir

VB'de Yazılan Bir Program'ı Parçalamak !!! VB Decompiler 2.2 Önceki | Sonraki Visual Basic Her Türlü Program yazılır
Saat: 00:59 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik