webmaster
 
Konu Kilitli
01-12-2011 23:59:59
 

Fırtınaların Zararlarından Korunma Nedir?

Fırtınadan en çok etkilenen yerler şüphesiz fırtınaların sık görüldüğü alan+lardaki doğal ve yapay çevre ile orada yaşayan insanlar ve diğer canlılardır. Ancak çoğu zaman, fırtınanın ender görüldüğü yerler ve burada yaşayan insan lar da bu yıkıcı doğa olayından çok daha fazla zarar görmektedir. Çünkü bura+larda fırtınanın acımasızlığı yeteri kadar bilinmediğinden, önceden yeterli ön+lemler alınmamakta ve gerekli hazırlıklar da yapılmamaktadır.Buna karşılık fır+tınayla yaşamasınıöğrenmiş ülkelerde ve bölgelerde önceden bazı önlemler alındığı gibi,yapılan fırtına uyarılarına daha fazla uyulmaktadır. Bu durum dafırtınanın verebileceği zararları azaltmaktadır.Fırtınadankorunmak ve vereceği zararları azaltabilmek için aşağıdaki önlemlerinalınması ve bazı temel kurallara uyulması gerekir.Baştameteoroloji kuruluşları olmak üzere, diğer ilgili kuruluşlarca yapı+lanfırtına tahmin çalışmalarında; tropikal ve ekstra tropikal fırtınalargibi ge+niş ölçekli fırtınaların tahminleri yanında, daha lokal ölçeklioraj ve tornadola+rın tahmini konularına da ağırlık verilmelidir.Fırtınalarıntahmini ve takibi için, modern cihazlar kullanılmalı, fırtınaoluşmasına neden olabilecek koşullan tespit etmek ve oluşanfırtınaların merke+zini takip etmek için, elektronik gözlemsistemlerinden faydalanmalıdır. (Hava radar sistemleri, uydular v.b.).Fırtınaylailgili bilgi bankası oluşturmak, bir yerde görülen fırtınalarınenvanterini çıkarmak ve o yerin fırtınalara karşı duyarlılığını ortayakoymak, fırtınadan korunmada çok önemli bir etkendir. Çünkü görülenfırtınaların şid+detinin ve frekansının bilinmesi, önceden alınacakönlemler için çok önemlidir.Fırtınaya dayanıklı yapılaryapılmalıdır. Binaların yapımında kullanıla+cak malzemeler, çatıkaplamaları ve bina tipleri o yerin fırtınaya karşı duyarlı+lığına göreseçilmelidir. Bu nedenle, özellikle gelişmiş ülkelerde yapılara belirlibir standart getirilmiştir. Örneğin, ABD'de kasırgalardan çok etkilenenGüney Florida'nın bazı bölgelerinde binalar 192 km/saatlık rüzgâradayanabilecek bi+çimde yapılmaktadır. Bu Standard hastane ve okullargibi toplu bulunulan yer+ler için daha da yüksektir ve bunların içdüzenlemeleri (elektrik, laboratuvar v.b.) için de ayrı standardlargeçerlidir. Bu standardlara uyulmadığı takdirde si+gorta şirketlerisigorta yapmamaktadır.Yüksek yapıların esneyebilecek şekildeyapılması, çok yüksek binaların ve özellikle kulelerin rüzgârın hızınınyükseklikle arttığı düşünülerek sağa sola belli miktarda sarınabileceközellikte yapılması bu tip yapıların yıkılmasını ön+leyecektirYüksekyapılar çelik kafeslerle güçlendirilmelidir. Yüksek binaların içtenveya dıştan çelik kafeslerle çevrilmesi binaların fırtınadan zarargörmesini önle+yecek mal ve can kaybını en aza indirecektir.Fırtınasığınakları yapılmalıdır. Kuvvetli fırtınaların etkili olduğu alçakkıyılarda dayanıksız malzemelerden yapılmış binalar ne rüzgâra nedalgalara ne de sellere dayanabilir. Bunun için beton veya demirayaklarla yükseltilmiş be+ton barınaklar yapılmalıdır. Bunun en güzelörnekleri uluslar arası yardımlaş+mayla Bangladeş'de yapılansığmaklardır. Bir fırtına geçişinde yüzbinlerce kişi bu sığınaklardayaşamakta ve korunmaktadır.Özel Tornado sığınaklarıyapılmalıdır. Tornadodan korunmanın en iyi yolu, yerin altına yapılansığınaklara kaçmaktır. Bunlar genellikle betondan ya+pılmakta ve 1,5metre genişliğinde, 2,5 metre uzunluğunda ve 2 metre derin+liğindeolmaktadır. Hortumlar genellikle kuzey yarım kürede güney batıdangeldiği için, bu sığınakların kapısı kuzeydoğuya bakmalıdır. Sığınağıolmayan evlerde hortumdan korunmanın en iyi yolu pencerelerden uzakdurmak ve evin orta bölümündeki küçük bir odaya ya da dolabasaklanmaktır.Selden korunma önlemleri alınmalıdır. Kuvvetliyağış ve anî kar erime+lerine bağlı olarak oluşan sellenmeye karşıalınacak önlemlerin yanında kıyılar, alçak düzlükler ve buralarda yeralan yerleşim birimlerini, fırtına dalgalarının neden olabileceğisellerden korumak için de, önlemler almalıdır. Bu önlemler, dünyadakifırtına riski olan bütün kıyılar için olduğu gibi ülkemiz için dege+çerlidir.Örneğin, Japonya'nın Osaka kentinde kasırganınzararlarından korunmak için acil olarak kurulabilen bariyerler vardır.Yine Kuzey Avrupa'da gel-git ola+yının etkili olduğu zamanlardagörülebilecek bir fırtınanın da etkisiyle deniz su+larının kıyılarıişgal edebileceği düşünülerek çeşitli önlemler alınmıştır. NitekimHollanda'da koruyucu deniz bentleri böyle durumlarda devreyegirmektedir. İngiltere'de Thames nehrinin deniz dalgalarının etkisiylekabarması durumun+da etrafına zarar vermemesi için, on adet büyükkapıdan oluşan bir bariyer sis+temi tesis edilmiştir. Bu tip bariyerlerhem deniz kabarmasından dolayı oluşan sel olayını, hem de dalganınyıkıcı etkisinin kıyılardaki etkisini yok etmekte ve+ya en azaindirmektedir.


Bir önceki yazı Beyni Bozan Gen WDR62 Nedir? hakkında bilgi vermektedir.

Konu Kilitli

"Fırtınaların Zararlarından Korunma Nedir?" konusu hakkında etiketler
alinabilir alinacak alinan alinir alinmalidir bolgeler cevremizin cevreye cok deep eve firtin firtina firtinadan firtinadankorunma firtinakorunma firtinakurtulma firtinalardan firtinalarin firtinanin firtinasinda firtinasindan firtinaya fitinanin hangi hortumun insanlara japonya kar karsi kasirga korumanin korunma korunmak korunmalarin korunmanin kurtulma nedi nedir nedira neler nelerdir oldugu onlem onlemler sel selden selin sellenme tropikal verdigi verebilecegi verecegi yapilmali yapmaliyiz yerler yollari yontemleri zarar zarari zararlar zararlardan zararlari zararlarindan zararlst

Beyni Bozan Gen WDR62 Nedir? Önceki | Sonraki Olber Paradoksu Nedir?
Saat: 12:16 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik