webmaster
 
Konu Kilitli
19-02-2008 14:46:18
kadınca
 

mini webmaster sözlüğü-temel kelimeler

Alta Vista
Digital Equipment Co. firmasına ait olan Alta Vista, popüler Internet tarayıcı servislerinden biridir. Servisin amacı; aradığınız bilgiye, web sayfasına veya haber grubuna ufak bir aramadan sonra ulaşabilmenizi sağlamaktır. 16.000.000 web sayfası ve 13.000 haber grubu içinde arama yapabilmektedir. Alta Vista'nın size sunacağı iki arama seçeneği ile mutlaka aradığınız bilgiye ulaşırsınız. Alta Vista'ya http://www.altavista.digital.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Anchor
HTML dosyalarında kullanılan "anchor" aktif döküman içinde başka bir bölgeye gitmek veya bambaşka bir sayfaya dallanmak için kullanılır. (Genellikle altı çizili mavi bir metin şeklindedir.)

AOL
AOL, America On Line'ın kısaltılmasından oluşmuştur. Sadece Amerikada 4.5 milyon kullanıcısı olan America On Line her ne kadar ev kullanıcılarına hizmet veren bir sistem olsa da Internet erişimi de sağlamaktadır. Maalesef Türkiyede AOL bağlantısı sağlayan bir kuruluş yoktur. America On Line hakkında daha çok bilgiye sahip olmak için AOL.com - Welcome to AOL adresine bir göz atın.

Archie
Archie Sayısı, binleri aşan ftp sitelerinden, istediğiniz dosyaları bulabilmeniz için gerekli olan bir veritabanı araştırma aygıtıdır. Archie'yi kullanarak istediğiniz dosyayı, isme, konuya yada anahtar sözcüğe göre aratabilirsiniz. Bu günlerde Web siteleri de bu tip özellikler kazandığı için Archie'lerin kullanımı gittikçe azalmaktadır.

Attribute
HTML sayfalarında kullanılan kontrollerin (TAG) aldığı parametrelerdir. Her bir parametre kontrole yeni bir özellik ekler. Bazı parametreler değer alır bazıları ise olduğu gibi kullanılır.

Awk Unix'in özelliklerini de taşıyan oldukça güçlü bir "yığın dilidir." Awk, Unix kabuğunun dosya işleme arabirimlerine, "C" benzeri yapısal programlama gibi bir çok ilave getirir.

Backbone
Büyük veri kapasitesine sahip bir ağı besleyen hızlı bir hat veya bir seri bağlantıdır.

Backgrounds
HTML özgün Web sayfaları hazırlamanız için beğendiğiniz resimleri arka-fon olarak kullanmanıza izin verir. HTML 3.0'ı destekleyen tüm Web tarayıcıları sayfanızın arka fonuna koyduğunuz resmi görüntüleyebilir. Bunu yapmak için BODY tanımının hemen yanına BACKGROUND tag'ını eklemelisiniz. Mesela "duvar1.gif" isimli bir resmi arka fon yapmak için aşağıdaki satır yazılmalıdır:

< body background="duvar1.gif">

HTML herhangi bir resmi arka fon yapabildiği gibi resim kullanmadan arka fon rengini de değiştirebilir. bunun için yine BODY'nin ardından BGCOLOR="RRGGBB" parametresini kullanmalısınız. RR, GG ve BB, kırmızı, yeşil ve mavi renklerin ne oranda karıştırılacağını gösteren Hex sayılardır. Bu sayıların her biri ondalık düzende 1'den 255'e kadar bir sayı olabilir. Örneğin arka fon rengini beyaz yapmak için:

< body bgcolor="#ffffff">

gibi bir satır kullanmalısınız. Arka fona konulmak istenen bir resim her zaman Web tarayıcı tarafından döşenecektir böylece ufacık bir resimle etkileyici arka fonlar yaratmam mümkündür. Arka fonlar konusunda daha çok bilgi sahibi olmak ve çeşitli örnekler için http://www.sci.kun.nl/thalia/guide/color/faq.html adresine bir gözatabilirsiniz.

Backlinking
Backlinking geçen senenin sonlarında Lycos tarama servisi tarafından düşünülmüş zekice bir özelliktir. Hiç bir Web servisi sizi başka servislere bağlayıp sonra unutulmak istemez. Bu yüzden Lycos, sizi başka bir servise bağladıktan sonra geri dönebilmenizi sağlayan bir sistem geliştirmiştir.

Bandwidth
"Bandwidth" bir aygıtın algılayabileceği elektrik frekans alanıdır. Bu terim iletişim teknolojisinde bir taşıma ölçüsü olarak kullanılır. Bu terimin Internet'teki anlamı ise belirli bir sürede ne kadar bilgi akışı sağlandığıyla ilgilidir.

Bir önceki yazı WAP Nedir? Wireless Application Protocol hakkında bilgi vermektedir.

19-02-2008 14:49:14
kadınca
 
Body
HTML sayfalarında kullanılır. HTML sayfalarını oluşturan kodları barındıran "Başlık" ile "Son" arasındaki bölümdür.

Browsers (Web tarayıcı)
World Wide Web üzerinde dokümanların transfer edilip görüntülenmesini sağlayan programlara "browser" adı verilir. Sakın Web tarayıcıların Netscape, MS Internet Explorer ve Mosaic'le sınırlı olduğunu sanmayın. http://www.browserwatch.com dresinde bir göz atın. İstemediğiniz kadar çok ve çeşitli tarayıcıyı bir arada bulacaksınız.

CGI (Common Gateway Interface)
Web tarayıcılarının Web Hizmetçileri ile iletişim kurmasını sağlayan arabirimdir. Web tarayıcıları CGI aracılığıyla, HTML içindeki formları ve döküman kaynaklı sorgulayıcıları Web hizmetçilerinin anlayabileceği hale sokarlar.

Character entity
Standart olmayan karakterler de HTML sayfalarınız içinde yer alabilir. Böyle karakterler (veya karakter katarları) bir "&" işareti ve ":" işareti arasına yazılır.

Clickable map ("tık"lanabilir harita)
HTML'nin bu özelliğini kullanarak bir resmin değişik yerlerine tıklandığında kullanıcıyı bambaşka adreslere taşımasını sağlayabilirsiniz.

Client
Internet üzerindeki bir sunucuya bağlanmış olan "müşteri" makinaya "client" ismi verilir.

19-02-2008 14:49:55
kadınca
 
Compuserve
Compuserve’de America On Line gibi dünyanın en büyük on-line servislerinden biridir. Aradaki fark Compuserve'ün daha çok iş dünyasına yönelik olmasıdır. Compuserve'den Internet'in bir çok servisine metin-tabanlı bağlanabilirsiniz. Compuserve aynı zamanda Spry Inc firmasının da sahibidir. Bu yüzden Spry Inc'e ait olan Mosaic web tarayıcısının promosyonlarını gerçekleştirmektedir. Compuserve, yakında kendisi dışında Internet'e ayrı bir tarayıcıyla bağlanmak istemeyenler için Microsoft Internet tarayıcısının özel bir sürümünü destekleyecektir. Compuserve hakkında Internet üzerinden bilgi almak için CompuServe.Com ve Virtual Private Server (VPS) Hosting adreslerine bağlanabilirsiniz.

Conferecing (konferans)
Web üzerinde, iki yada daha fazla bilgisayar aracılığıyla, yüzyüze, görsel ve sesli iletişimdir. Günümüzde hatların elverişsiz olması nedeniyle eş-zamanlı bir görüşme sağlamak olanaksızdır. Web'ler bu tip iletişimi sağlamak açsınıdan BBS'lerden daha elverişlidir. http://webnotes.ostech.com adresinde bu konu hakkında bir demo bulabilirsiniz.

Cyberspace
Bu kelime aslında "William Gibson"un yazdığı "Neuromancer" adlı kitapta ses görüntü ve histen oluşan sanal çevreyi tanımlamak için kullanılmıştır. Günümüzde ise "Cyberspace" dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının oluşturduğu devasal bilgi akışını tanımlamak için kullanılıyor.

DNS (Domain Name System)
DNS (Domain Name System) Bağlanılan sunucu ismini açık Internet adresine çevirmek için kullanılan bir mekanizmadır. Internet üzerinde aynı adlı iki veya daha fazla sunucu isminin olmaması da yine DNS sistemi sayesinde gerçekleşmiştir.

Document (döküman)
Bir HTML dosyasının tüm içeriğine birden döküman denir.

Domain name
Internet sitesini tanımlayan isimdir. Bir "Domain Name" noktalarla ayrılan iki yada daha çok parçadan oluşmak zorundadır. Bir makinenin birden çok ismi olabilir, fakat bu adreslerin hepsi aynı makineyi işaret eder. Ortada, gerçek bir bilgisayar olmamasına karşın bir "domain name" olabilir. Bu, Internet'te bir Web sayfası olmasını isteyen firmalar tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu erişimi sağlayan firmalar genellikle "Internet Erişim Sağlayıcılarıdır. Web sayfasına gelen postalar öncelikle ana makina tarafından alınıp, sonradan yalancı "domain name"e sahip makinaya iletilir.

DTD (Document Type Definition / Döküman Tipi Tanımı)
DTD (Document Type Definition / Döküman Tipi Tanımı) Döküman içinde kullanılabilecek yapısal elementleri, takıları ve formları kapsayan biçimsel bir SGML tarifnamesidir.

E-mail (elektronik-posta)
Internet'e bağlı makineler birbirlerine elektronik-posta atmak suretiyle haberleşebilirler. Elektronik-postalar'a tarih, saat, gönderen kişi, postayı alması gereken kişi, ve postanın konusu mutlaka yazılmalı, sade ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.

Footer
HTML dökümanının "dip" bölümüdür. Bu bölümde genellikle tarih, yapımcı ve döküman hakkında bilgiler bulunur.

Forms
HTML sayfalarında Web servisine bağlanan kullanıcıdan Web tarayıcısı sayesinde bilgi almak için kullanılır. Daha sonra bu bilgiler sunucu makinede kurulu olan özel bir programla değerlendirilir. Web sayfaları üzerinde formlar yaratmak için CGI programlamayı bilmek gerekir. CGI hakkında daha çok bilgi edinmek için http://the-inter.net/www/future21/html.html sayfasına bir göz atabilirsiniz. Bu adreste Web sayfası yaratmak ve CGI ile formlar yaratmak hakkında güzel bilgiler bulacaksınız.

FTP File
Transfer Protocol sadece bir protokol değildir, bu protokol Internet üzerinde veri yollamanın ve almanın en çok kullanılan biçimidir. FTP kullanılarak başka bir Internet sitesine "login" olunur ve buradaki dosyalara "site sorumlusu"nun hak tanıdığı kadar erişim sağlanır.

Gateway
Gateway, teknik olarak aynı türden olmayan iki protokol'ün anlaşmasını sağlayan donanım yada yazılım anlamına gelir. Örneğin Compuserve'ün kendi mesaj formatı ile Internet e-mail formatı arasında değişimi sağlayan bir "geşiç kapısı" vardır. Ama bu terim Internet üzerinde genellikle, bir sistemden diğer bir sisteme geçiş sağlayan bir mekanizmayı anlatır.

19-02-2008 14:50:40
kadınca
 
GIF (Graphics Interchange Format)
GIF Graphics Interchange Format, grafik dosyalarını sıkıştırmak ve böylece veri aktarma zamanından tasarruf etmek amacıyla Compuserve tarafından yaratılmış bir grafik formatıdır. Web dökümanlarında sık sık kullanılır.

Gopher Internet üzerinde hypertext kullanmadan değişik menülerdeki materyallere ulaşmayı sağlar.

Grafikler daha büyük olmaları ve yavaş yüklenmelerine rağmen grafiklerin görsel çekiciliği her zaman web servislerini onları bolca kullanmaya itmiştir. Günümüzde Internet üzerinde sıkça kullanılan ve güçlü sıkıştırma algoritmalarına sahip iki grafik formatı vardır: GIF ve JPEG. Grafikler hakkında ipuçları istiyorsanız bir UseNet haber grubu olan comp.infosystems.www.authoring.images adresine bağlanabilirsiniz

Groupware
Aynı bilgiler üzerinde çalışan, aynı binada, odada veya ağ üzerinde çalışan bir grup insan için tasarlanan programlara denir.

Heading (Başlık)
HTML dökümanlarında genellikle yazının başlığının ve genel tanımların bulunduğu bölgedir. < head > ve < /head > takıları arasına yazılır.

HotJava
Sun MicroSystems tarafından tasarlanmış Mosaic-tipi web tarayıcılarına alternatif olarak tasarlanan yeni bir Java destekli web tarayıcısıdır. Özellikle "etkileşimli" web sayfaları geliştirmek isteyenler için tasarlanan bu tarayıcının yapımı henüz bitmemiştir.

HTML (HyperText Markup Language)
HTML (HyperText Markup Language) World Wide Web'in bilgi görüntülemekte kullandığı dosya formatıdır. HTML sayfaları kullanarak metinler değişik şekillerde ekrana getirilebilir, sayfalara resim, ve ses eklenebilir.

HTML zaman zaman bir programlama dili olarak nitelendirilir fakat bu yanlıştır. HTML sadece sayfanın oluşturulması için bazı biçimleri ve eklentileri içerisinde barındırır, bu yönüyle HTML bir dil olmaktan çok masaüstü yayıncılığa daha yakındır. Günümüzde HTML sayfalarının kolayca oluşturulabileceği editörler mevcuttur. HTML hakkında profesyonel bilgi için 40 ülkeden 5.000 üyesi olan HTML yazıcıları derneğine synet.net - Cheap Auto Insurance, Playstation3, Synet adresinden ulaşabilirsiniz.

HTML sayfalarını uzun uzun yazmak istemiyor yada ilginç görünümlü bir koleksiyon görmek istiyorsanız http://the-inter.net/www/future21/html.html adresine mutlaka bağlanın.

HTTP Internet üzerinde HTML sayfalarının aktarılması için "HyperText Transport Protocol" isimli standart bir protokol kullanılır. Hiç şüphe yok ki World Wide Web üzerinde ençok kullanılan (ve en önemli) protokoldür.

Hypermedia
Az kullanılan bir terimdir. Metin, grafik, ses, hareketli görüntü gibi Internet üzerinde iletişimi mümkün olan her türlü medyayı ifade eder.

Hypertext
HyperText, dökümanları biçimlendirmek, resim eklemek, bağlantılar yaratmak için kullanılan methotdur.

hypertext link / hyperlink HTML sayfasında bir takı (tag) kullanılarak başka bir dosya ile oluşturulan bağlantıdır.

Imagemap
Imagemap bir çok bağlantı barındıran bir grafiktir. Bu grafik değişik yerlerine basıldığında sizi farklı URL adreslerine veya bağlantılara götürecek biçimde bölümlenmiştir. Böyle bir tekniği gerçekleştirmek için öncelikle ilgili GIF dosyasını yaratmalı sonra da "harita dosyasını" yaratmak için http://www.boutell.com.mapedit/ adresinden bulabileceğiniz MapEdit gibi bir program kullanmalısınız. Bu tip programlar CGI dilini kullanarak görüntünün içine değişik bağlantılar yerleştirir.

InfoMarket IBM'in sahibi olduğu bedava (şimdilik) ve oldukça etkileyici bir arama servisidir. Bu servise http://www.infomkt.ibm.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Interlaced GIF
Normal bir GIF resmi HTML sayfası yüklenirken yukarıdan aşağıya doğru yüklenir. Eğer GIF veya JPEG formatındaki resminiz "Interlaced" özelliğine sahipse. HTML sayfanız yüklenirken kademe kademe, çözünürlüğü gittikçe artarak görülecektir. Böyle GIF dosyaları kullanıcıya, dosya daha hızlı yükleniyormuş hissi verir. (Aslında daha hızlı yüklenmez, sadece bir göz yanılmasına neden olurlar.) GIF'lerinizi bu formatta kaydetmeniz aynı zamanda kullanıcıya nasıl bir resmin yükleneceğini önceden bilme şansı verir.

IP
1. Internet Protocol - Internet'in temel işletme protokolüdür.

2. Internet Provider - yada Internet Access Provider. Kendi servisleri üzerinden başka kullanıcıları Internet'e bağlayan, genellikle ticari amaçlı kuruluşlardır.

IP address
Internet üzerindeki her makine sadece bir tane IP numarasına sahip olabilir. Buna karşılık kullanıcıların servis isimlerini daha rahat hatırlamaları için makinelere bir yada daha fazla "Domain Name" atanabilir. IP adresi noktalarla bölünmüş 4 sayıdan oluşur. (Örnek: 194.72.183.106)

Java Sun
Microsystems'in yarattığı kolay kullanılır, güvenli, nesneye dayalı ve güçlü bir programlama dilidir. HTML dilinin eksiklerini kapamaya yöneliktir. Bu dil Netscape 2.0 veya Sun Microsystems'in HotJava web tarayıcısıyla görüntülenebilir. Ayrıca bir derleyiciye gerek yoktur. Dil hakkında daha çok bilgi ve örnekler için Java Technology adresini deneyin.

19-02-2008 14:51:23
kadınca
 
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
JPEG Joint Photographic Experts Group sözcüklerinin kısaltılmasından meydana gelen grafik formatıdır. Çözünürlüğü ve renk sayısı çok fazla durağan grafikleri yüksek oranda sıkıştırıp saklayabilen bir formattır. JPEG formatı grafik dosyalarında sıkıştırma yaparken "tolerans oranları" kullanır. Bu oranlar dosyanın gerçeğe yakınlık derecesini belirtir.

Link (bağlantı)
HTML bağlantıları döküman içinde sizi başka bir konuma, aynı serviste başka bir dosyaya veya bambaşka bir servise yollayabilir. Not: Bağlantılar genellikle mavi ve altı çizili metinden oluşur.

listserv Çok kullanılan bir e-mail programıdır. Kullanıcılara posta listeleribe abone olma, katkıda bulunma ve çıkma şansı verir.

Lycos
Altavista tarafından zirvedeki yeri tehdit edilen Lycos, popüler web tarama servislerinden biridir. Lycos "backlinking (bkz. backlinking)", java animasyon desteği, 8 milyon URL adresi ve her ay eklenen 700.000 yeni adres ile çok güçlü bir veritabanı oluşturmaktadır. Siteye Lycos adresinden ulaşabilirsiniz.

mailing lists Belirli bir Internet posta listesi arıyorsanız

WebHero - Web Hosting, Superior Support, Domain Registration

adresindeki arama özelliğine de sahip listeye bakabilirsiniz.

Majordomo
En çok kullanılan e-mail programıdır. Kullanıcılara posta listelerine abone olma, katkıda bulunma ve çıkma şansı verir.

Map
Web tasarımında kullanılan, yüklenen grafiğin belirli bölgelerine basıldığında değişik bağlantıları çağırmak için kullanılan sistemdir.

Markup language
Internet üzerinde dökümanlara biçim kazandırmak üzere hazırlanmış mark-up karakterlerini deşifre eden dile denir. Bilgisayara okunan dosyanın ekranda nasıl biçim alması gerektiğini anlatır. HTML Web sayfaları hazırlamak için geliştirilmiş bir mark-up dildir.

Metacharacter
HTML dosyası içinde özel bir durumu gerçekleştirmek için kullanılan karakterlerdir. Bu karakterler parantez "( )", ve "&", diyez "#" ve noktalı virgüldür";".

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Internet üzerinde postalara grafik, sıkıştırılmış dosya gibi dökümanların iliştirilmesini sağlayan standarda verilen addır. MIME sayesinde bir postaya eklenen metin tabanlı olmayan (örneğin sıkıştırılmış bir dosya) bir dosya, ilişkisi bulunan program vasıtasıyla görüntülenir.

Mosaic
NCSA tarafından tasarlanan Machintosh, Windows ve Unix ortamlarının tümünde birden çalışabilen ilk Web tarayıcısıdır.

MPEG
Hareketli görüntüleri 200:1 oranına kadar sıkıştırmaya yarayan oldukça etkili bir grafik formatıdır. Format sadece bir sonraki karedeki değişen pixelleri gözlemlediğinden sıkıştırma oranı durağan görüntülerde daha da artmaktadır. Motion Pictore Experts Group tarafından geliştirilen format PC'lerde oldukça çok kullanılmaktadır.

NCSA Mosaic web tarayıcısının yaratıldığı akademik bir kuruluş olan National Center for Supercomputer Applications'un kısaltılmışıdır.

Netscape
Netscape firmasının bir ürünü olan Netsace Navigator NCSA tarafından geliştirilen Mosaic'in temelleri üzerine kurulmuştur. Şu günlerde 32 Bit sürümündeki Java eklemesiyle ve her sürümünde gelen yeniliklerle en çok aranan Web tarayıcısı durumuna gelmiştir.

Mosaic'in asık yaratıcısı olan Mark Andreessen NCSA firması tarafından kiralanarak Netscape'i yarattı. Firma ismini Netscape Communications Co. olarak değiştirip halka açıldı ve her biri milyarder oldu. Firma aynı zamanda Web sunucusu olmak isteyenler için de yazılım pazarlıyor. NCSA'ya bağlanıp Netscape'in son sürümünü edinmek için AOL.com - Netscape adresine bağlanın.

Perl
Unix altında CGI programlarına alternatif olarak çıkan güçlü bir programlama dilidir.

19-02-2008 14:52:56
kadınca
 
POP (Post Office Protocol)
POP (Post Office Protocol) Herhangi bir SLIP, PPP bağlantı sağladığınızda genellikle bir POP hesabınız olur. Bu hesap postanızı atmak için e-mail programınızı kullanmanızı sağlar. Kısaltmanın diğer bir açılımı ise Point of Presence'dir

Port address
TCP/IP tabanlı uygulamalar hattın diğer ucundaki bilgisayarla konuşmak için belirli bir port adresi kullanırlar. Port adresi, içinde verilerin nereden alınıp nereye verileceğini kesin olarak saptayan bir mekanizma barındırır.

PPP (Point to Point Protocol)
PPP (Point to Point Protocol) Modem aracılığıyla seri bağlantılar gerçekleştirmede kullanılan yeni bir protokoldür. SLIP protokolüne göre hata düzeltme ve sıkıştırma özellikleri daha gelişmiş olduğundan bu protokolden %5-10 daha hızlıdır. Çoğu Web tarayıcısı PPP veya SLIP bağlantısı istemektedir.

Protocol (Protokol),
iki bilgisayarın birbirlerine veri yollarken izledikleri biçim, veri aktarma formudur. Protokoller bilgisayara alt düzey kodlar yollayarak iki makine arasındaki iletişimi sağlar.

RealAudio
Web Tarayıcılara FM kalitesinde konuşma ve müzik dinlemek için eklenen bir programdır. Bu programı tek başına kullanabileceğiniz gibi Netscape'e de ekleyebilirsiniz. Bu program hakkındaki demolar için Sony Magic Link'i http://gnn.com/gnn/wr/ads/song/ adresinden yada Real Audio'yu http://www.realaudio.com adresinden bulabilirsiniz.

Search engines (arama servisleri)
Kişileri istedikleri bilgiye veya Web sayfasına ulaştırmayı amaçlayan "Internet tarayıcı" servislerdir. Bu servislerin uzayıp giden bir listesini http://www.rpi.edu/Internet/Guides/decemj/icmc/top.html adresinde bulabilirsiniz

SGML (Standart Generalized Markup Language)
SGML (Standart Generalized Markup Language) Tüm platformlarda aynı olarak görülecek dökümanlar yaratmak için kullanılan ISO standartıdır.

SLIP Serial Line Interface Protocol (Seri Hat Arabirim Protokolü)
SLIP Serial Line Interface Protocol (Seri Hat Arabirim Protokolü) TCP/IP'ye göre modası geçmiş bir iletişim protoklüdür. Protokolün amacı modem aracılığıyla, bir ağ ortamına tıpkı ağda bir kullanıcıymış gibi bağlanmaktır. Bu protokolün yerini fonksiyonları bakımından bir farkı olmayan fakat daha hızlı olan PPP protokolü almıştır.

Spider (örümcek)
Web tarama servislerinin veritabanlarını büyütmek için bıkmadan, usanmadan yeni Web sayfaları ve onlara ait bağlantıları bulan programlara "örümcek" ismi verilir.

Submit-it (Web servisini tanıtmak)
Kendi web sayfalarının reklamını yapmak isteyenler için izlenebilecek en kolay yol, URL adresini gözde tarama servislerine yazdırmaktır. http://www.submit-it.com adresine URL adresinizi verdiğinizde adresiniz 15 ayrı tarama servisine otomatik olarak yollanacaktır. Bunun dışında URL adresinizi yazdırmadan geçmemeniz gereken bazı tarama servisleri şunlardır:

AltaVista - http://www.altavista.digital.com

NCSA-Mosaic - NCSA Mosaic bounce page

Ticari siteler indeksi - http://www.directory.net

Excite - My Excite

Syntax Checking (doğruluk kontrolü)
Yarattığınız onlarca Web sayfasının hepsinin bir arada doğru olarak çalışması veya HTML standartlarına uydurulması zor bir iştir. Bunun için HTML sayfalarınızın doğruluğunu kontrol eden programlar kullanılmaktadır. Bu programlar sizin yerinize, belirttiğiniz tüm Web sayfalarını kontrol ederler. Bu programlardan edinmek için

HTMLCheck'in http://www.halsoft.com/html-tk/

Weblint'in ftp://ftp.khoros.unm.edu/pub/perl/www/

Webber'ın ftp://ftp.onramp.ca/csd/pub/

adreslerine bağlanın.

Tag (etiket)
HTML'de dökümana biçim vermek için kullanılan etiketlerdir. Kaynak içinde kolayca fark edilirler çünkü her zaman "< " ve "> " işaretleri arasına yazılırlar.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol cümlelerinin kısaltılmış halidir. Internet'i oluşturan protokollerdir. Başlangıçta Unix işletim sistemi için tasarlanmış olup günümüzde birçok işletim sistemini desteklemektedir.

Telnet
Bir Internet sitesinden diğerine bağlanmak için kullanılan komut ve programdır. Komutu kullanarak bir internet sitesine bağlandığınızda karşınıza sitenin "login:" komut satırı gelecektir. Böylece Internet üzerinde iki makine direkt (ve özel) olarak birbirine bağlanabilir.

Transparan GIF
Bir çok servis Web sayfalarının güzel görünmesi için grafik arka fonlar kullanıyor. Bu fonun üzerine bir resim yerleştirildiğinde resmin hiç işinize yaramayacak yerleri güzel arka fonunuzun görünmesini engelleyebilir. Bunu önlemek için "transparan GIF"ler kullanılır. GIF dosyasındaki herhangi bir rengi transparan olarak atadığınızda o renk görülmeyecek, onun yerine arka fonunuz görüntülenecektir. Paint Shop Pro'nun 3.12 sürümü bu işi yapabilmektedir.

19-02-2008 14:53:53
kadınca
 
URL (Uniform Resource Locator)
URL Uniform Resource Locator Web üzerinde ulaştığınız yerin kimliğini belirler. Tam bir URL'nin görünümü aşağıdaki gibidir.

http://info.cern.ch:80/hypertext/WWW...ddressing.html

Bu adres şöyle ayrılır:

http:// protokol veya veri kaynağı

info.cern.ch alan ismi (domain name)

:80 "port" adresi

/hypertext/WWW/addressing/ atlanacak dizin adı

addressing.html açılacak döküman adı

protokol veya veri kaynağı Bu bölüm veriye ulaşmak için kullanılacak protokolü belirtir. Başlıca protokoller şunlardır:

http:// HTML dosyalara ulaşmak için kullanılır

ftp:// download edilebilir bir dosyayı belirtir.

mailto:// e-mail yollamak için kullanılacak uygulamaya bağlanır

file:// lokal bir dosyayı işaret eder

alan ismi (domain name) Bağlanılmak istenen sunucunun Internet üzerindeki ismidir. Bir alan isminin uzantısı genellikle onun tipini de belirler:

.com ticari kuruluş

.edu öğretim

.mil askeri

.net servis sağlayıcı

.org kar amaçlı olmayan organizasyon

"port" adresi

http:// protokolü sadece :80 portunu kullandığından genellikle bu takı kullanılmaz.

atlanacak dizin adı

Web sayfasının sunucu üzerindeki dizinini belirtir.

açılacak döküman adı

Web sayfasının sunucu üzerindeki spesifik dosya adını belirtir. Kullanılmak zorunda değildir.

VDOWave
VDOWave hareketli görüntüleri sıkıştırmakta kullanılan ilginç bir yöntemdir. Bu yöntemin en somut örneği VDOLive'dir. Bu aygıt popüler Web tarayıcılara eklenerek eş-zamanlı videoların büyük ölçüde sıkıştırılarak görüntülenebilmesini sağlamıştır. Programın Netscape web tarayıcısı için "içine-ekle"sini ve diğer tarayıcılar için yardımcılarını ftp://www.pcworld.com/pub/win95/internet/plgply32.exe adresinden edinebilirsiniz "VDO Live Video" özelliği barındıran servislere bağlanabilirsiniz.

Veronica
Nevada Üniversitesinde geliştirilmiş olan Veronica (Very Easy Rodent Oriented Net-Wide Index to Computerized Archives) binlerce gopher servisindeki her bir menü maddesini içeren devasal bir veritabanıdır. Devamlı güncellenen Veronica veritabanı, bir çok gopher menüsünden bulunabilir.

Virtual reality (sanal gerçeklik)
Kullanıcının müdahale edebildiği 3-Boyutlu ortama verilen addır. Sanal gerçeklik sayesinde kişi ilüzyonlarla yaratılmış 3-Boyutlu dünyaya adım atabilir, oradaki nesnelerle iletişim kurabilir. http://www.zd.net.com adresinde bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve bedava programlar bulabilirsiniz.

WebCrawler
America OnLine'ın bedeva Internet tarama servisidir. Lycos tarama servisinden küçük olan servis her ay 3.000 yenisi eklenen 60.000 web sitesini tarayabilmektedir. WebCrawler Web Search adresine bağlanıp WebCrawler'ın yeni kullanıcı arabirimi ile tanışabilirsiniz.

Webmaster
Bir web sitesinin yönetimini üstlenen kişiye "Webmaster" adı verilir. Webmaster'ın görevi Web sitesininin tasarımını yapmak ve "çarpıcıcığını" korumaktır. Günümüzde bu işi tek bir kişinin yapması çok zordur. Bunun için genelde bir web sitesini birden çok kişi "takım" ruhuyla ayakta tutar.

Alan (Domain)
Bir ağ üzerindeki bilgisayarları tanımlamak için kullanılan sınıflandırma.

Alanadı (Domain Name)
Internet üzerindeki her bilgisayara verilmesi gereken (kişisel bilgisayar ve çok kullanıcılı sistem farketmeksizin) alfanumerik adres. Dünyada tek olması gereken bu adresler noktalarla ayrılmış bir dizi karakterden oluşur.

Alan Adlandırma Sistemi (Domain Name System - DNS)
Bilgisayarlara ait Alanadlarına karşılık gelen IP Adreslerini çözerek bağlantının kurulmasını sağlayan sistem. Herhangi bir bilgisayara alanadı ile bağlantı kurulmaya çalışıldığında, bağlantının sağlanabilmesi için bu adres Alan Adlandırma Sunumcusu tarafından sayısal adrese çevirilir.

Basit Mektup Transfer Protokolü (Simple Mail Transfer Protokol - SMTP)
Internet kullanıcılarının birbirlerine elektronik mektup göndermesini ve almasını sağlayan protokole verilen ad.

Bağ (Link)
WWW dokümanları arasında geçiş olanağı sağlayan bir referans. Bir dokümandaki bir bağ kullanıcıyı diğer bir sayfaya götürür.

Bilgisayar Ağı (Computer Network)
Bilgisayarların birbirleri ile iletişim sağlayabilmesi, diğer bir ifade ile elektronik verinin transferi için gerekli kablolama alt yapısına verilen genel ad.

Çevirimiçi Bağlantı (Dial-Up Connection)
Modem cihazı kullanılarak Internet bağlantısı yapılması.

Çok Kullanıcılı Sistem (Multi-User System)
Üzerinde bulunan kaynakların (disk, hafıza, işlemci vb.) birden fazla kullanıcı tarafından ortaklaşa kullanılmasına olanak sağlayan sistem.

Dosya Transfer Protokolü (File Transfer Protocol - FTP)
Kullanıcının Internet üzerindeki bir bilgisayardan diğerine dosya transferi yapmasını sağlayan protokole verilen ad.

Elektronik Mektup/e-mektup (Elektronic Mail/e-mail)
Internet üzerindeki bilgisayar kullanıcılarının haberleşmek için gönderdikleri ve aldıkları elektronik mesaj.

Elektronik Mektup Adresi (Elektronic Mail Address)
Elektronik Mektup gönderirken belirtilmesi gereken adres.

Elektronik Tartışma Listesi (Electronic Discussion List)
Elektronik Mektup gönderilerek listenin diğer üyeleri ile haberleşme olanağı sağlayan elektronik ortam.

Ev Sayfası (Home Page)
Bir WWW adresine giriş noktası olarak bağlanılan sayfaya verilen ad.

Grafik Tabanlı Ortam
Ekranda metin, ses, animasyon, resim vb. dosyaların görüntülenebildiği ortam.

Gözgezdirici (browser)
Internet üzerindeki pek çok kaynağa ulaşarak bilgi transfer eden istemci program. Örneğin; Netscape Navigator/Communicator ve Internet Explorer programları World-Wide Web gözgezdiricileridir.

Haber Grupları (Newsgroups)
İlan tahtası benzeri, elektronik mektup gönderilerek tartışma ve haberleşmeye olanak sağlayan, ilgi konularına göre ayrılmış elektronik ortam.

Hiper Doküman (HyperText)
İçerisinde bağlar bulunan, HTML dili ile oluşturulmuş dokümanlara verilen ad.

HTML (HyperText Markup Language)
WWW programı tarafından görüntülenebilmesi için WWW sayfalarının hazırlanmasında kullanılan dil.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
Dokümanlar arası bağları kullanarak HTML dilinde yazılmış programları görüntülemesi için WWW programı tarafından kullanılan protokol.

Internet
TCP/IP protokolünü kullanarak haberleşen bilgisayar ağlarından oluşan uluslararası en büyük ağ.

Internet Adresi (Internet Address)
Bir bilgisayarı tanımlamak için verilmiş isim veya numaradan oluşan adres.

IP Adresi (IP Address)
Internet üzerindeki her bilgisayara verilmesi gereken sayısal adres.

Internet Explorer
Grafik tabanlı WWW istemcisi olarak kullanılan programlardan biri.

İstemci (Client)
Sunumcu bilgisayardan kullanıcının istekleri doğrultusunda bilgi transfer eden program veya bilgisayara verilen genel ad.

İstemci/Sunumcu Modeli (Client/Server Model)
İstemci programın lokal bilgisayarda çalışarak Internet üzerindeki bir sunumcudan bilgi alması şeklinde çalışan model.

İşaret (bookmark)
World Wide Web servislerine kolay ulaşım için adreslere kısayol tanımı konulması.

Karakter Tabanlı Ortam
Ekranda sadece karakterlerin görüntülenebildiği ortam.

Kişisel Bilgisayar (Personal Computer - PC)
Üzerinde bulunan kaynakların tek bir kullanıcı tarafından kullanılmasına olanak sağlayan bilgisayar.

Kullanıcı Kodu (Username/Login Name)
Çok kullanıcılı sistemler üzerinde kullanıcıya özel ayrılmış disk alanını kullanabilmek için gerekli adlandırma. Kullanıcılara; sisteme bağlanırken gerçekten sistemin kullanıcısı olup olmadığını kontrol edebilmek için bir kullanıcı kodu ve şifre verilir.

Liste Sunumcusu (Listserv, Listproc vb.)
Elektronik Tartışma Listesi servisini veren sisteme verilen ad.

Login/Logon (Sisteme Giriş)
Bir sisteme uzaktan erişimle (Telnet) kullanıcı kodu ve şifre bilgilerinin girilerek bağlantı kurulması.

Logout/Logoff (Sistemden Çıkış)
Bir sisteme uzaktan erişimle (Telnet) sağlanan bağlantının kesilmesi.

Lynx
Karakter tabanlı WWW istemcisi olarak kullanılan programdan biri.

Modem
Telefon ağlarını kullanarak Internet bağlantısı sağlayabilmek için kullanılan cihaza verilen ad.

MultiMedya (multimedia)
Metin, grafik, ses, animasyon, video ve haberleşme teknolojilerine verilen genel ad.

Netscape Navigator/Communicator
Grafik tabanlı WWW istemcisi olarak kullanılan programlardan biri.

PPP (Point-to-Point Protocol)
Çevirimiçi Ağ bağlantısı yaparken kullanılan seri iletişim protokollerinden biri.

Protokol (Protocol)
Bilgisayarların birbirleri ile konuşurken nasıl davranacaklarını belirleyen kurallar seti. Protokol tanımları, elektronik verinin ne şekilde transfer edileceğini belirler. Bu şekilde pek çok çeşit yazılım ve donanım arasında anlaşma sağlanmış olur.

Seri İletişim Protokolü (Serial Communication Protocol)
Sinyallerin (verilen) telefon hattı üzerinden iletilmesine olanak veren, özellikle bir bilgisayar ve bir modem arasında veri transferi için kullanılan protokole verilen addır.

Sunumcu (Server)
İstemci bilgisayarların istekleri doğrultusunda istenen bilgiyi gönderen program veya bilgisayara verilen genel ad.

Şifre (Password)
Kullanıcı kodunun güvenliği için kullanılan gizli bilgi. Böylece kullanıcı kodunun yalnızca şifreyi bilen kişiler tarafından kullanılması sağlanmış olur.

TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protocol)
Internet'e bağlı bilgisayarların (model ve marka bağımlılığı olmaksızın) haberleşebilmeleri için kullanılan standart protokole verilen ad. Internet üzerinde kullanılan diğer protokollerde bu protokol üzerinde çalışmaktadır.

URL (Uniform Resource Locator)
WWW sayfalarının adreslerine verilen ad. Bu adres, istemci programın sunumcuya bağlanabilmesi için gereklidir.

Uzaktan Erişim (Telnet)
Internet üzerindeki herhangi bir bilgisayara uzaktan erişim ile bağlanarak o sistemi kullanma. Bu işlem Telnet programı kullanılarak gerçekleştirilir.

WWW (World-Wide Web)
Bağlar aracılığı ile birbirine geçiş sağlayan dokümanları görüntülemek için kullanılan arayüz programı. HTTP protokolünü kullanarak çalışmaktadır.

WWW Sitesi (WWW Site)
WWW istemcisi kullanılarak bağlanılan WWW sayfalarına verilen genel ad.

WWW Tarayıcıları (Search Engines)
Dünya üzerinde bulunan tüm WWW alanlarını endeksleyerek ve kullanıcının tarama yapmasına olanak sağlayan programlar.


kaynak: Internet'le ilgili Çokça Sorulan Sorular "ÇSS"
(Bilkent Üniv.)
İkinci Kısım
Bu sözlükte, Internet hakkındaki sözcüklerin anlamlarına olduğu kadar, bir çok püf noktasına, web sitelerine bağlanırken yapmanız gerekenlere ve ileriye dönük kavramlara yer verilmiştir. Bir çok terim anlatılırken daha çok bilgi alabileceğiniz bağlantılar da vardır.

Konu Kilitli

"mini webmaster sözlüğü-temel kelimeler" konusu hakkında etiketler
baglantisi baglar bulunan cevirimici dili dokumanlara html icerisinde ile iletisim intertemel kelimeler kullanilan mini olusturulmus protokollerinden seri sozlugutemel verilen webmaster yaparken

WAP Nedir? Wireless Application Protocol Önceki | Sonraki acemilere a'dan z'ye terimler sözlüğü,bilgisayar ve internet terimleri,webmaster kaynak sözlük
Saat: 22:17 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik